Hoe wordt onweer veroorzaakt

Inleiding

Het onweert bijna 100 keer per jaar in Nederland, vooral in de maanden juli en augustus komt het vaak voor. Maar wat is onweer nu eigenlijk en hoe ontstaat? Er zijn veel fantasie praatjes te vinden over het ontstaan van onweer. Zoals de engeltjes zijn aan het vechten, bowlen of vieren feest als het onweert. Maar hoe ontstaat onweer nu echt? Op die vraag geef door middel van dit artikel antwoord. ^

Hoe ontstaat onweer?

Onweer is opgebouwd uit twee elementen, de donder en de bliksem, deze ontstaan door een elektrische stroom. De atmosfeer is eigenlijk altijd elektrisch geladen, negatief onderin en positief bovenin. De elektriciteit ontstaat pas echt als er een temperatuursverschil van minimaal 40° C is tussen de grond en 5 km hoogte.

Onweer ontstaat door verschillende elektrische ladingen van kleine druppels en grote ijsdruppels in een wolk. Doordat de zon de aarde verwarmt, ontstaat er een stijgstroom. De kleine positief geladen druppels in een wolk nemen deze mee naar boven, de zwaardere ijsdruppels die een negatieve lading hebben, blijven onderin de wolk hangen. Doordat het temperatuurverschil in de wolk zo groot is, ontstaat een elektrische lading, opgewekt door het spanningsverschil. Onweer dus!!

Wat is donder?

De donder ontstaat door de hitte binnen in een bliksemschicht. Door deze hitte zet de lucht ineens uit, door die hitte gebeurt dit met een enorme klap. Dit is voor ons bekend als de donder. Om te bepalen hoever het onweer verwijderd is, moet je direct na de bliksem beginnen met tellen. Op het moment van de donder moet het aantal seconden door drie gedeeld worden. Dit is het aantal km dat het onweer verwijderd is.

Wat is bliksem?

Door de opgaande en neergaande stromingen in een bui, zijn er meestal verschillende niveaus met een verschillende lading. De schichten lopen echter niet naar beneden, maar horizontaal. Wanneer spanning in de onweerswolk steeds groter wordt en de ladingen samen komen, ontstaat een enorme vonk in de wolk. Dit is de bliksemflits!!

Wat is er zo gevaarlijk aan onweer?

De schade wordt veroorzaakt door de bliksem. Die schade kan varieren van brand en explosies tot aan gewonden en doden. Dit verschil komt door de 2 soorten lijnbliksems, de kortdurende en de langdurige bliksem. Door de enorme luchtdruk van de kortdurende bliksemschicht ontstaat er en grote kans op explosies van voorwerpen in de buurt van de inslag, voorwerpen zoals auto’s en bouwketens. De luchtdruk buiten het voorwerp is lager dan de luchtdruk in het voorwerp. De lucht in het voorwerp wil naar buiten en perst het voorwerp uit elkaar. Beide type bliksems kunnen mens en dier verwonden, in het ergste geval kunnen ze er aan overlijden.

Gelukkig zijn de jaarlijkse overledenen van een blikseminslag zeer klein. In het begin van de eeuw stierven er zo’n twintig mensen per jaar tegenwoordig zijn dat er nog maar twee of drie. Dit komt onder andere door het gebruik van de auto, de hoge gebouwen, veiligere huizen en er word veel minder buiten gewerkt dan vroeger. De auto geleid de bliksem door naar de grond en daar voel je niks van, de bliksem maakt gelukkig geen schade. De bliksem slaat sneller in in hoge gebouwen, waardoor de kans dat je geraakt word, als je in de buurt van hoge gebouwen bent, weer kleiner word. Deze hoge gebouwen hebben vaak ook bliksemafleiders. Hierdoor slaat de bliksem wel in, maar de bliksem richt geen schade aan. Huizen hebben vaak een bliksemafleider op het dak waar de bliksem inslaat en door naar de grond wordt geleidt. De boeren die op het land werken, werken in tractoren die de bliksem ook naar de grond geleidt en waardoor de bliksem weer geen schade aanricht.

Een nieuwe risicogroep vormen de buitensporters en de recreanten. De buitensporters en recreanten zijn vaak buiten in het open veld.

Hoe voorkom je een inslag/schade?

Hiervoor kan zijn er de volgende tips: - Ga zo snel mogelijk naar binnen en sluit ramen en deuren.

  • Gaat dit niet ga dan in een auto zitten of realiseer je dat de bliksem in het hoogste punt inslaat. Maak je dus klein.
  • Ga nooit bij metaal staan en vermijd water.
  • Koop een bliksemafleider om je huis te beschermen.