Tussenpersonen bij internationaal vervoer

Tussenpersonen

Bij internationaal vervoer komt meer kijken dan je zou verwachten. Internationaal vervoer is namelijk geen eenvoudige zaak en er zijn dan ook veel personen bij betrokken. Een onderneming die over onvoldoende personeel en/of kennis beschikt doet er goed aan een aantal aspecten van het internationale vervoer uit te besteden aan tussenpersonen. Internationale handel wordt steeds belangrijker voor het bedrijfsleven en het aantal tussenpersonen binnen de internationale handel neemt dan ook toe. Organisaties kunnen hier hun voordeel uit halen omdat ze zich kunnen blijven richten op hun core business en extra activiteiten zoals het internationaal vervoer uitbesteden aan tussenpersonen. Hieronder staan een overzicht van enkele tussenpersonen binnen het internationale vervoer.

Tussenpersonen bij internationaal vervoer

Vervoerder

De vervoerder is de persoon die verantwoordelijk is voor het vervoer van de producten van de ene naar de andere locatie.

Cargadoor

Een cargadoor is iemand die de rederij in de havens vertegenwoordigt waar het schip aanloopt en treedt tevens op als plaatsvervanger van de kapitein. Zijn functies:

 • Ontvangen en laden van de lading
 • Lossen, ontvangen en afleveren van de lading
 • Controle op de stuwadoor bij het lossen en laden van een schip.

Stuwadoor

Een stuwadoor ontvangt de lijst met de te laden goederen van de cargadoor. Zijn functies:

 • Stuwplan maken. Dit is een overzicht waarin de verdeling en verplaatsing van de goederen in de scheepsruimte staat beschreven
 • Zorg dragen voor het laden en lossen (van schepen)

Expediteur

Een expediteur is een transportbemiddelaar. Hij is o.a. verantwoordelijk voor de organisatie van het vervoer en hij is bekend met de vervoerswereld. Hij weet wat zijn taken zijn bij stakingen, vertragingen en rampen en welke personen hij in zulke gevallen moet inschakelen. Zijn functies:

 • Route selecteren
 • Vervoerders selecteren
 • Afspraken met de vervoerder maken
 • Zorg dragen voor de transport- en douanedocumenten
 • Zorg dragen voor de verpakking van het transport
 • Containers laden
 • Ladingspakket maken voor meerdere verzendingen
 • Transportverzekering afsluiten
 • Opslag regelen.

Soorten expediteurs

Er zijn drie soorten expediteurs:

 • Multimodal transport operator (MTO)
 • Groupage-expediteur
 • Douane-expediteur

Multimodal transport operator (MTO)

De Multimodal transport operator regelt het transport van fabrikant tot aan het magazijn van de koper. Hij regelt tevens de inklaring bij de douane en de opslag en verzekering.

Groupage expediteur

De groupage expediteur groepeert de goederen, maakt een ladingspakket en onderhandelt met de vervoerders over de tarieven voor de klanten.

Douane-expediteur

De douane-expediteur regelt de douaneformaliteiten voor een onderneming.

Hoe selecteer je een expediteur?

Er zijn veel expediteurs die een breed servicepakket leveren. Hierdoor is het op het eerste gezicht lastig om een keuze te maken tussen de expediteurs. Daarom is het verstandig om criteria op te stellen die helpen bij de selectie van een goede expediteur. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Specialisatie van een expediteur. In welk soort transport is hij gespecialiseerd en hoeveel ervaring heeft hij hierin? In welke soorten vrachten is hij gespecialiseerd?
 • Service. Wat heeft een expediteur te bieden?
 • Tarieven. Vraagt de expediteur een redelijke prijs voor zijn service?
 • Lidmaatschap bij overkoepelende organisaties. Denk hierbij bijvoorbeeld an de FENEX (Federatie van Nederlandse Expediteurs). Een lidmaatschap bij deze organisatie betekent dat de expediteur kritisch is beoordeeld op kwaliteit, vakkennis en betrouwbaarheid.