Wat gebeurt er in de atmosfeer

Atmosfeer

Zonder de dampkring zouden de samenstellingen zoals wij die kennen op aarde niet behouden blijven en zonder een atmosfeer zouden we niet in staat om weersveranderingen mee te maken.

In dit artikel zult u een overzicht vinden van de samenstelling van de dampkring en hoe deze is opgebouwd.

Samenstelling Dampkring

De dampkring van de aarde wordt gedefinieerd als een gasvormig omhulsel dat zich om de aarde begeeft en door de zwaartekracht aan de aarde gebonden is, waarbij de samenstelling tot ongeveer een hoogte van 90 KM hetzelfde is met de volgende stoffen:

  • Stikstof (N2: 78%).
  • Zuurstof(O2: 21%).
  • Argon (Ar: 1%).

Andere stoffen die in zeer kleine hoeveelheden in de dampkring voorkomen zijn:

  • Neon (Ne).
  • Helium (He).
  • Krypton (Kr).
  • Xenon (X).
  • Waterstof (H2).
  • Methaan (CH4)·
  • Distikstofoxyde (N2O).

Mengsels die in de atmosfeer voorkomen zijn:

  • Water (H2O).
  • Kooldioxyde (CO2).
  • Ozon (O3).
  • Zwaveldioxyde (SO2).
  • Stikstofdioxyde (NO2).

Het CO2 percentage is hierbij geen populair item i.v.m. klimaatveranderingen, waarbij overstromingen en extreem waarden steeds vaker voorkomen. Om deze CO2 (en overigens ook de SOX en NOX) tegen te gaan zijn er enorme ontwikkelingen in de duurzame en groene energie sectoren aan de gang.

Opbouw Dampkring

De dampkring is onderverdeeld in een aantal sferen, welke gescheiden worden door tussen lagen (de pauze).

Troposfeer

De troposfeer is de onderste laag en heeft een dikte tussen 6 en 18 KM, afhankelijk van evenaar en polen. Boven Nederland ligt dat tussen de 6 en 12 KM hoogte. Dit is afhankelijk van de temperatuur in de bovenlucht. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de troposfeer zal zijn.

Tropopauze

Na de troposfeer komt de tropopauze, welke gemiddeld op 11 KM hoogte ligt. Deze sfeer is niet overal gelijk vanwege de troposfeer. De tropopauze kent ook breuken (tropopauze breuken), welke veroorzaakt worden door stromingen in de bovenlucht (straalstromen).

Stratosfeer

Deze sfeer licht tussen de 10 en 50 KM. De stratosfeer is stabiel van opbouw, waardoor verticale luchtbewegingen gering zijn. In deze laag kunnen plotselinge temperatuurverschillen optreden, waarbij de temperatuur 50°C toeneemt binnen een periode van 2 weken. Deze wisselingen noemt men “Sudden Stratospheric Warming”. De oorzaak hiervan is subsidentie. In de stratosfeer bevindt zich onder andere de ozonlaag (O3).

Stratopauze

De stratopauze komt voor op een hoogte van 50 KM, na de stratosfeer.

Mesosfeer

De mesosfeer (3e laag) bevindt zich tussen 50 en 80 KM hoogte. Binnen deze sfeer komen de lichtende nachtwolken voor in de zomermaanden ( NLC: noctilucent clouds) op breedten tussen 40° EN 80°.

Mesopauze

De mesopauze is te vinden op 80 KM hoogte.

Thermosfeer

De thermosfeer bevindt zich boven 80 KM hoogte tot een hoogte van 500 KM waar de exosfeer begint. Binnen de thermosfeer bevindt zich de ionosfeer, welke onderverdeeld kan worden in lagen. Deze geïoniseerde lagen overlappen elkaar en kunnen ook per dag of nacht toenemen afnemen. Daarnaast kunnen er ook magnetische stormen voorkomen in deze sfeer, waarbij radiocommunicatie verstoord kan worden.

Interne Links
Energie Duurzame Energie Groene Energie
Duurzame Scheepvaart Kernenergie
Milieu Recycling Rijkswegen
Energiezuinige apparaten Rekeningrijden
Natuur Ontstaan Tsunami's Getijden
Geld verdienen op Leerwiki met artikelen schrijven: meld je eerst aan en volg het uitgebreide instructieschema.