Wat is GPS

Inleiding

GPS staat voor Global Positioning System, vrij vertaald een wereldwijd systeem dat je positie op aarde kan weergeven, kijk hieronder voor uw eigen GPS.

Hoe werkt het

Het GPS werkt op basis van satellieten rondom de aarde, 24 om precies te zijn. Deze zijn in het bezit van de Amerikaanse overheid en zijn in eerste instantie bedoeld voor militaire doelen. Niet al te lang geleden zijn de satellieten ook vrijgegeven voor burger gebruik en de huidige opkomst hiervan is enorm. Allerlei navigatie systemen maken gebruik van deze 24 satellieten.

Vanwege uw plek op de aarde is het slechts mogelijk om contact te krijgen met een deel van de satellieten. Uw GPS ontvanger pikt namelijk radiosignalen op van de satellieten die in uw ontvangst gebied ligt, aangezien de ronde aarde ervoor zorgt dat niet alle satellieten in uw bereik liggen. Natuurlijk heeft u niet alle 24 satellieten nodig om uw positie te bepalen en uw beweging te berekenen, maar minimaal 3. Echter op elke plek op aarde zijn er minimaal 5 satellieten zichtbaar voor de GPS ontvanger. Aan de hand van de radiosignalen kan uw GPS ontvanger de gekoppelde software vertellen wat uw positie is. Dit is in zeer goede mate exact te noemen, hoewel voorheen de Amerikanen een kleine afwijking hadden ingebouwd om militair voordeel te behouden, dit is dus nu niet meer van toepassing.

Houd er wel rekening mee dat de GPS ontvanger zich dient te bevinden in de open lucht en niet in gebouwen, tunnels, ondergronds etcetera, omdat er dan geen rechtstreeks radiocontact meer te verkrijgen is met de satellieten.

Het gehele GPS is dus het kompas van de moderne tijd, echter kan het ouderwetse kompas slechts tweedimensionaal bepalen waar u zich bevindt en de GPS driedimensionaal.

Europa komt met een eigen system om de positie te bepalen op aarde, Galileo.