Veldwerktechnieken

Archeologische Veldwerktechnieken

Dit is de overzichtspagina van archeologische veldwerktechnieken. Deze pagina werkt als een soort van index van een handboek van veldwerktechnieken.

Wie denkt bij Archeologie nu niet aan opgraven! Bij dat opgraven maakt men gebruik van een groot aantal veldwerktechnieken met de volgende voordelen:

 • Standaard werkwijze, die te leren is en deze geeft houwvast
 • Resultaten van verschillende opgravingen zijn met elkaar te vergelijken
 • Afspraken over hoe op te graven mogelijk, bepaalde materialen zijn kwetsbaar en vragen een aparte behandeling
 • Ze zijn praktisch en je hoeft niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden
 • Onderzoekers van vondstmateriaal weten grofweg hoe men op de opgraving met de artefacten is omgesprongen en kunnen daarover aanvullende adviezen geven

Op deze pagina ligt het accent op veldwerktechnieken zoals die in Nederland bij het opgraven gebruikt worden. De veldwerktechnieken gebaseerd op natuurwetenschappelijke methoden en die van de survey worden later nader uitgewerkt.

Overzicht van archeologische veldwerktechnieken:

Onderstaande tabel geeft een schematisch overzicht van veelgebruikte veldwerktechnieken. Ze zijn onderverdeeld in 3 subcategorieën:

 • Opgraven
 • Organisatie
 • Survey

Door op een link in de tabel te klikken kom je op de detailpagina van die veldwerktechniek waar je meer kan lezen.

A.Opgraven

Onderdeel

Omschrijving taak

 1. Meetsysteem

a. hoofdmeetsysteem uitzetten

b. lokaal meetsysteem uitzetten

 1. Waterpassen

a. vast punt overzetten

b. vlak/sporen waterpassen

c. profiel inmeten

 1. Graaftechnieken

a. schaven

b. couperen

c. uitprepareren/vrijleggen bijz. vondst

 1. Interpretatie grondsporen
 1. Tekenen

a. vlak tekenen

b. coupes tekenen

c. profiel tekenen

 1. Bemonsteren + aard van monster
 1. Fotograferen
 1. Vondstverwerking

a. vondsten wassen / bergen

b. zeven

c. uitsplitsen vondstcategorieën

 1. Opgravingadministratie

a. vondstenlijsten

b. dagrapporten

c. weekrapport

d. werkputverslag

10. Materiaalbeheer

11. Overig

(Geo)archeologische prospectie

B. Organisatie

Onderdeel

Omschrijving taak

 1. Logistiek
 1. Onderzoeksstrategie
 1. Contact met derden

a. overheden

b. publiek

 1. Werken in teamverband

C. Survey

Onderdeel

Omschrijving taak

 1. Inzicht in de bodemgesteldheid
 1. Vondstregistratie
 1. Rapportage
 1. Interpretatie resultaten
 1. Kaartgebruik

Verder Lezen

Archeologie Weblinks

Archeologie Startpagina

Archeologie in het Nieuws

Dateringsmethoden

Archeologie

Ook schrijven op leerwiki? gebruik de volgende link om je in te schrijven: Leerwiki aanmelden


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden