Wat is een biotoop

Biotoop een latijns woord

Het woord biotoop komt uit het latijn en is een samengesteld woord. Het woord bios betekent: Leven. Het woordt Toop betekent: Plaats Samengevat betekent het woord dus leefplaats. Toch omvat een biotoop meer dan alleen de woning van een dier of een plant. Het is meer de leefomgeving in de ruimere zin van het woord. Wanneer we de woonomgeving vernauwen dan komen we bij het woord habitat. Een habitat is ook een leefomgeving, maar dat kan bijvoorbeeld het grasland zijn binnen een biotoop.

Een biotoop is een leefomgeving

Een biotoop is een leefomgeving. Eigenlijk gaan we dan uit van een natuurlijke leefomgeving. In een biotoop heerst een klimaat en leven planten en dieren. De soorten die in een biotoop leven zijn allemaal verschillend. Ze kunnen echter wel afhankelijk zijn van hetzelfde biotoop.

Het eenvoudigste uitleggen is om even verschillende natuurgebieden in gedachte langs te lopen. In Nederland zijn er bijvoorbeeld bosgebieden, heidegebeiden, Gebieden langs de rivieren met veel graslanden die onder kunnen lopen bij hoog water.

Een dergelijke omgeving is een biotoop. In een bosrijke omgeving zullen dan ook weer geheel andere dieren en planten leven dan in een biotoop naast de Noordzee.

In een biotoop hoort een natuurlijk evenwicht voor te komen. Mens dier en plant leven daar in principe met elkaar zonder elkaar te verstoren. In de praktijk verstoren mensen wel degelijk biotopen. We spreken dan ook van een verstoord biotoop. Het gevolg is dat er verschillende diersoorten of plantensoorten zullen verdwijnen na het ingrijpen van een mens.

Natuurlijke biotopen en kunstmatige biotopen

Een biotoop kan overigens een natuurlijk biotoop zijn of een kunstmatig biotoop. Een natuurlijk biotoop is er over het algemeen wanneer mensen zich er niet mee bemoeien. Een kunstmatig biotoop kan weer door de mens zelf zijn gemaakt.

Het is dus mogelijk om te proberen een biotoop na te maken. In de praktijk gebeurt dit vaker dan je denkt. Wanneer je bijvoorbeeld een Aquarium inricht dan maak je een kunstmatig biotoop. Dit zelfde geld ook voor het inrichten van een terrarium. Er wordt dan gekeken naar de natuurlijke biotoop van de dieren die erin moeten komen. Zo zal er een zoutwater biotoop komen voor de zeevissen. Een kleine jungle voor de dieren die uit dat gebied komen en woestuin biotoop voor de dieren die van nature in de woestijn leven.

Je zou kunnen zeggen dat er een mini biotoop door de mens wordt samengesteld met natuurlijke materialen. Daarin kunnen dan weer dieren leven die thuishoren in dat biotoop.

In een minibiotoop gaan sneller dingen mis. Hiervoor is er dan weer extra verzorging nodig van de mens. Wanneer dieren hun ontlasting achter laten in een mini biotoop, dan zal dit door de mens verwijderd moeten worden. Het oppervlakte is over het algemeen te klein om deze ontlasting te laten verteren zoals dat in een natuurlijk biotoop gegaan zou zijn.

Een natuurlijk biotoop geeft dus eigenlijk zo goed als geen werk. Een kunstmatig aangelegd ( mini ) biotoop heeft veel onderhoud nodig. Toch spreken we in beide gevallen van een biotoop