Hoe leer je gemakkelijk medische terminologie

Gebruiken we ze dagelijks?

De medische termen behoren over het algemeen niet tot ons dagelijkse taalgebruik en zijn, als er geen nadere uitleg wordt gegeven, een bron van onduidelijkheden. Op een bijsluiter van medicijnen wordt vaak medische terminologie gebruikt. Als je een studie volgt die met het lichaam te maken heeft, wordt vereist dat je een aantal medische termen leert. Pedicures, diëtisten, dierenpensionhouders, verplegenden en verzorgenden hebben tijdens hun opleiding allen met de medische terminologie kennis gemaakt.

Medische termen komen uit talen die geschiedenis zijn

In de medische terminologie worden veel Griekse en Latijnse woorden gebruikt. Er zijn veel samengestelde woorden en juist die samengestelde woorden kunnen voor problemen bij het studeren zorgen,omdat ze tot lange, onbegrijpelijke termen kunnen groeien. Wat moet je nou met een uitdrukking die zegt dat er sprake is van een agammaglobulinemie? De gemakkelijkste manier om er achter te komen wat een medisch term betekent is het woord in stukjes te hakken.

Hoe kan je al die termen onthouden?

Zelfs de letter A betekent op zichzelf al iets. A (of an) betekent: zonder of niet. Aan het begin van een woord betekent de a vaak niet- of on-. Een bekend voorbeeld is a-sociaal. Een medische uitdrukking is analgesie, die pijnloosheid betekent. Het tegenovergestelde van analgesie is algesie.

Een os is dat een dier?

In de medische terminologie betekent het woordje os (of osteo) been of bot. Osteoporose ontstaat als de natuurlijke afbraak van het bot sterker is dan de opbouw. Osteoporose betekent: het bot wordt poreus.

Het woordje os wordt ook bij de namen van de botten gebruikt: os nasale = neusbeen; os coxae = heupbeen.

LET OP! Os heeft ook de betekenis van mond of oraal. Per os wordt gebruikt om aan te geven dat geneesmiddelen oraal (door de mond) ingenomen moeten worden.

Een telescoop is een verrekijker

Scopie= bezichtiging.

Endoscoop = een instrument om lichaamsholten en inwendige kanalen te bekijken. Laparo = de buikholte betreffend. Een laparoscopie is een endoscopie (dus een bezichtiging met dat instrument) van de buikholte.

Word je hysterisch omdat je een baarmoeder hebt?

Hystera(of uterus) = baarmoeder.

Ectomie = uitsnijding. Een verwijdering van de baarmoeder wordt in de medische wereld een hysterectomie genoemd. Het woord hysterie is van het medische woord voor baarmoeder afgeleid. Er werd namelijk aangenomen dat vooral vrouwen aan hysterie lijden.

De uitgang -itis duidt op een ontsteking

Bronchitis = ontsteking van de bronchiën (dat zijn de vertakkingen van de luchtpijp.) Otitis =  oorontsteking. Als je oorontsteking hebt, heb je ook otalgie.

Endo betekent: in, inwendig of binnen.

Endocriene klieren zijn klieren met een inwendige secretie (afscheiding.) Dat wil zeggen dat de afscheiding van die klieren middels het bloed of lichaamsvloeistoffen door het lichaam wordt verplaatst. De schildklier is een voorbeeld van een endocriene klier.

Hypermodern is hartstikke modern

Hyper= vermeerderd.

Tensie = spanning of druk. Hypertensie wordt gebruikt om verhoogde bloeddruk aan te duiden.

Hypo= verminderd.

Hypothermie = een abnormale daling van de lichaamstemperatuur. Denk bij thermie maar aan de thermostaat.

Een andere term die op een hoeveelheid of mate van aanwezig zijn betrekking heeft, is poly. Poly betekent veel of dikwijls.

Dit waren enkele voorbeelden uit de medische terminologie. Als je veel medische termen tijdens je studie tegenkomt, is de aanschaf van een medisch woordenboek een investering waar je veel plezier aan zult beleven.

Lees ook:http://www.leerwiki.nl//gezondheid/lichaamsfuncties/zenuwstelsel/11289/wat-is-de-plexus-solaris/

of: