Lemurie, een spirituele oercultuur

Inleiding

Mu is een oercultuur. Waarvan ook nu nog invloeden zichtbaar zijn in verschillende culturen. Via dit artikel probeer ik een beeld te scheppen van een reeds lang verloren cultuur.

Lemurië een spirituele wereld.

Lemurië was een enorm continent dat heel ver terug in onze ongeschreven geschiedenis ongeveer 70.000 jaar lang op Aarde bestond. Gedurende het Lemurië Tijdperk kende het bewustzijn op deze planeet een overwegend intuïtieve en vrouwelijke energie. De Lemuriërs beschikten over technologie waarvan wij nog niet eens kunnen dromen. Zo’n 80.000 jaar geleden, of ongeveer 1000 jaar voordat het continent zonk, leefde er een stel dat Ay en Tyia heette. Ay en Tyia waren al in de loop van hun levens fysiek onsterfelijke wezens geworden, en besloten derhalve anderen in onsterfelijkheid en Ascensie te onderrichten in hun Naacal Mysterie School. In de loop van haar bestaan leverde deze school zo’n 1.000 meesters in onsterfelijkheid af tot aan de tijd waarop Lemurië erg snel zonk. Ongelooflijk intuïtief als ze waren, wisten de Lemuriërs dat hun land onder de golven zou verdwijnen. Ze waren er dus goed op voorbereid, en er waren dan ook heel weinig slachtoffers. Terwijl het land onbewoonbaar werd, migreerde vrijwel de hele bevolking naar een gebied dat in het zuiden grensde aan het Titicacameer in Peru, en in het noorden begrensd werd door Mount Shasta in Californië.

Het evplutiemodel van Lemurië

Toen Lemurië zonk, verwisselden de beide polen van de Aarde van plaats en kwam Atlantis boven water. De duizend meesters in onsterfelijkheid van de Naacal Mysterie School gingen naar Atlantis, naar een van de tien belangrijkste eilanden dat toen Undal heette. Het eerste wat ze deden toen ze op Undal aankwamen was het oprichten van een gigantische muur van 12 meter hoog en 6 meter breed, die van het Noorden naar het Zuiden, die het eiland precies doormidden sneed. Daarna bouwden ze een kleinere muur die het eiland van Oost naar West doorsneed, waarmee ze het eiland in vier kwartieren deelden.

Deze constructie was ontworpen als een replica van de menselijke geest.

Links: Mannelijk en Rationeel

Rechts: Vrouwelijk en Intuïtief

Links: Mannelijk/Vrouwelijk en Rationeel

Rechts: Vrouwelijk/Mannelijk en Intuïtief

Toen de meesters de deling hadden voltooid, ging de ene helft naar de ene kant en de andere helft naar de ander zijde van het eiland. De meesters op de linkerhelft werden de logische denkers, terwijl de groep op de rechterhelft intuïtieve denkers werden. Daarna projecteerden ze op het hoofdeiland de tien modellen van de Levensboom, waardoor de energievortexen uit die locaties begonnen te roteren en de Lemuriërs opriepen naar Atlantis te komen. Elk persoon werd tot die specifieke vortex aangetrokken, die met hun ware aarde overeenkwam.

Helaas voorzag het evolutiemodel van Lemurië er in dat slechts acht van de eigenschappen van de tien vortexen, die de Levensboom vertegenwoordigden, door de Lemuriërs kon worden ontwikkeld. Daarom verhuisden de Lemuriërs naar acht locaties (die tot belangrijke steden uitgroeiden) zodat de overige twee locaties uit bleven. Hier begon het grote probleem.

De lege energievortexen trokken toen twee onuitgenodigde buitenaardse rassen aan, die zich toen aan het menselijk bewustzijn toevoegden, en deel gingen uitmaken van ons evolutiepatroon. Ten eerste kwamen de Hebreeuwen, die op zich geen probleem vormden. Zij brachten geavanceerde informatie waarover wij zelf niet beschikten, informatie die van grote waarde was. Het probleem ontstond met het tweede buitenaardse ras dat door die lege vortex was aangetrokken. Dit ras kwam van Mars. Niet zoals we we mars nu kennen, maar die van ongeveer 1 miljoen jaar geleden. Toen was het een prachtige levende planeet. De Martianen hadden te lijden van, en eigenlijk werd de planeet toen langzaam vernietigd door, de gevolgen van een Lucifer Opstand, die werd aangewakkerd door een zelfde soort ziekte of geestesgesteldheid waar wij later ook mee geconfronteerd zouden worden. (ArjunA zou hier de term ‘hoogmoed’ voor gebruiken).

Lemurië en het ontstaan van de godsdienst.

Volgens deskundigen mag worden aangenomen dat in Lemurië de basis is gelegd voor de verering van God in de vorm van een monotheïstische godsdienst. Zowel het scheppingsverhaal als de nog steeds gebruikte religieuze symbolen zijn alle afkomstig van Mu. Ook de vóórouderverering heeft haar wortels op dit verdwenen continent. Vanuit Lemurië heeft de monotheïstische religie en de vóórouderverering zich over vrijwel de gehele aarde verspreid. Tempels met hun priesters en steencirkels zorgden voor de spirituele afstemming met de universele wetten en de buitenaardse goden. In Mu golden 10 geboden, die vooral morele standaarden vertegenwoordigden (eigendom, uitbuiting, educatie, geweld enz). Doel was om een ‘meester’ of ‘heilige’ te worden. Via de mysteriescholen in Egypte zien we de 10 geboden later terug bij Moses. Via hem bij de Rozenkruisers, de Tempeliers en Vrijmetselaars (grondwet VS!).