Wetenschappelijke feiten of meningen

Wetenschappelijke feiten

De wetenschap geeft ons vaak het idee dat zij met feiten werkt. Zo is de zwaartekracht op aarde gelijk aan 9,8 m/s². Je krijgt verkoudheid van het rhinovirus. Euclidische wiskunde is handig als je oppervlaktes wilt berekenen. Vrouwen zijn slimmer dan mannen. Mensen zijn rationele kopers. Evolutie leidt tot verscheidenheid in soorten. Het vreemde is echter dat honderd tot tweehonderd jaar geleden de wetenschap hele andere ideeën had over sommige van deze feiten.

Index

Wetenschap

Als je de meeste wetenschappers moet geloven dan werken ze alleen met feiten. Dus mensen hebben 206 botten, overigens samen met de meeste andere gewervelde zoogdieren. Mensen zijn in te delen naar politieke groepen als links, rechts en midden. De snelheid van het licht is 299.792.458 meter/seconde. Zo kun je een lange lijst van feiten maken waar de meeste wetenschappers van zeggen dat ze feiten zijn.

Voorbeeld 1

Maar de lichtsnelheid is de afgelopen honderd jaar steeds nauwkeuriger geworden, dus zo feitelijk is het niet. Want afhankelijk van je meetmethode en meetapparatuur blijk je dus steeds een ander feit te kunnen vinden. Maar zo meenden Kepler en Descartes dat de lichtsnelheid oneindig was. Terwijl volgens de Newtoniaanse natuurkunde de snelheid van een voorwerp afhankelijk is van de snelheid van de waarnemer, dus ook de lichtsnelheid. Terwijl er nu wordt aangenomen dat de lichtsnelheid een constante is.

Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen van wetenschappers die beweerden dat ze met feiten werkten, terwijl het toch vooral aannames en hypotheses waren en zijn. Zelfs van de Large Hadron Collider in Geneve bij CERN is het nog maar de vraag of ze de eerste momenten van het Universum na de Big Bang kunnen naäpen.

Voorbeeld 2

Wetenschappen die helemaal niet met feiten werken zijn de sociale. Zo wordt het echter vaak wel gebracht. Zo zouden mensen te groeperen zijn naar hun mening. Maar wat de sociale wetenschappen daarbij vergeten te vertellen is dat die groepen een gevolg zijn van de manier waarop ze mensen ondervragen. Als ik iemand een vragenlijst voorleg met tien vragen met vijf antwoorden en iemand mag zelf geen antwoord toevoegen of niet meerdere antwoorden kiezen bij een vraag, dan krijg je automatisch vijf groepen. Maar wie zegt dat het geen tien groepen zijn of net zoveel groepen als er mensen meededen aan het onderzoek.

Wat dat betreft is Wilders en zijn standpunten een mooi voorbeeld van hoe sociale wetenschap en haar manier van onderzoeken zou mislukken. Hij verenigt in zichzelf een combinatie van twee uitersten. Een rechtse mening over immigranten en een linkse over sociale zekerheid. Als je zo’n gedeelde vraag niet opneemt in je onderzoek naar politieke meningen, dan verdeel je de groep mensen die deze beide standpunten tegelijkertijd aanhangen in twee groepen.

Index

Feiten

Blijkbaar zijn er niet zoveel feiten in de wetenschap te vinden. Terwijl als er dan feiten gevonden worden, dan veranderen ze met iedere nieuwe ontdekking of iedere nieuw bewezen hypothese. De feiten in de wetenschap zijn dus feiten zolang niemand langskomt en nieuwe feiten vindt, presenteert of bewijst.

Het lijkt er dus meer op dat feiten in de wetenschap toch meer goed onderbouwde meningen zijn, dan harde onweerlegbare feiten. Want van een feit verwacht je dat hoe je het ook bekijkt of meet je het zelfde antwoord krijgt. Zoals iedereen die kan zien, ziet dat twee appels bestaat uit een appel en een appel en niet drie appels min een appel. Blijkbaar zijn feiten dus vooral voorbehouden aan zaken die de mens zelf kan waarnemen zonder hulp van instrumenten. Hoewel is het wel zonder instrument, zijn onze ogen niet ook instrumenten die elektromagnetische straling omzetten in een ervaring van licht, zoals oren ons geluid laten ervaren. Dus als onze ogen en oren anders zouden werken, dan zouden we geluid en licht anders ervaren.

Bestaan

Misschien moeten we dan maar afspreken dat feiten niet bestaan. Dat het allemaal alleen maar persoonlijke ervaringen zijn. Waarbij er regelmatig ervaringen voorkomen die meerdere mensen op een vergelijkbare manier beleven. Zoals we allemaal pijn ervaren als we ons hoofd stoten. Waarbij de ene persoon meer pijn ervaart dan de ander. Maar dan is het ervaren van pijn een feit en de mate waarin we pijn ervaren is ook een feit. Maar de echte ervaring van pijn verschilt voor iedereen. Want dat is afhankelijk van hoeveel pijnreceptoren hij of zij heeft en hoe goed zijn of haar zenuwstelsel werkt en hoe goed hij of zij pijn kan ondergaan of onderdrukken. Dan worden feiten dus overkoepelende begrippen van meningen die vergelijkbare ervaringen beschrijven.

Dan zijn wetenschappelijke feiten bijvoorbeeld het feit dat materie beweging kan bezitten. Maar is de lichtsnelheid een ervaring, want afhankelijk van het meetinstrument dat je gebruikt. Ook het feit dat mensen in groepen met overeenkomstige meningen te verdelen zijn is dan een feit. Maar het is ook een feit dat binnen die groepen de mensen van mening verschillen. Maar vinden dat mensen in groepen te verdelen zijn op basis van hun mening is dan een mening. Want je vergeet te melden dat de mening binnen de groep heterogeen is.

Index

Conclusie

Waar gaat het dus uiteindelijk om in zowel het dagelijks leven als in de wetenschap, dat je de juiste definitie gebruikt bij je beschrijving van een feit. Het is dus niet voldoende om te zeggen dat alle mensen pijn lijden. Want er zijn ook mensen met diabetes of lepra die daardoor geen pijn meer voelen. Er zijn zelfs mensen die geboren worden met te weinig pijn receptoren of in de loop van hun leven een beschadiging in het brein krijgen waardoor ze geen pijn meer kunnen ervaren. Dan is mijn feit dat alle mensen pijn ervaren plots een mening geworden. Dan had ik beter kunnen zeggen:

Bijna alle mensen kunnen pijn ervaren.

Om er een feit van te maken.

Index

Extra

Afbeeldingen

Index van koppen

Wetenschappelijke feiten
Wetenschap
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Feiten
Bestaan
Conclusie
Extra
Afbeeldingen
Index van koppen

Reacties (20)

Reageer
Evert reageerde 9 jaar geleden
29 Oct 14:33
Je zegt: "Het lijkt er dus meer op dat feiten in de wetenschap toch meer goed onderbouwde meningen zijn, dan harde onweerlegbare feiten."
De definitie van bepaalde woorden in de dagdagelijkse taal staat meestal los van de definitie die gebruikt wordt in de wetenschap. En soms verschilt het zelfs per wetenschap. Een feit in de wetenschap is een observatie of meting die objectief en constant kan worden bepaald. In die zin zijn een appel en nog een appel 2 appels en dus een feit. Ook de lichtsnelheid (as concept) is een feit. Dat een feit absoluut vast staat (in de wetenschap) is echter niet waar.
Een theorie (in de wetenschap) is een formulering/conclusie van hypotheses die een feit beschijven en/of verklaren. Dit is een wezenlijk andere definitie van het woord theorie dan die we in de 'normale' omgang hebben met elkaar.
Ik ben het met je eens dat er een probleem ontstaat tijdens de vertaling van wetenschapper naar niet-wetenschapper. Dit is voor een groot deel te wijten aan de wetenschap journalistiek die vaak niet goed benadrukt wat een theorie of feit nu eigenlijk is waardoor mensen een verkeerd beeld krijgen omdat ze de betekenins van woorden fout toepassen.
Dirk reageerde 9 jaar geleden
16 Jul 17:13
Deed me meteen denken aan inzichtvooruitzicht.blogspot.nl/2013/08/waarom-de-wetenschap-niet-goed-wordt.html">dit stuk waar een wetenschapper heel helder uitlegt wat wetenschappelijk "bewijs" is; of eigenlijk niet is. Dan snap je waarom de wetenschap niet goed begrepen wordt. Staan trouwens nog andere mooie stukken op; zoals hoe de wetenschap werkt en hoe je wetenschappelijke bronnen kunt lezen.

Ook een leestip is natuurlijk het boekje www.oostenwind.org/boeken/wetenschap-is-ook-maar-een-mening/">"wetenschap is ook maar een mening"; waar de auteurs het overigens zelf niet mee eens zijn. Dat is ook erg toegankelijk geschreven.
Normyo reageerde 11 jaar geleden
20 Mar 21:17
Hallo Mattias,

Heel leuk dat je naar Karl Popper verwijst. Maar geef eerst maar eens aan waar de redenering mank loopt. Als je het kunt benoemen, dan moet je het ook kunnen aanwijzen en uitleggen.

Nu komt je reactie niet verder dan: Kijk een groene bank.
Leuk als ik wil leren wat een groene bank is, maar niet handig als ik in de toekomst instaat wil zijn om zelf banken en groen te herkennen. Anders gezegd: als ik nog niet weet wat groen is en bank, dan kan ik groen uitleggen als het woord dat het voorwerp aanduid en bank dat iets zegt over het voorwerp. Er zijn tenslotte nogal wat talen waarin de voornaamwoorden achter de zelfstandige naamwoorden staan.

Conclusie: leuk die verwijzing naar Karl Popper, hoewel ik zelf meer op heb met Thomas Kuhn.
Mattias reageerde 11 jaar geleden
17 Mar 22:46
Beste Normyo,
Leestip: Karl Popper, de wetenschapsfilosoof die hiervoor de nobelprijs kreeg. Je uitgangspositie is niet per definitie verkeerd, maar je redenering loopt mank. Laat je beïnvloeden door zij die er beter in zijn, en vorm dan pas je eigen idee.
Marco Roosendaal reageerde 11 jaar geleden
16 Oct 14:23
Een boek wat mooi aansluit bij dit stuk is Nul-A van A.E. van Vogt. Nul-A staat voor "niet-aristoteliaans"
Volgens Nul-A is de kaart niet het gebied. Als je zegt die stoel is bruin, ga je volgens Nul-A voorbij aan het feit dat de stoel nog meer kenmerken heeft. Een ander boek wat aansluit bij dit idee is van Jack Vance; De Talen van PAO. Als een woord in een taal niet bestaat, bestaat het begrip niet. Als er geen woord voor oorlog is, is er ook geen woord voor vrede. Ik maak wel eens de grap dat het woord "Gezelligheid" niet bestaat in het Duits.
Normyo reageerde 11 jaar geleden
15 Jun 07:53
Ik zou mijn boodschap rechtstreeks kunnen opschrijven, maar leren gaat helaas niet via de directe weg in veel gevallen. Dat ik je alleen kan leren dat 1plus1 2 is door het je te vertellen is helaas. Maar als ik je meteen vertel dat je moet blijven denken, dan krijg je de kans niet om te denken. Dan creëer ik dus eigenlijk het tegenovergestelde van wat ik je wil leren.

Als ik wil dat je voor jezelf leert denken dan moet ik je de mogelijkheid geven om zelf te denken, dus moet ik je enigszins afwijkend informeren. Vervolgens kan ik je op basis van je vragen helpen een denk proces door te lopen. Iets wat je niet zou doen als ik je meteen vertel wat ik je wil vertellen. Denken is nu eenmaal iets wat ieder mens leert door het te doen, niet doordat iemand je aan de hand neemt en je door het proces voert. Denken is wat dat betreft net als lopen, dat kan ook niemand anders je leren door je te vertellen hoe je het moet doen. Mensen kunnen je alleen helpen om te leren lopen door een omgeving te maken waarin je kunt leren lopen.
Rilana reageerde 11 jaar geleden
15 Jun 04:46
Als ik het goed begrijp nu is vooral je boodschap of punt dat je wil zeggen dat je altijd zelf moet blijven nadenken.
Als dat klopt denk ik dat je misschien meer daarover kan schrijven als dat je zoals nu de wetenschap als voorbeeld gebruikt. Ik zou of meerdere voorbeelden gebruiken of gewoon geen voorbeelden en alleen je punt uitlegt enzo..
Om meer mensen te bereiken want zoals het nu in elkaar zit, krijg je alleen maar reacties van mensen die denken dat je niks snapt van wat wetenschap is en al helemaal je punt van het verhaal over brengt.
"Overigens zeg ik nergens in dit artikel dat wetenschap onbetrouwbaar is, ik zeg dat je wetenschap niet zonder meer moet vertrouwen" Deze zin kun je dan beter vertellen als bv "ik zeg dat je niet zonder meer alles moet/kan vertrouwen"
Rilana reageerde 11 jaar geleden
15 Jun 04:37
Dat ben ik deels met je eens. Iedereen leest en doet vanuit zn eigen wereldbeeld en ik dus indd net zo. Maar "je eigen wereldbeeld loslaten als je iemand anders wereldbeeld leest" lijkt me ipv moeilijk eerder onmogelijk. Je eigen wereld beeld loslaten kun je nooit helemaal en een ander zn wereldbeeld lezen of zien kan helemaal niet. Ja dat kan met bewust je eigen beeld loslaten en dan vanuit dat (=dus je eigen bewust losgelaten beeld) die van een ander lezen, dat gaat niet wel maar dat klopt nooit dat je dan ook werkelijk iemand anders zn wereldbeeld leest zoals die ander het ziet en bedoelt denk ik want je blijft toch vanuit je eigen ookal heb je die bewust losgelaten, lezen. "Accepteren dat anderen ook een correct wereldbeeld hebben vanuit hun standpunt gezien" dat doe ik zeker en niet alleen correct vanuit hun standpunt maar gewoon ook een correct wereldbeeld hebben net als jij en ik en van niemand is het beeld echt correct als in de zin van het echte juiste beeld, want dat is er niet! Ben het in ieder geval nu meer met je eens dan dat ik een huh huh reactie heb maar feit blijft dat ik los van dit nog steeds vind dat je jezelf tegenspreekt, maar door deze reacties ik vermoed dat je punt iets heel anders is als hoe je je verwoord op je site en dus niet duidelijk overkomt met wat ik nu uit je reacties begrijp, bedoelt en wat je eigenlijk wil zeggen.
Normyo reageerde 11 jaar geleden
08 Jun 21:31
Om in te gaan op je laatste opmerking Rilana. Er zit geen tegenstrijdigheid in de bewering "je moet rekening houden met het feit dat iedereen een eigen wereldbeeld heeft maar je leest vanuit je eigen wereldbeeld." Het ene is een constatering van hoe de wereld werkt. Het tweede is een advies in een tegengestelde formulering. Ik had ook kunnen schrijven: We lezen allemaal vanuit ons eigen wereldbeeld, maar laten het te weinig los als we uitspraken van anderen lezen. Dat is natuurlijk ook wel het moeilijkste wat er is, je eigen wereldbeeld loslaten als je iemand anders wereldbeeld leest. Om dat te kunnen moet je waarschijnlijk al heel jong heel veel verschillende wereldbeelden hebben ontmoet, zodat je al vroeg geleerd hebt dat er verschillen zijn. Of je moet heel veel lezen en dan vooral heel veel verschillende soorten boeken. Of je moet in de richting gaan van hoogbegaafdheid, waardoor je vrij makkelijk verschillende mogelijke oplossingsrichtingen kunt volgen. Want dat zijn wereldbeelden ook een beetje, het zijn samenvattingen van mogelijke oplossingen voor het omgaan met de wereld.

Uiteindelijk is de kunst van het toegang krijgen tot de wereldbeelden van anderen dus het loslaten van je eigen, door te accepteren dat anderen ook een correct wereldbeeld hebben vanuit hun standpunt gezien. Ook al kun je van mening zijn dat het niet de beste wijze van denken is. Maar dat is een andere discussie.
Rilana reageerde 11 jaar geleden
08 Jun 21:00
Hmmm.. Oke en weer heb ik zoiets van UUUHH HUH?! In de zin van je zegt wat maar vervolgens zeg je aan het eind van je zin het tegenovergestelde of het tegenstrijdig van waarmee je begint. Dat had ik gelijk al maar wilde dat niet gelijk zeggen en eerst je reactie ff afwachten maar nu heb ik het weer dus daarom zal ik mijn kant even iets verduidelijken hoe ik jou dingen lees. Ik pak ff een paar dingen maar in princiepe heb ik dat met alles wat ik heb gelezen maar dat wordt een te lang verhaal dan. Maar dat jou art verwarring oproept is niet zo. De verwarring is alleen jou manier van alles wat je zegt, zoals hierboven staat. Voorbeeld ""de juiste definitie gebruikt bij je beschrijving van een feit"
Is een zin waar ik wat mee kan maar als ik dan lees wat je er verder over stelt en conclusies die je hebt, is het voor mij dat je juist zelf feiten en de conclusies totaal niet ziet en vind zoals ik doe en jezelf juist de definitie steeds anders lijkt te zien van het bigin tot het eind van je zin. Misschien is het lastig te begrijpen wat ik bedoel want het is ook lastig uit te leggen hahaha.. Het enige wat ik denk goed te begrijpen is dat je punt is dat je altijd zelf moet blijven nadenken! En dat is precies wat ik sowieso doe en daarom ook niet in verwarring ben door je verhaal maar meer door hoe je het vertelt en ik daar weinig van snap. Maar als ik puur alleen het punt snap, dat het punt is dat je zelf moet blijven nadenken, dan snappen we elkaar en ik het punt indd al heb. Zover wetenschap, is dat voor mij de meest gelezen site wat betreft info die ik buiten mezelf lees. Niet dat het mijn hele alles daar door beïnvloed wordt, want dat doe ik alleen zelf vanuit mijn beleving maar wetenschap voor mij wel de meest geloofwaardige is van alles. En die hele bijbel slaat wat mij betreft nergens op maar ik denk dat het gevoel van iets als een kracht die ik geloof die er is, dat gevoel te kunnen verklaren in god en dan dus die bijbel daar bij hoort en dat dat de reden is dat zoveel mensen en 300% in geloven dat puur omdat het staat geschreven er in gelooft dat het zo is! Terwijl als er iets onlogisch is is dat het, maar omdat ze voelen dat er iets is en dat moeten kunnen verklaren en dat God de meest simpele is denk ik, is dat de reden van dat. Dat er in de bijbel goede teksten staan is zeker waar, maar dat er ook zat staat dat ik denk tja..???
Oh en nog ff een voorbeeld met wat ik bedoel met het tegenstrijdige in wat je zegt in 1 zin is je zin "Misschien is een belangrijk punt daarbij dat je leest vanuit je eigen wereldbeeld en te weinig vanuit wat je in het eind van je reactie zelf al zegt: ieder mens heeft een ander hoofd."
Dat is toch hetzelfde? Vanuit mijn eigen wereldbeeld en vanuit ieder mens heeft een eigen hoofd. Ik ben toch een mensen en lees dus vanuit mijn eigen hoofd en dat maakt die zin toch raar en tegenstrijdig??!! Teveel vanuit het een en te weinig vanuit het ander maar het een en het ander is 1 hetzelfde naar mijn idee hoor.. Nou goed, tot zover..

Groetjes Rilana
Normyo reageerde 11 jaar geleden
06 Jun 08:59
Hallo Rilana, Dank je wel voor je reactie. Ik geloof dat mijn artikel bij jou vooral verwarring oproept. Maar dat kan natuurlijk. Misschien is een belangrijk punt daarbij dat je leest vanuit je eigen wereldbeeld en te weinig vanuit wat je in het eind van je reactie zelf al zegt:
ieder mens heeft een ander hoofd.

Overigens zeg ik nergens in dit artikel dat wetenschap onbetrouwbaar is, ik zeg dat je wetenschap niet zonder meer moet vertrouwen. Zoals wetenschappers zichzelf eigenlijk nooit helemaal vertrouwen. Omdat de feiten waar de wetenschap mee werkt voortdurend veranderen.

Ik haal in andere artikelen misschien af en toe de bijbel aan, maar dat is veel meer een gevolg van het feit dat het voor veel mensen een bekend document is dan dat het een op waarheid berustend goddelijk schrijven is. Er staan overigens dingen in de bijbel die wij als we er rustig over nadenken kunnen gebruiken. Zoals bijvoorbeeld de opmerking dat je alles moet onderzoeken en het goede moet behouden. Dat is eigenlijk ook wat in dit artikel hierboven staat. Wantrouw je omgeving, maar onderzoek je wantrouwen en je omgeving. Of wat te denken van het advies om je naaste gelijk jezelf lief te hebben. Dat wordt toch niet minder waar omdat het in de bijbel staat.

Dit artikel gaat eigenlijk over het idee dat je het kind niet met het badwater moet weggooien maar altijd moet blijven nadenken. Natuurlijk staat dat niet letterlijk in het artikel, maar met een beetje meer nadenken is dat er wel uit te halen. Dat is eigenlijk de wetenschappelijke houding, die we te weinig aannemen ook ten opzichte van de wetenschap.
Rilana reageerde 11 jaar geleden
06 Jun 05:05
Het enige wat ik bij alles wat ik heb gelezen is "huh"
Hoe kan je ook de wereld bekijken en dat in een hele mooie site graag wilt laten weten of wilt delen maar ik kom echt niet verder dan bij elke zin "huh"

Oke dan heb ik de vraag wat zie jij als meest zekere bron van informatie?

En hoe het ook zit met de wetenschap of media wat is jou idee van (naar mijn idee t' meest onbetrouwbare qua hoe het zit) DE BIJBEL, GOD dat verhaal?????
En als je echt het hebt over eigenlijk 1 groot onzin verhaal wat dan volgens jou door de wetenschap word verteld (terwijl ik juist de wetenschap als meest serieuze bron ervaar) Waarom van alle onzinnige verhalen met op nr1 de bijbel die zo onlogisch en zonder feiten door het grootste deel van mensen word aangenomen voor waar, puur omdat het staat geschreven? Of heb je daar een andere logica bij, zoals ik bv of ga jij alleen uit van feiten?

Ik ben zo benieuwd waarom je het hele verhaal en deze hele mooie site en van alle opties waar je je mening of info vandaan kan halen je je richt op de wetenschap en dat die je dingen proberen wijs te maken???

Desnoods mail je het "snufensnoes@gmail.com" want ik kan je 1 ding zeggen, ik ben echt heel erg benieuwd hoe het kan zoals jij dingen ziet en hoe jou hoofd in godsnaam werkt!!!
ben ik sowieso wel erg nieuwsgierig naar hoe mensen zijn en naar hoe hoofden werken. Onmogelijk uiteraard want elk hoofd ie anders maar het is erg interessant maar jij bent wel de meest bizarre en degene die me het meest nieuwsgierig maakt!!!

XXX
Normyo reageerde 12 jaar geleden
26 Mar 13:06
Tuur dank je wel voor je duidelijk reactie.

Ik ben het ook met je eens dat het een ad hominum reactie was van mij. Sommige punten zijn in dit stuk misschien wat te dik aangezet, maar dat kan ook leerzaam zijn. Bijvoorbeeld om kritischer naar de uitkomsten van wetenschap te kijken.

Ik geef toe dat wetenschappers vaak heel hard hun best doen om inzicht te creëren in de wereld om hun heen en daarbij zich bewust zijn van die indeling die ze maken en moeten maken. Waar het vaak misgaat is dat ze de noodzaak van die indeling niet duidelijk weten te maken naar de leken die met hun rapporten aan de haal gaan. Overigens is die opmerking over de indeling vooral bedoeld als voorbeeld en een ervaringskwestie met het invullen van online enquetes voor vooral marketing doeleinden. Dat zou je geen wetenschap mogen noemen als het niet allemaal uitgevoerd werd op basis van wetenschappelijke technieken en door universitair opgeleiden en er een air aangegeven werd als zou het wetenschappelijk zijn. Waarbij er maar heel weinig wetenschappers zijn uit de sociale wetenschappen die in het openbaar een kwaliteitsoordeel geven over deze wildgroei van onderzoeksbureautjes van een plausibel niveau.

Dat getal van 1,9 wordt genoemd door Ewald Engelen in een artikel in de Groene Amsterdammer: www.groene.nl/2012/12/economie-nuttigheids-gezever.

Met dank aan Tuur en IceCube om meer helderheid te brengen in dit moeilijke onderwerp van kritiek hebben op wetenschap.
Tuur reageerde 12 jaar geleden
26 Mar 12:38
Hoi Normyo,
Icecube zegt nergens dat wetenschap alléén gaat om bronnen.
Alleen dat ze wel belangrijk zijn. Bovendien is het ook niet zo dat je uit bestaande/oude bronnen niks nieuws kan af leiden.
Ook wil ik je graag wijzen op de drogreden die je gebruikt in je eerste reactie tegen mij:
- 'Want dat is wat ik uit jouw reactie haal. Blijft alleen de vraag nog over waarom jij iets tegen hebt op kritiek op de manier waarop wetenschap zich presenteert en wordt gepresenteerd.'
- en ook: 'Wat ik jammer vindt Tuur, is dat jij niet onderzoekend kunt lezen.'
Dit zijn drogredeneringen van het type 'ad hominum'. Je stelt mijn motivatie/kunnen in twijfel in plaats van inhoudelijk in te gaan op mijn commentaar.
Verder ben ik benieuwd waar je het vandaan hebt gehaald dat er wetenschappers zijn die 1,9 artikel per werkdag publiceren. Ik zou dit artikel graag lezen, zou je het door willen sturen?
Ik heb in mijn eerdere reactie misschien te aanvallend gereageerd zonder daarbij precies uit te leggen wat ik bedoel.
Dat was niet mijn bedoeling. Dus ik zal proberen aan te geven wat ik bedoelde.

Ik vind het jammer dat je alle sociale wetenschappers over een kam scheert en daarbij ook nog eens een onware uitspraak doet. Je claimt namelijk dat de sociale wetenschappers wanneer zij gebruik maken van vragenlijsten als onderzoeksmethode er nooit rekening mee houden dat ze met een vragenlijst al een soort 'voorclassificatie' van de doelgroep maken. Ik wil alleen even zeggen dat ze daar geheel van bewust zijn en dit ook mee wordt genomen in hun onderzoek en dus nagenoeg altijd vermeld staat in het onderzoek. Ik zou daarom graag weten in welk wetenschappelijk artikel (uit een wetenschappelijk tijdschrift) je hebt gezien dat hier geen rekening mee is gehouden en waar je waarschijnlijk je statement vanuit hebt geconcludeerd.
Als je een dergelijk zware uitspraak doet over een heel vakgebied wil je denk ik wel met goede bronnen en/of bewijzen komen, anders doe je niks anders dan mensen eventueel onterecht in een kwaad daglicht zetten.

Verder heb ik geen echt commentaar op dit artikel. Ik denk alleen dat het echt niet thuis hoort op een leerwiki onder het kopje wetenschap, maar onder een kopje opinie zodat het duidelijk is dat dit jou specifieke beeld/mening is. Het artikel bevat namelijk wel een groot mening-gehalte.
Ik verwacht dat bij een leerwiki mensen iets willen leren omdat ze er nog niet veel vanaf weten. Dan is het natuurlijk ook goed om meningen van andere te lezen. Maar je wil neem ik aan eerst mensen objectieve informatie geven over een onderwerp en daarna eventueel naar hun mening vragen of iets dergelijks. Maar je wilt niet mensen die niet weten wat wetenschap is meteen een vertekend beeld geven nog voor ze zelf een beeld hebben kunnen vormen.
Dit is waar mijn eerdere reactie vooral op gebaseerd was.
Hier zal ik het dus bij laten.
Normyo reageerde 12 jaar geleden
26 Mar 07:40
Dit is wel een heel makkelijk antwoord IceCube. Als het bij wetenschap alleen gaat om bronnen, dan zijn we heel snel klaar. Dan houdt wetenschap nu namelijk op ook maar enig nut te hebben, omdat het dan niets anders wordt dan herhalen en kopiëren. Dan kan wetenschap op geen enkele manier vernieuwend zijn, omdat je alleen van wetenschap kunt spreken als er bronnen zijn. Leuk voor de wetenschapper die moet vaststellen een nieuwe ziekte ontdekt te hebben en geen bronnen kan vinden. Ergo zijn nieuwe ziekte bestaat niet, want het is nog nooit eerder beschreven.

Maar wat ook vreemd is, is dat je vindt dat je van mij mag eisen het voorbeeld te geven, dat je zelf niet wilt geven. Als je het nu eens omdraaide en zelf begon met het noemen van bronnen en onderbouwen van je reactie, dan neem ik wel de verantwoordelijkheid voor dit artikel op me, met of zonder bronvermelding.

PS Het werken met drogredenen is een van de grotere misdaden die je tegen het wetenschappelijke bedrijf kunt begaan, na plagiaat en het fabriceren van je data.
IceCube reageerde 12 jaar geleden
26 Mar 00:31
Ja jonge waar zijn je bronnen dan over wetenschap gesproken
dit artikel is echt om te huilen moest ik schrijven op de basisschool oke doei
Normyo reageerde 12 jaar geleden
25 Mar 23:22
Je geeft aan dat mijn artikel vaag is IceCube, maar geef dan eens aan waar het vaag is. Dat is, meen ik, toch de wetenschappelijke manier. In wetenschap gaat het tenslotte om onderbouwde meningen, niet om onweerlegbare kritiek.

Verder mag je wat mij betreft nader uitleggen hoe ik van mening zou veranderen door een paar jaar wetenschappelijk onderzoek te doen. Mijn mening wordt door de ontwikkelingen van de laatste jaren eigenlijk alleen maar versterkt. Universiteiten die studies opheffen omdat ze niet genoeg geld in het laatje brengen. Nu niet bepaald een erg wetenschappelijke benadering van het leiden van een universiteit. 1 op de 10 psychologen die toegeven hun gegevens op te poetsen. Wetenschappers die uit de behoefte om geciteerd te worden uitkomen op 1,9 artikelen per werkdag gepubliceerd. Hoe kun je dat nog wetenschappelijke kwaliteit noemen?

Wetenschap is mensenwerk en het hanteert misschien de tot nog toe best bedachte methode om tot een intersubjectieve beschrijving van de wereld te komen. Maar er gaat nog teveel fout als het ook in de organisatie rond de wetenschap gaat om status en macht.
IceCube reageerde 12 jaar geleden
25 Mar 22:27
Wat je nu doet is het balletje terugkaatsen Normyo.
Je zou kunnen zeggen dat jullie allebei een bepaald beeld hebben van de wetenschap.
Ik denk dat ik wel begrijp wat je bedoelt in dit artikel,
maar zoals je het nu presenteert blijft het erg vaag.

Je zou wat je zelf zegt in de praktijk moeten brengen:
"Maar dat verschilt in niets van het gedrag van een mens die niet rigide vasthoudt aan zijn eigen mening, maar die mening bijstelt afhankelijk van de informatie die hij of zij uit zijn omgeving krijgt."
Doe een paar jaartjes wetenschappelijk onderzoek en ik weet zeker dat je dit artikel zou intrekken of zou veranderen.
Normyo reageerde 12 jaar geleden
25 Mar 11:14
Wat ik jammer vindt Tuur, is dat jij niet onderzoekend kunt lezen. Ik heb het helemaal niet over de wetenschap als objectief beschrijfbaar vakgebied binnen de maatschappij. Ik heb het over de manier waarop wetenschappers en mensen die praten over wetenschap zich presenteren. Hoe ze iedere keer weer praten over wetenschap als een absoluut gegeven dat alles wat het ontdekt steeds opnieuw als een feit brengt, terwijl het niet meer is dan een onderbouwde mening. Ik heb het dus NIET over vakgebieden of wetenschapsgebieden, maar over het heersende gedrag binnen de wetenschap en een vakgebied zoals wetenschapsjournalistiek.

Dat de wetenschap probeert zichzelf objectief te maken, door zichzelf voortdurend te controleren, dat staat ook impliciet in mijn artikel. Ik schrijf namelijk dat wetenschappers steeds hun mening bijstellen met iedere nieuwe waarneming die ze doen, als die waarneming hun huidige mening weerspreekt of bijstelt. Maar dat verschilt in niets van het gedrag van een mens die niet rigide vasthoudt aan zijn eigen mening, maar die mening bijstelt afhankelijk van de informatie die hij of zij uit zijn omgeving krijgt.

Het zou dus handig zijn Tuur als je meer vanuit een onderzoekende houding dit artikel had gelezen, dan vanuit je eigen mening dat kritiek op de wetenschap en haar omringende vakgebieden verkeerd is. Want dat is wat ik uit jouw reactie haal. Blijft alleen de vraag nog over waarom jij iets tegen hebt op kritiek op de manier waarop wetenschap zich presenteert en wordt gepresenteerd.
Tuur reageerde 12 jaar geleden
25 Mar 00:17
De manier waarop dit artikel is geschreven gaat niet to nauwelijks in op wat wetenschap is. De wetenschap is niet gebaseerd op 'feiten'. Ook worden de vakgebieden heel vertekend gepresenteerd. Ik vind dat je in een website als deze objectief de wetenschapsgebieden zou moeten presenteren in plaats van je eigen vooroordelen er in te verwerken. Erg jammer. Geeft een heel verkeerd beeld van de wetenschap zo!