Wat is de renaissance

Wat is de renaissance

Hier een prachtig voorbeeld van en renaissance bouwwerk. Bovenaan te zien de eierlijsten, de horizontale nadruk is hier erg duidelijk. Ook de uit de oudheid teruggenomen zuilen met kapitelen en de driehoeken die in dit keer in de gevel is verwerkt in plaats van er boven op.

De letterlijke betekenis van het woord renaissance is wedergeboorte, wat er over het algemeen met het woord wordt bedoeld is een periode uit de geschiedenis van Europa. Deze periode heeft veel kunstwerken, bouwwerken en boeken teweeg gebracht. De renaissance was een periode waarin een soort keer kwam in de traditionele manier van bouw en kunst. Tijdens deze periode werd er gemeend terug te moeten grijpen naar oudere vormen van kunst en bouwen. Uiteraard wel weer met een eigentijds jasje, maar het legitimeerde de stijl die werd gebruikt. Dit gebeurde dan onder de noemer wedergeboorte, renaissance dus. In deze renaissance, werden rijkdommen weer verheerlijkt, na een periode van verkondiging van armoede en kuishuid. Er kwamen veranderende opvattingen in de maatschappij over onderwijs, opvoeding en fatsoen. Veel van de oude christelijke waarden werden in deze periode anders bekeken.

Renaissance, waar en wanneer ?

De periode die Renaissance genoemd wordt was in de de middeleeuwen van ongeveer 1260 tot 1520 de periode bestrijkt dus een paar honderd jaar. Over het algemeen kun je wel zeggen, dat grofweg, veel van de middeleeuwen onder de renaissance komt te vallen, dit omdat het een paar honderd jaar tijd bestrijkt, waarin de periode gold. De renaissance is begonnen in Italie, in Flrorence van daaruit verspreidde de renaissance zich over de rest van Italie, waarna het geheel West- Europa veroverde. De beginperiode is dan ook niet op alle plaatsen dezelfde. De renaissance werd ook een revolutionaire periode, wat betreft de wetenschappelijke vindingen betreft. In de periode voor de renaissance was de bijbel, samen met wat oude griekse en romeinse boeken, de basis van het algemene denken. Vanaf de renaissance ging men verder kijken dan dat, waardoor er een (moderne) wetenschap ontstond met nieuwe schrijvers. Wel blijven veel christelijke invloeden hangen en nog voorkomen in de kunst van de renaissance.

Kenmerken van de Renaissance in de architectuur

Een voorbeeld hoe een eierlijst eruit zou kunnen zien

Ook in de architectuur moesten de traditionele bouwvormen plaats gaan maken voor een nieuwe bouw. De bouw mocht weer wat opzichtiger, naar het voorbeeld van de klassieke bouw van de (rijke) Romeinen. De frontons kwamen terug, dit zijn de driehoekige bovenkanten van gevels. Over het algemeen de voorgevels. De omlijstingen van gebouwen werden weer versierd en sierranden kwamen terug bovenaan de kapitelen. Dat zijn de versieringen die je vaak ziet aan de bovenkant van een zuil. Ook de korinthische bouwkunsten, kwamen weer terug. Deze kennen wij vooral van de gekrulde versieringen die bovenaan de zuilen te vinden is. Eigenlijk was er een geheel terugkomen van alle oude versieringen die de Romeinen en de Grieken gebruikt hadden. De bouwwerken uit die tijd, zijn wat massiever van stijl dan dat de Gotiek was. De nadruk komt te liggen op horizontale verbindingen, dit gebeurde door gebruik te maken van horizontale eierlijsten, zoals deze ook in de oudheid te zien was. In de renaissance, probeerde men bouwwerken te maken die uit een geheel of een stuk bestonden.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden