Ik ben onafhankelijk

Onafhankelijkheid

Onafhankelijkheid

Een eigenschap die we in het westen heel belangrijk vinden is onafhankelijkheid. Alles wat we dan ook doen is gericht op onafhankelijkheid. We moeten onafhankelijk worden van onze ouders, want dan zijn we pas volwassen. We moeten onafhankelijk worden van anderen, want dan kunnen we pas een eigen mening hebben. We moeten onafhankelijk worden van geld, want dan kunnen we pas leven zoals we dat zelf willen. Het vreemde is echter dat we steeds afhankelijker van elkaar worden. De wereld om ons heen wordt namelijk steeds complexer, waardoor een expert slechts een klein deel van die complexiteit kan overzien en dus moet samenwerken met andere experts om het geheel te kunnen zien.

⬇ Index

Onafhankelijk maken

Onze opvoeding en onze opleidingen zijn gericht op het onafhankelijk maken van mensen. De opvoeding moet ons onafhankelijk maken van onze ouders. Onze opleiding moet ons onafhankelijk maken van onze medemens. We moeten tenslotte zelfstandige en verantwoordelijke burgers worden, met een eigen mening in een democratisch land. Dus leren onze ouders ons wat zorgen voor jezelf betekent en leren opleidingen ons wat opkomen voor je eigen mening is. Helaas moeten we vaststellen dat het geen van de opvoeders echt lukt om onafhankelijkheid te creëren. Kijk maar eens naar de voorbeelden.

⬇ Index

Staat als werkgever

We zien nog te veel mensen die afhankelijk zijn van de staat voor hun brood op de plank, zelfs al doen ze belangrijk werk. Zelfs veel mensen die commercieel lijken te zijn, zoals bijvoorbeeld al die dure adviseurs van dure adviesbureaus, halen een groot deel van hun omzet weg bij de staat. Waarmee ze eigenlijk niet veel anders zijn dan duur betaalde tijdelijke ambtenaren. Waarbij je ambtenaren zou kunnen beschrijven als dure uitkeringstrekkers die iets doen voor hun uitkering. Logisch dat er wordt voorgesteld om uitkeringsvangers iets terug te laten doen voor hun uitkering, dat doen ambtenaren tenslotte ook.

⬇ Index

Sociaal liberalen

Hoeveel mensen stemmen op een partij als de PVV uit een diep inzicht in wat de partij nu eigenlijk wil. De meeste stemmers zijn het eens met vooral de socialistische punten van de partij en nemen de racistische punten dan maar op de koop toe. Nu niet bepaald een toonbeeld van zelfstandig denken en eigen mening vorming. Het is eerder een vorm van opportunisme, dat een politicus niet zou misstaan. Maar het is zeker geen logisch standpunt, om voor jezelf solidariteit te eisen, terwijl je Nederlanders die buitenlandse ouders hebben diezelfde solidariteit wilt onthouden. Hoewel hun ouders er wel voor hebben betaald met jarenlang het werk doen dat Nederlanders niet wilden doen.

⬇ Index

Meelopers

Of wat te denken van al die jongeren die op straat rondhangen en aggressief reageren naar iedereen die hun te lang aankijkt. Of wat moeten we denken van al die mensen die hulpverleners zoals brandweermannen en ambulancepersoneel lastig vallen tijdens hun werk. Dat getuigt nu niet echt van een onafhankelijke houding en een gevoel van verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag. Of zelfs maar het inzicht in de directe gevolgen van je gedrag voor de mensen die geholpen moeten worden door de hulpverleners.

⬇ Index

Uitbuiters

Dan heb je bijvoorbeeld ook nog al die werkgevers die de regels rond arbeidsomstandigheden of werkuren met plezier aan hun laars lappen. Niet omdat die regels slecht zijn, maar omdat ze geld kosten en het uitbuiten van werknemers onmogelijk maken. Wat nu ook bepaald niet een teken is van onafhankelijk denkvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel tegenover jezelf en je directe omgeving. Maar het geeft vooral blijk van onvermogen om je in je werknemers als medemens te verplaatsen. Of zelfs maar het vermogen om in te zien dat gezonde werknemers beter werk leveren dan zieke.

