Wanneer werd Rome gesticht

Inleiding

Algemeen

Over de stichting van de stad Rome geloven de Romeinen dat de stad is gesticht door Romulus. Deze legende is opgetekend door Marcus Terentius Varro, die leefde tussen 116 en 27 v. Chr. De legende die over de stichting gaat is heel lang. De verkorte versie luidt als volgt.

Stappen

Legende

Onder leiding van Agamemnon werd een tientallen jarenlange strijd om de stad Troje gevoerd (de Trojaanse oorlog). Dit omdat Paris, zoon van de Trojaanse koning verliefd werd op Helena, de vrouw van de Griekse vorst Menelaus, de broer van Agememnon. Uiteindelijk wordt de strijd gewonnen doordat de Trojanen een houten paard de stad binnen halen, omdat zij denken dat dit een geschenk van de afgedropen belegeraars was. De verstopte soldaten in de buik van het paard komen zo binnen de muren van de stad. Eénmaal binnen volgt een enorme slachting.

Eén van de weinige overlevenden is Aeneas die uiteindelijk Latium (in Italië) bereikt. Hij sticht daar de stad Lavinium. Zijn zoon sticht het stadje Alba Longa, waar koning Numitor regeert. De broer van Numitor, Amulius laat zijn neven vermoorden en de kinderen (Romulus en Remus) van zijn nicht Rhea Silvia en haar man Mars in een rieten mand in de Tiber gooien. De redding van deze twee kinderen was de hoge waterstand van de rivier. Toen die daalde bleef de mand met de baby’s op een boomwortel steken en werden zij door een wolvin gevonden en gezoogd. De opperherder van de koninklijke kudde vond de jongetjes en de wolvin en nam de kinderen mee naar huis om ze op te voeden.

Toen Romulus en Remus volwassen waren wilden ze een stad stichten op de plaats waar ze zijn achtergelaten bij de rivier. Ze hebben echter een probleem: Wie mag er regeren. Aangezien er nog steeds in diverse goden geloofd wordt, besluiten ze hun om een orakel te vragen. Romulus gaat naar de heuvel Palatijn, en Remus naar de Aventijn.

Teken Remus en Romulus

Boven het hoofd van Remus verschijnen zes gieren in de lucht. Zijn aanhangers waren dolblij, want hun idool zal de nieuwe koning worden. Niet veel later hanger er boven Romulus twaalf gieren in de lucht, dus zijn aanhangers vonden het klip en klaar dat Romulus koning zou zijn.

Er ontstaat een flink gevecht tussen de beide mannen en hun aanhangers en hierbij wordt Remus gedood. Romulus sticht op 21 april 753 v.Chr. de stad, met de naam van zijn stichter: Rome.

Rome en de zeven heuvels:

Oorspronkelijk is Rome gebouwd op zeven heuvels, namelijk:

  • Palatijn
  • Aventijn
  • Capitool
  • Quirinaal
  • Viminaal
  • Esquilijn
  • Coelius

Het tekort aan vrouwen

Kort na de stichting ontdekte Romulus dat er wel genoeg mannen in de stad woonde, maar dat er een gebrek was aan vrouwen. Romulus had een plannetje: een naburige stam, de Sabijnen, werd uitgenodigd voor een groot feest net buiten de muren van de stad. Op een afgesproken teken greep elke Romeinse jongeling een Sabijns meisje beet en liep ermee naar de stad. De poorten werden gesloten en de Sabijnen bleven ziedend van woede achter. Er kwam natuurlijk oorlog.

Ze wisten Tarpeia, de dochter van de commandant, over te halen de poorten te openen in ruil voor wat zij aan hun linkerarm droegen (Tarpeia stelde die voorwaarde om de gouden armbanden van de krijgers te bekomen).

's Nachts opende ze de poorten, maar de eerste Sabijnen doodden Tarpeia door hun zware schilden, die ze aan hun linkerarm droegen, op haar te werpen. Op die manier hielden ze zich aan hun afspraak. Als herinnering aan het verraad van Tarpeia werd een steile rots op de Capitolinus voortaan de Tarpeische rots genoemd en gebruikt als executieterrein.

Na de verovering van de Capitolinus door de Sabijnen hielden de strijdende partijen elkaar een tijd lang in evenwicht. Op een bepaald moment stonden de legers tegenover elkaar, maar de ontvoerde Sabijnse vrouwen (die van hun Romeinse echtgenoten waren gaan houden) stelden zich op tussen de 2 legers en smeekten hen vrede te sluiten. Zo gebeurde en Romeinen en Sabijnen besloten samen in Rome te wonen. Na de dood van de Sabijnse koning heeft Romulus nog in vrede alleen over Rome geregeerd.