Wat is biodiversiteit

Inleiding

Er zijn een hoop definities voor biodiversiteit, maar ze hebben allemaal te maken met levende dingen in een bepaald gebied. Een reden voor het ontbreken van één goede definitie van biodiversiteit is omdat het leven hiërarchisch is. Dit betekent dat het leven in bepaalde rangordes zijn. Bijvoorbeeld, genen leven in cellen, cellen leven in organismen, organismen leven in ecosystemen. Bij welk niveau meten we nou de biodiversiteit? Aantal genen, aantal organismen, aantal ecosystemen? Ze kunnen allemaal gebruikt worden.

Meten van biodiversiteit

Het meten van de biodiversiteit zou gedaan kunnen worden door bijvoorbeeld het aantal ecosystemen in een bepaald gebied te tellen. De meest gebruikte methode voor het meten van de biodiversiteit is door het aantal soorten of geslachten te tellen in een bepaald gebied. Biodiversiteit kan gemeten worden op elke schaal; regionaal, internationaal, tot wereldwijd. Regio's met een lage biodiversiteit (aantal soorten per vierkante kilometer of per vierkante meter) hebben vaak ook minder geslachten op lokale schaal. Tropische regenwouden en tropische koral riffen hebben vaak een hoge biodiversiteit.

Hoeveel soorten zijn er?

Taxonomisten (biologen die organismen onderzoeken) schatten dat er op de wereld ongeveer 2 milioen verschillende soorten levende wezens zijn. Van deze 2 miljoen zijn 56% insecten, 14% planten en slechts 3% zijn vogels en vissen van het totaal. 15% van de levende wezens leeft in de oceaan.

Het getal is echter niet heel betrouwbaar aangezien de taxonomisten vooral in Noord Amerika en Europa zitten, terwijl de meeste soorten levende wezens zich in tropische regenwouden bevinden. Het is heel goed mogelijk dat de taxonomisten het aantal species erg onderschat heeft.De meeste taxonomisten onderzoeken vooral wezens op het land maar de oceaan laten ze vaak links liggen terwijl de oceaan 70% van de aardbol bedekt. Op heel veel plekken op de bodem van oceanen is nog niet bekend hoeveel soorten wezens daar leven. In 2004, na de tsunami in Zuid-Oost Azië, zijn er honderden onbekende soorten (species) aangespoeld. 

Methodes voor het meten van biodiversiteit

Het uitzoeken van alle soorten species op aarde kan honderden jaren duren en daarom hebben biologen methodes ontwikkelt om snel de biodiversiteit van gelimiteerde informatie te achterhalen. De volgende methodes zijn ontwikkelt:

  1. Monsters van insecten uit tropische regenwouden. De meeste species zijn insecten en de meeste insecten zijn tropisch dus deze methode voor het meten van biodiversiteit is een belangrijke methode. Een onderzoeker gebruikte insecten die alle andere soorten insecten zou doodmaken op een hoge tak van een enkele boom. Hier werden 1200 soorten gevonden. Aangezien niet alle species insecten zijn, zal de biodiversiteit hier nog veel hoger zijn.
  2. Ratio van ecosystemen. Als er bijvoorbeeld 6x zoveel insecten als plantensoorten zijn in een bepaald gebied, en er zijn 50 planten soorten, dan zijn er dus 300 insecten soorten en 350 soorten in totaal. De ratio hier is dus 6:1.
  3. Grafiek van levende wezens, uitgezet tegen het bedekte gebied. Als er een klein gebied wordt onderzocht waar een bepaald aantal species zich bevinden en een iets groter gebied wat meer species bevat, kan er een grafiek worden getekend waarbij het totale bedekte gebied het rechste deel van de grafiek is en hier op de y-as dus het meeste aantal species laat zien.

Voordelen hoge biodiversiteit

Biodiversiteit is belangrijk voor de mensheid omdat het een bron van goederen is, ecologische services, en het heeft aetische en spirituele voordelen. Bepaalde hoge biodiversiteit is een goede bescherming tegen sommige ziekten e.d. omdat de ziekten zich niet goed kunnen verspreiden. De biologische organismen scheiden afval af, verwijderen oneffenheden uit water, genereren zuurstof en geven bepaalde gewassen een hogere kwaliteit.

Conclusie

Kortom, een hoge biodiversiteit is belangrijk op vele aspecten en kunnen in bepaalde gebieden het leefcomfort flink verhogen en de gezondheid ook beter maken. Het verlies van biodiversiteit is tegenwoordig een wereldwijd probleem. Men kan zonder enige twijfel concluderen dat door de industriele mensheid, de biodiversiteit afneemt en heel veel soorten en geslachten uitsterven.