Wat is zure regen

Onstaan van zure regen

Zwaveldioxide (SO2) is de hoofdreden voor het ontstaan van zure regen. Zure regen is regen dat is zuurder dan normaal. De zuurgraad wordt gemeten op een pH-schaal, waarbij 7 neutraal is en 1 zeer zuur is. Het is een logaritmische schaal dus 1 pH meer of minder betekent 10x zoveel of minder zuur. Zelfs regen die niet is vervuild heeft een pH waarde van 5,6. De oorzaak van dit is dat

water wordt gemixt met natuurlijk gevormde koolstofdioxide (CO2). In industriegebieden kan zure mist voorkomen en in zeer koude gebieden kan zure sneeuw voorkomen. De zure regen valt vaak een paar honderd kilometer vanaf de bron. Een grote bron van zwaveldioxide is een steenkool verbrandingsinstallatie.

Gevaren van zure regen

Zure regen zorgt voor schade aan de biologische omgeving en schade aan de fysische omgeving (land, water, planten, dieren). Fysische schade is vooral verkleuring van verf, corrosie van metalen

, ontbinding van marmer, en andere bouwmaterialen die kalk bevatten. Kalk reageert met de zuur in de zure regen. De zure regen heeft veel schade aangebracht in gebouwen waardoor stukken muur weggebeten worden. Biologische schade van zure regen is vooral te zien in bossen en meren. Vooral dennenbomen zijn erg gevoelig voor zuur. Symptonen zijn vooral het verliezen van de naalden van dennenbomen en vergeling. Meer dan de helft van alle bosgebieden in West-Duitsland zijn aangetast door zure regen. In meren wordt het water zuurder waardoor vooral grote organismen hinder ondervinden hiervan. Grotere organismen zijn meer gevoelig voor zure regen waarbij vooral gedacht wordt aan vissen.

Verminderen van zure regen

De meest effectieve en goedkope manier voor het reduceren van zwaveloxide is het verminderen van de productie ervan. In dit geval, het verminderen van de hoeveelheid zwaveldioxide in steenkool. De hoeveelheid zwavel in steenkool varieert van 0,2% tot 5,5%. Door het switchen naar andere typen steenkool, kan 30% tot 90% zwavel in steenkool gereduceerd worden. Een andere manier voor het reduceren van zwavel in steenkool is het gebruik van zogehete scrubbers. Scrubbers zijn apparaten die emissies (in dit geval zwaveloxide) schoonmaken door het gebruik van water. Ze worden schoongemaakt voordat ze in de lucht vrijkomen. Scrubbers kunnen to 90% van de zwaveloxide verwijderen uit steenkool, maar ze zijn erg duur . Een scrubber voegt 10% tot 20% toe aan de kosten van een steenkool verbrandingsinstallatie. De gebruikskosten zijn ongeveer 1 tot 2 cent extra per geproduceerde kilowatt uur (kWh). Scrubbers zorgen ook nog voor een reductie in het rendement van een steenkool verbrandingsinstallatie. Een ander duur proces is het verwijderen van de rest afval van de scrubbers, wat een vaste vorm heeft.

Dankzij de “Clean Air Act Amendments” uit 1970 zijn zwaveloxide emissies verminderd met meer dan 38% over de periode 1981 tot 2000. De hoeveelheid zwaveldioxide in de omgeving in lucht is zelfs gereduceerd tot meer dan 50% in deze zelfde periode. De meeste reductie is ontstaan door het gebruik van controle methoden die alle statistieken bijhouden van steenkool verbrandingsinstallaties met betrekking tot het gebruik van zwaveloxide. De meeste vermindering is te vinden in de rijkere landen die het geld hebben om te investeren in meer zuinige steenkool verbrandingsinstallaties.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwaveldioxide

http://en.wikipedia.org/wiki/Clean_Air_Act