Islam versus kapitalisme

Houding

Moskee

Dat wij tegenwoordig op de Islam neerkijken zegt eigenlijk meer over ons dan over de Islam. Wat dat betreft zijn sprekers als Geert Wilders, Thilo Sarrazin, Filip Dewinter en andere uitgesproken Islam “haters” niet meer dan de hoorbare en uitgesproken kenmerken van onze houding tegenover de Islam. Maar als je echt een vergelijking moet maken tussen ons en de Islam, komen we geen van tweeën goed weg.

Index

Islam versus Kapitalisme

Hoewel veel uitgesproken Islam “haters” praten over een verschil tussen culturen, gaat het niet om een cultuurverschil, maar een financieringsverschil. De meeste volgers van de Islam zijn arm en behoren in de meeste maatschappijen tot de armen. Ze wonen vaker in landen met een zeer grote groep armen en een kleine groep rijken. Ook al wonen ze vaak in landen met veel inwoners. Terwijl de volgers of aanhangers van het kapitalisme rijk zijn en behoren tot de rijkere

kapitalisme

twintig procent van de wereld. Zelfs de armsten in kapitalistische landen verdienen vaak nog meer dan de armsten in landen waar de Islam de overheersende religie is.

Een ander verschil tussen Islamitische landen en Kapitalistische is vaak de uitgaven die gedaan worden aan onderwijs. Waar in Kapitalistische landen veel geld naar onderwijs gaat, in Nederland bijvoorbeeld nog altijd meer dan 5 procent van het bruto binnenlandse product. Daar gaat in veel Islamitische landen vaak minder dan 4 procent van het Bruto binnenlandse product naar onderwijs. Wat in absolute zin nog veel minder is dan wat in kapitalistische landen wordt uitgegeven, omdat het bbp vaak lager ligt. Oftewel vier procent van tien Euro is veel minder dan vijf procent van twintig Euro.

Maar dat is niet het belangrijkste waarop je onderscheid kunt maken tussen kapitalisme en Islam. Een ander belangrijk verschil is dat in kapitalistische landen het individualisme sterk ontwikkeld is terwijl in Islamitische landen vooral het collectivisme overheerst.

Index

Individualisme of collectivisme

Overigens heeft dat individualisme van kapitalistische landen niet veel beters gebracht dan het collectivisme van Islamitische landen. Zo is de medemenselijkheid in zowel het kapitalisme als de Islam een mislukking. Het is noch het kapitalisme als de islam gelukt om de medemenselijkheid toe te laten nemen in haar aanhangers. Dat is waar sprekers alsverschil

Wilders, Sarrazin en Dewinter een uiting van zijn in kapitalistische landen. Maar ook radicale leiders in Islamitische landen, leiders als Gaddafi, Bin Laden en anderen maken duidelijk dat medemenselijkheid ver te zoeken is onder aanhangers van de Islam.

Het is deze uitgesproken ontmenselijking van de andere partij die duidelijk maakt dat nog het kapitalisme met zijn judea-christelijke achtergrond als de Islam de manier is om medemenselijkheid te creëren. Dit ondanks het feit dat beide groeperingen zich wel beroepen op die medemenselijkheid als doel of uitgangspunt van hun handelen.

Kapitalisme meent namelijk dat de markt ervoor zorgt dat mens medemenselijk worden, want dat is in hun eigen voordeel. Terwijl de Islam meent dat door het verplicht stellen van bepaald gedrag mensen medemenselijk worden. Terwijl het enige wat blijkt te gebeuren is dat de aanhangers menen dat zij medemenselijk zijn, omdat zij zich op een bepaalde manier gedragen.

Index

Medemenselijkheid

Maar om medemenselijk te kunnen zijn, moet je je medemens als mens durven bezien. Je moet durven toegeven dat je medemens fouten heeft en fouten kan maken. Maar bovenal moet je voor jezelf durven toegeven dat je eigen manier niet de enige manier is om dit leven te leven. Waarmee je eigenlijk toegeeft dat je medemens zijn eigen manier van leven kan hebben en mag hebben. Maar als je medemens zijn eigen manier van leven mag hebben, dan kun je hem daar dus niet op afrekenen en afwijzen.

Index

Conclusie

Er wordt vaak gedaan alsof er een verschil is tussen het kapitalisme en de islam. Maar de verschillen die er zijn zijn vooral mensenlijk en hebben niets te maken met het kapitalisme of de religie. Zo is er een verschil in bevolkingsaantallen en een verschil in rijkdom. Waarbij het kapitalisme vooral leeft onder de bewoners van het rijke deel van de wereld en de islam onder het arme deel van de wereldbevolking. Verder hebben noch het kapitalisme als de islam iets bijgedragen aan een toename van de medemenselijkheid. Want in beide groepen aanhangers komen mensen voor die de andere groep afdoen als minderwaardig en onbetrouwbaar. Goed bezien maakt het dus eigenlijk niet uit tot welke groep je behoort, want ze zijn allebei bang voor elkaar en denken allebei dat die angst zal verdwijnen als iedereen nu maar kapitalist is of islamiet.

Index

Index van koppen

Houding

Islam versus Kapitalisme

Individualisme of collectivisme

Medemenselijkheid

Conclusie

Reacties (2)

Reageer
Normyo reageerde 10 jaar geleden
30 Jul 13:53
Je hebt gelijk White dat de Islamitische staat niet meer bestaat en dat het kapitalistische staten zijn, waarbij vooral het recht van de sterkste en de sluwste geldt.
Maar dan kun je ook niet spreken van een dreigende Islam. Dan is de dreiging die van de arme die in opstand komt tegen zijn onderdrukkers en uitbuiters, iets wat wij in de zeven- en achttiende eeuw hebben gedaan.
White reageerde 10 jaar geleden
13 Jul 18:46
Interessant hoe je de vergelijking maakt, alleen zijn er een aantal factoren die je over het hoofd ziet.
Bijvoorbeeld, de moslimlanden worden geregeerd door het kapitalisme systeem en de grondwet van Allah heeft (gedeeltelijk) plaats moeten maken voor wetten die bedacht zijn door mensen. De islamitische staat is 1924 gevallen. Het werd sinds 1800/1900 aangevallen door Frankrijk, Engeland, Nederland, Italië en Rusland. De islamitische staat is afgezwakt de kalief is uiteindelijk afgevoerd.
Nu zitten moslims gevangen in een wereld waar geen één land met islam geregeerd wordt. De aanvallen van deze terroristische staten hebben ervoor gezorgd dat de landen verdeeld werden, geregeerd werden door poppen en als er een pop was die stout werd, dan installeerden ze een nieuwe pop.
De islam is inderdaad een gevaar voor het huidig regerende systeem. Want de alcoholisten, bankiers (zakkenvullers), rente, dieven, prostituees, vreemdgaan, faillissement fraudeurs, mensen die alleenrecht hebben op natuurlijke grondstoffen, copyrights en patenten zullen geen plaats hebben in de Islam en in het Kapitalisme worden deze mensen aanbeden.