⬇ Index

Afhankelijkheid

Nu is het principe van onafhankelijkheid volkomen onzinnig. De moderne westerse mens kan niet onafhankelijk zijn. Het enige wat hij kan is in samenwerking met anderen genoeg geld verdienen zodat hij voor zichzelf een idee van onafhankelijkheid kan creëren. Want de moderne westerse mens is via alle producten die hij koopt ten diepste verbonden met de armste medebewoner op deze planeet. Maar wat nog veel erger is, is dat hij ook nadat hij die producten niet langer gebruikt verbonden is met de armsten op aarde. Zo zijn veel armen op deze wereld een gevolg van het feit dat de agrarische sector van hun land is verpest door de monocultuur die de koloniale meesters invoerden. Maar we zijn bijvoorbeeld ook verbonden met al die Chinese
Scheepswrak
slaven die half-fabrikaten leveren voor de fabrikanten van al die producten die wij graag zo goedkoop mogelijk willen aanschaffen. Of wat te denken van al die arme medewerkers in de zeeschepen sloperijen langs de kusten van India. Of onze afgedankte televisies die in Afrika terecht komen, terwijl ze helemaal niet meer werken. Simpelweg omdat het goedkoper is om ze te dumpen, dan om ze te recyclen of repareren.

We zijn dus niet alleen afhankelijk van armen om te zorgen dat we onze producten zo goedkoop mogelijk kunnen krijgen. We zijn ook nog eens afhankelijk van ze om onze afgedankte producten zo goedkoop mogelijk kwijt te raken. Dat kun je toch niet echt onafhankelijk noemen. Je kunt het zelfs niet instaat zijn tot zelfstandig en onafhankelijk denken. Want hoe hard iemand ook roept dat we de grootste vervuilers zijn van de wereld, omdat we alles zo goedkoop mogelijk willen hebben, er verandert niet veel. Iets wat je eigenlijk wel verwacht van iemand die instaat is zelfstandig en onafhankelijk te denken over een situatie of probleem waarmee hij of zij geconfronteerd wordt. Of dat nu in onze eigen achtertuin is, of dat het gaat om onze rommel in de achtertuin van iemand anders. Zeker als die ander er niet om heeft gevraagd om die rommel in zijn achtertuin te krijgen.

⬇ Index

Ik ben afhankelijk

Hoe hoog ik ook mag zijn opgeleid en hoe onafhankelijk mijn ouders me ook mogen hebben opgevoed, onafhankelijkheid bestaat niet in deze wereld. Ik ben afhankelijk van werknemers aan de andere kant van de wereld om producten voor mij te maken. Ik ben afhankelijk van mensen die in de Verenigde Staten werden opgeleid om met nieuwe innovaties te komen en nieuwe producten. Ik ben afhankelijk van artsen en onderzoekers om mijn gezondheid te garanderen. Ik ben afhankelijk van docenten en wetenschappers om het beste onderwijs voor mijn kinderen te garanderen. Ik ben afhankelijk van ambtenaren en politici om het best mogelijke zorg- en controlesysteem voor mij te organiseren. Mijn afhankelijkheid van anderen is dus zeer groot. De enige onafhankelijkheid die ik in dit hele systeem van afhankelijkheden heb is wat ik kies om te kopen. Maar zelfs die onafhankelijkheid moet ik met een grote korrel zout nemen, want met een paar marketing trucjes word ik onbewust gedwongen om keuzes te maken die eigenlijk niet de mijne zijn.

⬇ Index

Onafhankelijk zijn

Mochten we echter werkelijk onafhankelijk willen zijn, dan moeten we niet alleen voor onszelf kunnen zorgen of voor onze directe afhankelijken. Echte onafhankelijkheid is beseffen dat onafhankelijkheid niet bestaat in een mensenleven. Maar dat niet omdat je afhankelijk bent van anderen, dat je daarom je verantwoordelijkheid tegenover die ander waar je afhankelijk van bent niet hoeft te nemen. Echte onafhankelijkheid is beseffen dat je eigen gedrag gevolgen heeft voor jezelf ook als je even niet kunt zien wat de indirecte gevolgen van je gedrag voor jezelf zullen zijn.

Onafhankelijk zijn betekent dus openstaan voor het feit dat je anderen nodig hebt om te kunnen leven, maar dat dat niet betekent dat je daarom minder bent dan die ander of dat die ander daarom minder is dan jij bent. Maar dat vraagt wel om zelfstandig denken en het ontwikkelen van je eigen mening en als een echte democraat je verantwoordelijkheid nemen tegenover jezelf en je medebewoners op deze wereld.

⬇ Index

Extra

Afbeeldingen

Onafhankelijkheid door cohdra

Scheepswrak door cooee

Index van koppen

Onafhankelijkheid
Onafhankelijk maken
Staat als werkgever
Sociaal liberalen
Meelopers
Uitbuiters
Afhankelijkheid
Ik ben afhankelijk
Onafhankelijk zijn
Extra
Afbeeldingen
Index van koppen