Hoe ontstaan getijden

Getijden

Getijden zijn goed waarneembaar aan het strand bij stijgend water wanneer men de handdoek steeds een metertje naar achteren legt, of bij havensteden & rivieren waarbij sterke stromingen voorkomen.

Deze Getijden zijn van belang voor het scheepvaartverkeer, zodat ze kunnen berekenen hoeveel diepte ze onder hun schip overhouden. Soms kunnen deze schepen alleen met hoog water naar binnen.

Daarnaast kunnen er ook nog onverwachte factoren een rol spelen zoals stormen, welke in combinatie met getijden toch een enorm gevaar kunnen vormen voor de Nederlandse Delta.

Artikel Overzicht

Getijden in het algemeen

In dit artikel zal ik u het een en ander vertellen over getijden aan de hand van de volgende onderwerpen:

Tip: Uit Getijdenverandering en golven kunnen we ook energie opwekken. Daarvoor kunt u kijken onder ' Getijdenenergie ' in het artikel Blauwe Energie.

Invloeden van Getijden

Ontstaan Getijden

Getijden ontstaan a.d.v hemellichamen in het heelal die aantrekkingskrachten op de aarde uitoefenen, waarbij invloeden zullen optreden in het water die resulteren in getijden. De planeten Zon en Maan oefenen veel invloed uit op getijden tezamen met dichtbij staande sterren.

Van al deze hemellichamen zijn de aantrekkende krachten te berekenen, en omdat de Maan en de Zon in een redelijk vast baan draaien kunnen de voorspelling wat betreft de waterstanden vrij nauwkeurig gemaakt worden.

Deze metingen kunt u in getij-tabellen vinden die op te vragen zijn bij Rijkswaterstaat of in scheepvaart gerelateerde zaken.

Invloeden Maan & Zon

De maan oefent de meeste invloed uit op de getijden vanwege de geringe afstand tot de Aarde, welke grotendeels voor een 2 maal daags hoog- en laagtij zorgt. Daarnaast is het 1x in de 2 weken volle of nieuwe maan.

De zon heeft iets minder invloed, maar omdat getijden erg van belang zijn wordt er tijdens de getijden berekeningen geen enkele factor overgeslagen.

Invloeden Aarde

De aantrekkingskracht van de aarde zelf houdt het water als het ware gebonden aan de aarde, want anders zouden we allemaal door de lucht zweven.

Naast deze hemellichamen hebben we ook nog te maken met land welke het water van zeestromen tegenhoud. Daardoor zal dit water zich bij de continenten gaan ophopen, welke de waterstanden zullen beïnvloeden.

Samenvattend: Dus de plaats van de aarde ten opzichte van de andere hemellichamen (inclusief sterren) in het heelal zijn dus verantwoordelijk voor de waterstand op een bepaald moment.

Spring- en Doodtij

Wanneer de maan en de zon in 1 lijn staan versterken de aantrekkende krachten van deze hemellichamen elkaar en wordt het “heel hoog” water, waarbij de term springtij wordt gebruikt.

Wanneer de maan en de zon onder een hoek van elkaar staan wordt het water als het ware 2 verschillende kanten opgetrokken en wordt het “heel laag” water, waarbij de term doodtij wordt gebruikt.

Het is ongeveer 2 keer per maand spring- en doodtij, die plaatsvinden 2 dagen nadat de maan het dichtste op een bepaalde plaats is geweest. Het water heeft dus tijd nodig om zich op te hopen.

De getijden zijn vaak al doorberekend en deze worden dan bij het gemiddelde waterniveau (reductievlak) van een plaats opgeteld.

Interne Links
Scheepvaart Blauwe energie Caribbean cruises
Duurzame scheepvaart Rondvaart Rotterdam
Natuur Ontstaan Tsunami's Atmosfeer
Geld verdienen op Leerwiki met artikelen schrijven: meld je eerst aan en volg het uitgebreide instructieschema.
Externe Links
Scheepvaart http://wadden.startmenus.nl/
Uw backlink op deze positie? Contact mij aan de linkerkant onder feedback. Alleen als er een link geplaatst is!