Hoeveel kleuren bestaan er

Onze kleurrijke wereld

Kleur vormt een zeer belangrijk aspect van onze belevenis. Doordat kleuren altijd en overal om ons heen voorkomen, zijn we er ons vaak niet zo van bewust. Kleuren hebben echter een behoorlijke invloed op ons dagelijks leven.  Door verschillende kleuren herkennen wij bijvoorbeeld voorwerpen, omgevingen en zelfs andere mensen. Ook gebruiken wij kleuren om onszelf uit te drukken. De toepassingen van kleuren zijn enorm. Maar hoeveel kleuren bestaan er eigenlijk?

Wat is kleur?

Om te kunnen antwoorden hoeveel kleuren er zijn, moeten we eerst begrijpen wat kleur eigenlijk is. Kleuren zijn in principe gewoon lichtstralen. Licht plant zich, net als geluid, voort in golven. Deze golven zijn vergelijkbaar met golven in het water. Als je een steentje in het water gooit, zie je een kring van golven die zich steeds verder uitbreidt. Met licht is dat net zo. Alleen zijn de lichtgolven ontzettend klein. Zichtbaar licht heeft een golflengte van ongeveer 380 nanometer tot 780 nanometer. Ter vergelijking, 1 nanometer is 0,0000001 centimeter. Ongelooflijk klein dus. De grootte van de golflengte van het licht bepaalt welke kleur het licht heeft. In de onderstaande tabel kun je zien welke golflengtes de verschillende kleuren hebben.

Kleur: Golflengte (in nanometer)
Violet 380-420 nm
Blauw 420-490 nm
Groen 490-575 nm
Geel 575-585 nm
Oranje 585-650 nm
Rood 650-780 nm

Nu bestaat licht uit heel veel golflengten bij elkaar. In normaal licht komen ook alle golflengten van de verschillende kleuren voor. Hoe komt het dan dat alles een andere kleur heeft terwijl het licht hetzelfde is? Dit heeft te maken met de eigenschappen van het voorwerp zelf. Denk bijvoorbeeld aan een rode roos. Alle soorten golven uit het licht komen op deze roos terecht. De roos neemt alle lichtgolven op en kaatst alleen de golflengtes terug die voor een rode kleur zorgen. De teruggekaatste lichtgolven komen bij onze ogen aan waardoor wij zien dat de roos een rode kleur heeft. Een voorwerp dat wij als zwart zien, neemt alle lichtgolven op en kaatst niets terug. Voorwerpen die wij als wit zien, kaatsen juist alle lichtgolven terug. Hierdoor zijn sommige mensen van mening dat zwart en wit eigenlijk geen echte kleuren zijn. Zwart is namelijk de afweizgheid van kleur en wit bestaat uit alle kleuren. Een regenboog is een bijzonder natuurverschijnsel waarbij de afzonderlijke golflengtes goed gezien kunnen worden. Doordat het licht wordt gebroken, worden alle afzonderlijke kleuren zichtbaar. Overigens gaat men ervan uit dat een regenboog zeven kleuren heeft. Dit komt doordat er bij de overgang van blauw naar violet een indigoband kan worden waargenomen.

Hoeveel kleuren bestaan er?

Nu duidelijk is wat kleuren precies zijn, kunnen we ons richten op de vraag hoeveel kleuren er bestaan. Als er puur naar de golflengtes wordt gekeken, kan er worden geconcludeerd dat er 6 verschillende kleuren bestaan. Hoe komt het dan dat wij er veel meer zien? Dit komt doordat een voorwerp vaak meer dan een golflengte terugkaatst. Ook de hoeveelheden licht dat een voorwerp terugkaatst, kan verschillen. Kijk bijvoorbeeld naar de binnenkant van een kiwi. Deze is vaak geelgroen. De kiwi weerkaatst veel groene golflengtes maar ook een aantal gele. Hierdoor komen deze kleuren gezamenlijk op het netvlies binnen en zien wij een geelgroene kleur. Deze kleurenmenging kan in oneindig veel combinaties en verhoudingen voorkomen. In principe is iedere nuance weer een iets andere kleur. Afgaande hierop kun je dus stellen dat het aantal kleuren oneindig groot is.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden