Wat is een bloeddiamant

Wat zijn bloeddiamanten

35900.jpegBloeddiamanten zijn diamanten die illegaal verhandeld worden om conflicten in oorlogsgebroken gebieden, met name in Midden- en West-Afrika, te financieren. De Verenigde Naties (VN) definieert conflictdiamanten als ‘diamanten die afkomstig zijn van gebieden die door krachten of facties worden beheerd, tegenover legitieme en internationaal erkende regeringen, en worden gebruikt om militaire actie te financieren in tegenstelling tot die regeringen of in strijd met de beslissingen van de Veiligheidsraad’. Deze diamanten worden soms conflictdiamanten' genoemd.

De achtergrond

Bloeddiamanten kregen de aandacht van de wereld tijdens het extreem brutale conflict in Sierra Leone in het einde van de jaren negentig. In deze tijd wordt geschat dat bloeddiamanten ongeveer 4% van de wereldwijde diamantproductie vertegenwoordigde. Onwettige ruwe diamanten zijn ook gebruikt door rebellen om conflicten te financieren in Angola, Liberia, Ivoorkust, de Democratische Republiek Congo en de Republiek Congo (ook bekend als Congo Brazzaville). Daarna is de stroom van conflictdiamanten verlaagd tot aanzienlijk minder dan 1% van de wereldwijde diamantproductie.

Het elimineren van bloeddiamanten

In juli 2000 heeft de wereldwijde diamantindustrie de internationale gemeenschap duidelijk gemaakt van zijn nultolerantiebeleid tegen conflictdiamanten. Toegewijd om de handel in conflictdiamanten uit te roeien, heeft het nauw samengewerkt met de Verenigde Naties, overheden en niet-gouvernementele organisaties (NGO's), zoals Global Witness and Partnership Africa Canada, om het Kimberley Process Certification System te creëren. Dit systeem werd formeel aangenomen in 2003 en vecht tegen bloeddiamanten die de ketting van legitieme diamantleveranciers binnengaan. De diamantindustrie heeft ook een vrijwillig systeem van garanties aangenomen om de consument te verzekeren dat hun diamanten uit bronnen vrij van conflict komen.

Het Kimberley Process Certification System

Er zijn 74 regeringen die in hun nationale wetgeving het Kimberley Process Certification System hebben ingevoerd, en nu zijn meer dan 99% van de diamanten van de wereld uit conflictvrije bronnen. Echter, zelfs één conflict diamant is er één te veel. De diamantindustrie werkt nog steeds samen met regeringen, ngo's en de VN om het Kimberley-proces en het systeem van garanties te versterken.

Diamanten werden gebruikt om conflicten te financieren

Terwijl diamanten werden gebruikt om conflicten te financieren, is het probleem niet de diamanten zelf, maar de rebellen die diamanten (samen met andere natuurlijke hulpbronnen) gebruiken om hun illegale doelen te bereiken. De overgrote meerderheid van diamanten komen uit landen in vrede. Deze landen zijn in staat om de omzet uit diamanten te investeren in de ontwikkeling van infrastructuur, scholen en ziekenhuizen ten behoeve van de gemeenschappen waarin diamanten worden gevonden. Deze landen omvatten Australië, Botswana, Canada, Namibië, Rusland, Zuid-Afrika en Tanzania.

De diamanten uit conflictvrije bronnen

Vandaag bestaat meer dan 99% van de diamanten van de wereld uit conflictvrije bronnen en worden officieel verhandeld onder het VN-mandaat Kimberley-proces. Diamanten zijn een unieke bron, die de schoonheid en de eeuwige liefde oproepen. In de afgelopen jaren hebben beelden van verminkte kinderen gedreigd deze traditionele positieve beelden te overwinnen, toen rebellengroepen in Afrika diamanten gebruiken om hun oorlogen en onuitsprekelijke brutaliteit tegen de burgerbevolking te financieren. Deze conflicten, hebben de internationale gemeenschap gemobiliseerd om ervoor te zorgen dat mensen die leven in landen met overvloedige diamant deposito's de voordelen van hun erfenis ontvangen.

De late jaren negentig

In de late jaren negentig werden wapeninkopen en langdurige opstanden in Sierra Leone en Angola, gefinancierd uit de diamantverkoop. In 2003 heeft de internationale gemeenschap door de deelnemers aan het Kimberley-proces waarin de industrie, de regeringen en het maatschappelijk middenveld werden samengebracht, regeringen gemobiliseerd om de handel in ruwe diamanten te verbieden om Afrikaanse conflicten te financieren. Genaamd het "Kimberley Process Certification Scheme", het verbod eindigde uiteindelijk die Afrikaanse conflicten gefinancierd door bloeddiamanten. Op basis van het respect voor de menselijke waardigheid vonden de onderhandelaars de volgende gemeenschappelijke belangen om steun te verlenen voor een internationaal verbod op de handel in ruwe diamanten die gebruikt werden om oorlog en rebellie te financieren.

Wat wilden de onderhandelaars

  1. Ten eerste, ter herinnering aan degenen die in Sierra Leone, in Angola. Dat de Democratische Republiek Congo en in andere Afrikaanse landen in conflicten zijn geduwd door ruwe bloeddiamanten.
  2. Ten tweede, dat het moest stoppen. Om de doden in onophoudelijke conflicten in Afrika te beëindigen
  3. Ten derde, om de kinderen van Afrika te redden. Waarvan hun leven zou worden bedreigd door toekomstige conflicten die worden veroorzaakt door bloeddiamanten
  4. Ten vierde, het economisch welzijn. Om ervoor te zorgen dat landen die afhankelijk zijn van diamanten voor hun ontwikkeling en economisch welzijn, zullen profiteren van hun patrimonium.
  5. Ten vijfde, zonder de spanning van conflicten. Om er zeker van te zijn dat de consumenten de diamanten waarborgen die zij willen zonder de spanning van conflicten.

Tot slot Implementatie van het Kimberley Process Certification Scheme

Door de wereldwijde implementatie van het Kimberley Process Certification Scheme zijn ze begonnen met de verplichting van de internationale gemeenschap. Ze voldoen aan degenen die in de oorlogen van Afrika hebben geleden, door de handel in bloeddiamanten te verbieden. Ze hebben de eliminatie van diamantfinanciering in Sierra Leone geëlimineerd en zijn toegewijd om met de opbrengsten uit de diamanthandel de mensen van Sierra Leone, Angola en Liberia te helpen, evenals alle andere diamantproducerende landen zoals Botswana om zichzelf te helpen bij de economische ontwikkeling van hun landen.