Wie was jezus

Inleiding

Jezus, een geboren leider.

De enige persoon uit de geschiednis die nog zoveel invloed heeft op het hedendaagse leven. Daarom vind ik Jezus zo fascinerend en ben ik nieuwsgierig naar zijn leven. Via dit artikel over Jezus probeer ik een beeld te schetsen van zijn (korte) leven.

De geboorte van Jezus

Evangeliën geven aan dat Jezus in de plaats Bethlehem, gelegen in de streek van Judea, werd geboren uit een maagdelijk meisje genaamd Maria, en dat hij in haar was verwekt door de Heilige Geest van God. Maria was verloofd met de timmerman Jozef, met wie ze toen nog niet was getrouwd. Toen hij hoorde dat ze zwanger was, wilde hij in het geheim de verloving verbreken, om haar niet in opspraak te brengen. Maar 's nachts kreeg hij een droom waarin hem verteld werd wat er gebeurd was en met welk doel, en dat hij Maria bij zich in huis moest nemen. Jozef gehoorzaamde. Volgens de Evangeliën woonden Jozef en Maria in Nazareth, maar werd Jezus in Bethlehem geboren, omdat omstreeks die tijd (6 jaar voor Christus) een Romeinse volkstelling werd gehouden. Iedere inwoner van het gebied waar Herodes de Grote, de Romeinse vazalkoning, regeerde moest zich laten inschrijven in de oorspronkelijke geboortestad van de vader. Jozef en Maria woonden in de stad Nazaret in de streek Galilea gelegen in het noorden van Israël. Jozef, de verloofde van Maria, was een Judeeër en kwam oorspronkelijk uit Bethlehem. Daarom moest Jozef, die van koning David afstamde, met Maria, die hoogzwanger was, naar Bethlehem reizen om zich te laten registreren. Ze probeerden daar onderdak te vinden in het overvolle stadje. De herberg was vol. Uiteindelijk werd Jezus geboren in een ruimte waar een voederbak stond, wat waarschijnlijk betekent dat dit een veestal moet zijn geweest.

De jeugd van Jezus

Over de jeugd van Jezus is weinig bekend. Het joodse gezin woonde in het dorp Nazareth in de provincie Galilea. De Bijbel verteld dat de jonge Jezus naar joods gebruik op de achtste dag werd besneden en dat zijn ouders hem presenteerden in de Tempel in Jeruzalem op twaalfjarige leeftijd.

Een volwassen Jezus

Pas rond zijn 30ste komt Jezus weer in beeld. Zijn openbare leven begint. Jezus reist naar Kafarnaum in Galilea. Daar ontmoet Jezus de vissers Andreas en Simon Petrus, die Hem volgen. Ook sluiten Jakobus en Johannes zich aan. Jezus bezoekt met zijn leerlingen een bruiloft in Kana. Maria is er ook bij en vraagt Jezus naar wijn. Jezus verandert vervolgens water in wijn. Jezus geeft onderricht in de synagogen van de streek. In Kafarnaum doet Jezus verschillende genezingen, waaronder de schoonmoeder van Simon met hoge koortsen. Ook geneest Jezus zieken, blinden, bezetenen, lammen en slaven. Hij reinigt melaatsen onder het volk en schuift Hij schuift aan tafel met tollenaars en zondaars.

En bovenal: Hij vergeeft de zonden van de mensen. Jezus doet meer wonderen: Hij bedaart een storm op het meer van Galilea, geeft duizenden mensen te eten. Hij wekt mensen op uit de dood. Dit gebeurt o.a. met de zoon van een weduwe in Naïn, het dochtertje van Jaïrus en Lazarus.

In Jezus' onderricht aan de twaalf en aan de immer groeiende of aanwezige menigte spreekt Hij in vergelijkingen. Hij leert de apostelen te bidden en geeft ons het Onze Vader.


De dood van Jezus

In Jeruzalem heeft Judas Iskariot, een van de discipelen, tegen betaling van dertig zilverlingen, Jezus uitgeleverd aan de joodse hogepriesters. De arrestatie vond plaats vlak na het Laatste Avondmaal dat Jezus met zijn discipelen gevierd had en waarbij hij hun voeten had gewassen. Een in hun ogen uitzonderlijke daad van nederigheid. Jezus werd midden in de nacht gearresteerd in het Hof van Getsemane, een olijfboomgaard vlak buiten de muren van Jeruzalem. Hij werd verhoord door het Sanhedrin, de joodse Raad van oudsten, de overpriesters en Schriftgeleerden, vervolgens door de Romeinse praefectus Pontius Pilatus, Herodes Antipas en opnieuw Pilatus, waarna hij beschuldigd werd van godslasterlijke uitspraken. Vervolgens werd hij veroordeeld tot de dood aan een houten kruis, een in die tijd gebruikelijke, maar bijzonder wrede vorm van doodstraf voor oproerkraaiers. Boven zijn hoofd bevestigde men een bordje met de tekst: 'Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum' (Jezus van Nazareth, koning der joden). Zijn doodsstrijd duurde zes uur, van 's ochtends negen tot 's middags drie uur.

Na de dood van Jezus

De derde dag na zijn dood ontdekten enkele voorzichtig teruggekeerde discipelen, onder wie een paar vrouwen die wilden kijken of ze hem mochten balsemen, dat de grote steen was weggerold, de wachten verdwenen en het lichaam, met achterlating van de keurig opgerolde linnen lijkwindsels, onvindbaar. Later vind er volgens de Evangeliën een ontmoeting plaats tussen hen en Jezus en vind er een gesprek plaats.

Concluderend kan ik zeggen dat het moeilijk is om een beeld te schets van het leven van Jezus. toch hoop ik dat ik hierin geslaagd ben.
Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden