Dossiers geopenbaard ivm Unidentified Flying Objects


Ufoloog David Clarke geeft een interview voor het Brits Nationaal Archief

Het gaat over dossiers van mensen als jij en ik die een Ufo beweren gezien te hebben of in contact beweren geweest te zijn met Aliëns. De dossiers die nu zijn vrijgegeven, zijn van het jaar 1987 tot 1993. Op You-Tube kan je een tweedelig interview vinden met David Clarke op deze site: deel 1 [http://www.youtube.com/watch?v=62tr8fZ-02Q]" target="_blank" rel="nofollow">[http://www.youtube.com/watch?v=62tr8fZ-02Q] en deel 2 [http://www.youtube.com/watch?v=62tr8fZ-02Q]" target="_blank" rel="nofollow">[http://www.youtube.com/watch?v=62tr8fZ-02Q]. David Clarke is een expert in Ufo-geschiedenis (een Ufologist zoals dat heet) (en iemand die lezingen geeft over journalistiek in Sheffield Hallam University).

In het kader van de Ufo-dossiers die onlangs werden vrijgegeven door het Britse Ministerie van Defensie, geeft hij dit interview om meer achtergrondinformatie te geven.

Sinds '50 Ufo-spotters geregistreerd in Groot-Brittanië

Sinds '50 is er nota genomen van mensen in Groot-Brittanië die allerlei vreemde objecten in de hemel of op de grond waarnamen. Sommige van deze observaties waren door natuurfenomenen of zaken van menselijke makelij te verklaren. Voor alle duidelijkheid, komen meldingen van mensen als jij en ik niet onmiddellijk bij het Ministerie van Defensie toe. De Britse Koninklijke Luchtmacht of het RAF, de Royal Air Force maakt van ieder persoon die een Ufo of Aliën gezien heeft, een verslag op. In een latere stap worden de dossiers naar het Ministerie van Defensie van Groot-Brittanië gestuurd. Meestal wordt er door Defensie geen of weinig aandacht geschonken aan de Ufo-meldingen. Enkel en alleen als er sprake is van een mogelijk bedreiging van niet-bevriende staten waarvan ze een aanval verwachten. Sommigen spreken van een 'conspiracy theory' (zie deze site voor uitleg: [http://en.wikipedia.org/wiki/Conspiracy_theory]...

Voor het publiek

In de Verenigde Staten zijn er sinds 1947 enorm vele Ufo-meldingen geweest maar de US Airforce, het Amerikaans Ministerie van Defensie en de CIA hebben besloten daar niets van publiekelijk bekend te maken. Wat de vrijgeving van de gedocumenteerde Ufo-waarnemingen betreft, is het Britse ministerie van Defensie heel vrijgevig. In plaats van het verborgen te houden, geven ze het vrij.

11000 dossiers in totaal

Op Chronologische wijze worden de dossiers over 3 jaar verspreid. In mei en in oktober 2008 heeft het Brits Ministerie van Defensie reeds Ufo-dossiers openbaar gemaakt die je kan nalezen op deze site: [http://ufos.nationalarchives.gov.uk/existing-files.asp] Onlangs heeft het Brits Ministerie van Defensie weer beslist een reeks aanvankelijk geheime dossiers i.v.m. meldingen van Ufo's vrij te geven. De aangiften van de mensen die Ufo's beweerden gezien te hebben, zijn te bekijken op de site van het Brits Nationaal Archief: [http://ufos.nationalarchives.gov.uk/]" target="_blank" rel="nofollow">[http://ufos.nationalarchives.gov.uk/] Zoals reeds vermeld, zijn sommige aangiften reeds onderzocht. Sociale en/of militaire sociologen bekommeren zich om dit onderzoek.


Eerste officiële debat over Ufo's in the House of Lords (Brits Hogerhuis) onder leiding van Lord Clancarty in 1982

In 1953 zetelde Lord Clancarty reeds in het Britse Lagerhuis. Hij diende een motie in in het Britse Lagerhuis over Ufo-zichten en wilde weten hoe het zat met het onderzoek naar Ufo's door de regering meerbepaald door het Ministerie van Defensie. Tot een echte bijeenkomst kwam het nooit.

In 1977 regisseerde Steven Spielberg de film "Close Encounters of the third kind". Toen kwam het onderwerp Ufo's publiekelijk ten berde. Lord Clancarty is in 1977 beroemd geworden met een BBC-interview waarin hij zei dat Aliens basissen hadden op de aarde meerbepaald op de Zuid- en de Noordpool. In the House of Lords of het Britse Hogerhuis waren er destijds enkele voorvallen met Ufo-dossiers van de NATO en het Franse Ministerie van Defensie dat hulp vroeg aan het Britse Ministerie van Defensie. Het werd allemaal doodgezwegen... Tot Lord Clancarty aandrong op een debat.

