Hoe werkt een Kompas

Een kompas is ontstaan uit de behoefte om de oriëntatie in onbekende gebieden te verbeteren. De methode is naast onze menselijke zintuigen waarschijnlijk een van de oudste en meest eenvoudige kunde om te kunnen navigeren.Navigeren is handig om binnen zo kort mogelijke tijd op uw bestemming te komen, dus navigeren zal in "algemeen gebruik" alleen worden toegepast in onbekende gebieden.

Toepassing van het Kompas

Het kompas is een hulpmiddel dat ontstaan is uit de behoefte om in onbekende gebieden een oriëntatie te creëren: "Men heeft de behoefte om te navigeren en van punt A naar punt B te komen binnen zo kort mogelijke tijd en op een veilige manier".Op de Aarde wordt dit toepasbaar gemaakt door het natuurkundige verschijnsel van aardmagnetisme. De nadruk ligt dan op de positieve en negatieve magneetstromen.

Magnetisme

Een magneet bestaat uit een negatief en een positief geladen pool. Door dit verschil in magnetisme ontstaat er een magnetisch veld met magneet stromen. Deze magneet stromingen zorgen ervoor dat er een richting in het krachtveld ontstaat. Door deze richting zijn we in staat om te navigeren.

De richting die door het magnetische krachtveld wordt aangewezen heet het Magnetische Noorden en moet u niet verwarren met de Noordpool.

De Noordpool heeft namelijk net als Nederland een vast plaats op Aarde, terwijl het Magnetische Noorden nog wel eens wil verschuiven. Het Noorden aangegeven door het kompas zal dus in eerste instantie niet volledig aansluiten op onze verwachtingen, maar ter indicatie blijft het een goed middel.

Het elektronische kompas

Navigatie systemen zijn uitgerust met een elektronisch kompas en geven in de richten van het Noorden vaak wel de Noordpool aan. Er zijn meer van dit soort elektronische gadgets op de markt waaronder natuurlijk de mobieltjes.

De locatie op uw mobiel kan mogelijk gemaakt worden door de vele antennes die zich in uw omgeving bevinden. Hoe meer antennes er om U heen staan hoe nauwkeurig de aanwijzing van uw positie zal zijn.

In het geval van een elektronisch kompas zullen er metingen nodig zijn. Deze hebben betrekking op de afstand van uw positie tot de betreffende zendmasten.

We hebben nu 2 factoren bij elkaar:

  1. De afstand van het mobieltje tot de zendmast
  2. De snelheid van het geluid van de zendmast naar uw mobieltje

Daarbij zal de tijd niet onmisbaar zijn en daarbij kan ook een veel gebruikte formule worden gesteld:

V = S / T

  • V = snelheid
  • S = afstand
  • T = Tijd


De bovenstaande formule is geprogrammeerd op telefoons die deze navigatie mogelijk maken. Uw telefoon gebruikt daarbij een trucje om de gegevens stroom in uw telefoon te beperken.

In de geluidsgolf die door de antennes worden verstuurd kan d.m.v. een omvormer een code in de draagband van een bepaalde frequentie worden mee verzonden.

Zo kan je bijvoorbeeld 4 verschillende antennes een letter A,B,C,D meegeven. De volgorde van binnenkomst bepaald de positie van jouw mobiel.

Als bijvoorbeeld de signalen binnen komen in de volgorde van A C D B, dan weet men als de geluidsgolven op precies dezelfde tijd zijn verzonden antenne A op dichts bijzijnde afstand staat, vervolgens komen de antennes C, D en B.

Het 2e trucje wat daarbij wordt gebruikt is het tijdverschil van binnen komst. Daar worden vervolgens wiskundige formules op los gelaten en VOILA!