Wat zijn zangvogels

Zangvogels (Passeriformes) vormen ongeveer 60% van alle levende vogelsoorten en zijn hiermee een bijzonder grote orde van de moderne vogels. De zangvogels zijn waarschijnlijk de jongste orde van de vogels. Zangvogels zijn bekende diermuzikanten en hebben maar liefst 7 spieren om muziek te produceren. Zij onderscheiden zich op muzikaal gebied van andere vogels, door de ver ontwikkelde syrinx. Dieren zoals papegaaien worden landvogels genoemd. Alle zangvogels hebben een kenmerkende poot met altijd vier tenen op dezelfde hoogte, waarvan er drie naar voren en een naar achteren wijst en waarmee ze kunnen grijpen

Onder de zangvogels horen o.a.: mussen, zwaluwen, meeuwen, haviken, enz.

Snel vliegen

Zangvogels vliegen aardig snel. Volgens Amerikaans wetenschappers (in 2008) meer dan 550 kilometer per dag in de herfst in de Verenigde Staten. In de herfst vliegen de zangvogels naar Zuid-Amerika (Brazilië) en in de lente vliegen ze weer terug van Brazilië naar de Verenigde Staten. Een vrouwtjeszwaluw vertrok op 12 april vanuit het Amazonegbied en vloog in 13 dagen 7500 kilometer. Dat is 577 kilometer per dag.

Eilegdatum

De gemiddelde eilegdatum van zangvogels zijn over de periode 1986 tot 2007 met bijna tien dagen vervroegd. De reden hiervan is het vroeger optreden van insecten, vlinders en rupsen. Bijna alle zangvogels zijn voor het voeren van hun jongen afhankelijk van het aantal insecten. Doordat het warmer wordt in het voorjaar komen de insecten eerder en is de eilegdatum van zangvogels vervroegd.

Predatoren zangvogels

Dieren die zangvogels eten: eksters (door middel van slaan), kraaiachtigen, vossen, valken, vleermuizen en de Raaf.

Toch zijn zangvogels niet zichtbaar voor hun predatoren maar alleen door soortgenoten dit is omdat zangvogels een kleurenzicht hebben van het UVS-type (ultraviolet-sensitive), terwijl roofvogels en kraaiachtigen ogen hebben van het VS-type (violet-sensitive). Zangvogels verplaatsen hun visuele signalen meer naar het ultraviolette deel van het spectrum, waardoor deze wel door hun soortgenoten, maar niet door hun predatoren gezien kunnen worden.