Wat is de Bermuda driehoek

Bermuda driehoek

De Bermuda driehoek is een denkbeeldige driehoek boven de Atlantische Oceaan gelegen tussen de Bermuda eilanden, Miami (Florida) en San Juan (Puerto Rico). Het gebied raakte bekend in de twintigste eeuw nadat tal van vliegtuigen en schepen op mysterieuze wijze verdwenen toen ze zich in de driehoek bevonden. Er werden tal van redenen naar voren gebracht voor de verdwijningen. Is de Bermuda driehoek een natuurverschijnsel of zijn er bovenaardse krachten mee gemoeid?

Bovennatuurlijke verklaring

Het mysterieus verdwijnen van enkele bemanningen werkt natuurlijk al snel de wildste verhalen in de hand. Eén van de meest besproken verklaringen is de aanwezigheid of verschijning van UFO's in het gebied. Vanaf de jaren 70 zijn er ook verschillende getuigen geweest die UFO's gezien hebben. Of die bronnen betrouwbaar zijn is twijfelachtig. Andere theorieën spreken over hevige orkanen of zeemonsters en van andere dimensies of zelfs oude machines uit de verzonken stad Atlantis. Vooral de bestseller auteur Charles Berlitz verspreidde deze laatste theorie in de jaren 70. Getuigen vermeldden ook op hol geslagen apparatuur aan boord van hun schip, hevige bliksems en een oceaan die de kleur van melk kreeg. De fantasie en mythe omtrent de Bermuda driehoek verspreidde zich razendsnel.

Inspiratie

De mythe rond de Bermuda driehoek was de inspiratie voor vele verhalen. In talrijke films, strips en boeken vormt de mythe een bron van inspiratie. Wat ook vaak terug komt is de link met de verzonken stad Atlantis. Deze wordt in veel verhalen rechtstreeks in verband gebracht met de Bermuda driehoek. Ook de aanwezigheid van buitenaardse wezens wordt vaak in verhalen gebruikt.

Wetenschappelijke verklaring

De wetenschap zoekt natuurlijk meer bewijzen voor een verklaring en kwam ook met enkele theorieën naar voren.

  • Het hele gebied rond de Bermuda driehoek is enorm elektromagnetisch geladen. Een kompas van een boot of vliegtuig wijst er zowel het echte noorden als het magnetische noorden aan. Dit zou piloten in de war kunnen brengen en ongelukken kunnen veroorzaken. Het zou ook verklaren waarom veel piloten via de radio melding maakten van op hol geslagen boordapparatuur, net voordat ze verdwenen. Tegenwoordig kan met de juiste navigatietechnieken dit probleem omzeilen maar het zou kunnen dat piloten vroeger hier minder bedreven in waren.
  • Een andere mogelijke verklaring is de vorming van methaan gasbellen. In de Bermuda driehoek, op grote diepte, komt methaangas vrij. Dit gas stijgt dan naar de oppervlakte. Door de gasbelletjes kan het water tijdelijk enorm verdunnen en zijn draagkracht verliezen. Daardoor kunnen schepen snel zinken vooraleer ze een noodsignaal kunnen uitzenden. Het gas stijgt nadien de lucht in en vormt dikke wolken met explosief methaangas. Het spreekt voor zich dat een vliegtuig in de problemen kan komen als het in zo'n wolk terecht komt. De luchtbellen van gas zorgen ook voor een doorzichtige melkachtige kleur in het water en kunnen zorgen voor een magnetische storing. Deze verklaring klinkt misschien nog een meest aanvaardbaar.

Conclusie

Toegegeven, de UFO en Atlantis theorieën klinken interessanter dan de wetenschappelijke uitleg. Maar als men logisch nadenkt vergeet men snel de UFO's. In de Bermuda driehoek zijn een duizendtal doden gevallen op zee in de laatste 100 jaar. Dit is voor een gebied met tal van zeebevingen en tropische stormen niet eens zo veel. Dus zijn de vermiste toestellen meer dan waarschijnlijk door extreme natuurfenomenen in zee gezonken. En toch knijp ik elke keer de billen een beetje dicht als ik op een vlucht zit boven de driehoek...