In 1982 is er dan uiteindelijk in het Brits parlement een ernstig debat gevoerd onder leiding van Lord Clancarty die inmiddels met zijn 30 jaar als Ufoloog de nodige bagage had opgebouwd. Het verslag dat tijdens de bespreking werd opgemaakt, is te vinden op deze site: [http://filestore.nationalarchives.gov.uk/pdfs/ufos/mar-2009-research-guide.pdf] Officieel werd toen door het Brits Ministerie van Defensie verklaard dat de enige reden van verder onderzoek van de Ufo-files was na te kijken of het om aanvallen ging van andere naties tegen de Britten. De meeste meldingen waren niet opgevolgd geweest. Opvallend was dat er ook vele voorvallen waren van militairen en burgerwachten die Ufo's zouden gezien hebben. Het Ministerie van Defensie kon moeilijk zijn eigen personeel niet geloven. Het bewijs leveren is/was moeilijk omdat Ufo's niet op de radar verschenen en/of verschijnen.


Opvallende Britse getuigenissen

Enkele verhalen die de luchtmacht en het ministerie van Defensie opvielen, waren:

het relaas van enkele oude Luchtverkeercontrolleurs


We noteren als datum april 1984. Vlakbij het in het verslag ongedefinieerde vliegveld hadden 2 senioren met 40 jaar ervaring dienst in de controletoren; Toen ze contact hadden met een vliegtuig dat naar ze dachten, wou landen, zagen ze een ongeïdentificeerd voorwerp plots tegen een hoge snelheid op de grond landen en plots vertrekken. Op de radar verscheen niets.

UFO in de vorm van een diamant


Dit is een incident van augustus 1990. Over deze kwestie zou het Ministerie van Defensie zelfs andere ministeries hebben gebriefed. Dit werd dus wel degelijk ernstig genomen. Het ging over een waargenomen Ufo in de gedaante van een grote diamant. De diamant-Ufo is te zien op fotonegatieven. Deze ufo hing 10 minuten in de lucht en is dan op grote snelheid de hemel in geschoten. De media werd gemeld dat er geen conclusie werd getrokken over het grote object in de vorm van een diamant.

Het verhaal van 2 vissers


Een bekende Ufologist had een interview met 2 vissersmannen uit Oldershot. Het gebeurde in 1983. 2 vrienden waren naast het Oldershot Kanaal aan het vissen. Plots kwam er een Ufo vlakbij. Beide mannen werden meegenomen door 2 Aliëns in groene overalls die hen rond leiden in de Ufo en hen inscanden en melden dat ze te oud waren voor hun doel.

Het verhaal van de graancirkel


Er is nog een opmerkelijk verhaal tussen de waaarnemingen dat zich in november 1989 voordeed. Een compleet opgeschrikte vrouw belde de luchtmacht Wattisham in Suffolk om te melden dat ze tijdens een wandeling om haar hond uit te laten een ontmoeting had met een man die beweerde een Aliën te zijn. De man in kwestie zou een Scandinavisch accent hebben gehad.

De man vertelde haar dat graancirkels veroorzaakt werden door anderen zoals hem die naar de aarde waren afgereisd om de aarde een vriendelijk bezoek te brengen. Alhoewel hij was gevraagd geen menselijk contact te hebben, vond hij het zelf wel belangrijk om contact te hebben met specimen van de menselijke soort. Na de ontmoeting rende de vrouw naar huis en toen ze een luid gezoem hoorde, draaide ze zich om. Ze zag een groot, symmetrisch voorwerp met een oranje-witte gloed, dat onmiddellijk omhoog rees en verdween. Een brief van de luchtmacht in Wattisham gericht aan het Brits Ministerie van Defensie maakte gewag van 'een van onze meest ongewone UFO-rapport'.

Meer info?

Internet heeft vele interessante sites over graancirkels, Ufo's en Aliëns. Voor informatie over graancirkels raad ik deze site aan: [http://www.cropcircleconnector.com/anasazi/introduction98dd.html] Er is ook een Nederlandse werkgroep ivm UFO's te vinden op deze site: [http://www.ufonet.nl/index2.html] Meer info kan je terugvinden op deze site: [http://www.forteantimes.com/strangedays/ufofiles/523/david_clarke_and_andy_roberts_ufo_top_ten.html]

Op de site van BBC kan je het nieuws over de vrijgegeven Ufo-dossiers ook terugvinden: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/7954001.stm

Het nationaal archief van Groot-Brittanië stelt de dossiers openlijk tentoon op deze site: [http://ufos.nationalarchives.gov.uk/]" target="_blank" rel="nofollow">[http://ufos.nationalarchives.gov.uk/]