Qin Shi Huang en het Terra Cotta Leger

Inleiding

In 1974 ontdekte een boer in West-China een figuur van klei, een Qin soldaat, aanvankelijk dacht hij dat het spoken

waren. Archeologen hoorden hiervan en begonnen zorgvuldig en nauwkeurig te werken, hun werk onthulde een hele stad onder de aarde. Het was een ontdekking wat nog nooit eerder voorgekomen was; rijen en rijen van terracotta soldaten, rivieren van kwik, bronzen ruiters, kranen en een koepel die schitterde door de kunstmatige sterren. Inscripties met de naam van China’s Eerste premier van die tijd, gaven aan dat het behoorde tot de eerste keizer; Qin Shi Huang.

Seksschandaal

Qin’s status tot de eerste keizer vond plaats in de kielzog van een schokkend seksschandaal. Qin’s moeder had een seksuele relatie met Lao Ai, een begaafde man waarvan men geloofde dat hij een eunuch was. Hij was echter geen eunuch en zijn seksuele onverschrokkenheid met de koningin-moeder werd zo gewaardeerd door haar, dat zij verliefd werd op Lao Ai en samen bedachten ze een plan tegen haar zoon Qin . Ze hadden in het geheim twee kinderen en de ambitieuze Lao Ai wilde de jonge Qin verjagen om zijn eigen zoon op de troon van China te krijgen. Om het allemaal nog erger te maken, ging de Eerste Premier (die Qin vertrouwde) samenwerken met Lao Ai.

Wrede keizer

Boos en verbolgen, liet Qin, met behulp van zijn paleiswacht en leger, de verraders (ook de kinderen) doden en zijn moeder werd van het hof verstoten. Qin vertrouwde nooit meer vrouwen, door het voorval met zijn moeder, ook trouwde hij nooit. Hij had wel vele concubines die zijn bed deelde en zijn kinderen droegen, geen enkel kreeg echter een speciale status.

Qin zocht ernaar om China te verenigen en met de hulp van geavanceerde wapens (o.a. de kruisboog) en goede generaals, bracht hij zijn koninkrijk oorlog na oorlog. Hij werkte volgens meedogenloze methoden, die ook nog een vrij vlot werkte; Als je een gevecht verliest, wordt je gestraft. Als je het hoofd van de vijand meenam werd je gepromoveerd en beloond. Qin soldaten waren beroemd voor hun moed. Een voor een vielen naburige koninkrijken, het koste 1.2 miljoen levens.  In de 10 jaar tijd dat Qin keizer was had hij zichzelf uitgeroepen tot goed en had hij China getemd en gezorgd voor standaardisering van gewicht, maten en geschreven taal.

Qin werd gevreesd voor zijn wreedheid. Kleine overtredingen werden gestraft met vreselijke verminkingen. Spionnen en verraders werden verscheurd door paarden. Elke overtreding werd gestraft met foltering of branding. Hij toonde geen genade en vertrouwde maar een paar mensen. Naarmate hij ouder wordt, hoe paranoïde hij is en beeld hij zich allemaal complotten in, niemand was veilig. Willekeurige aanvallen op China’s grensgebied eiste dat het een grote muur gebouwd moest worden. Qin gebood mannen van alle leeftijden en vele stierven in het proces. Gestuurd worden om te bouwen aan de Grote Meer kwam neer op een doodvonnis, hij werd meer en meer gehaat en gevreesd. De keizer begon meer te vrezen voor geesten en spoken uit het hiernamaals die hem zouden stalken.

Zelf als zijn grote Tombe en onderwereld worden gebouwd wil hij de jeugd behouden zodat de dood nog ver weg is en eist hij allemaal drankjes. Documenten verwijzen naar de Eerste Keizer, die giftige kwik inneemt in de hoop om onsterfelijk te zijn.

Legende

Een van de meests fascinerende verhalen uit deze periode heeft te maken met een spook. Volgens de legende, verscheen de geest van een Qin soldaat na middernacht aan een aantal bewakers en kondigde aan dat Qin de voorouders had kwaad gemaakt en spoedig zou sterven. Dit gebeurde nadat Qin antieke boeken had verbrand en verbood burgers om boeken te bezitten. Hij begroef 460 geleerde leven om aan te tonen dat hij een minachting had voor het leren. Qin had geen geduld met de oude Chinese wijsheden en verhalen. Volgens Qin moedigde lezen het vrije denken aan en aangezien hij hopeloos paranoïde was in die tijd, zocht hij manieren om het vrije denken tegen te gaan. Rond 211 BC was Qin geestesziek en tanende, hij verplaatste zich van paleis naar paleis uit angst voor samenzwering en moord.

Toen hij overleed (deels als gevolg van kwikvergiftiging) was men in het hof bang voor een opstand. Om ervoor te zorgen dat het volk niets door had, werd het lichaam van Qin bedekt met rottend vis om de geur te vermommen. Het graf was klaar en Qin nam zijn plaats, hij zei altijd;’Meester van de onderwereld, necropolis van de doden..’ Zijn personeel en alle concubines, die geen kinderen voor hem hadden gedragen, werden levend bij hem begraven in zijn onderwereld. (Dit gebeurde vaker in die tijd).

Vandaag de dag komen meer dan twee miljoen bezoekers kijken naar de Terra Cotta soldaten en het monument van de Eerste Premier. De beelden worden in ere hersteld door lokale kunstenaars, om de glorie die het oude China ooit had, in schitterende kleuren weer te geven.

Tot nu toe heeft nog niemand het graf van keizer Qin geopend, waarschijnlijk gaat het ook nooit gebeuren.


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden