Rome - Het Colosseum

Rome - Het Colosseum

Het Colosseum van Rome, wat in de Romeinse tijd het “Flavische Amfitheater" werd genoemd, is een van de meest bekende bouwwerken uit de Romeinse tijd. In de Romeinse tijd was dit gebouw het toonbeeld van de Romeinse grootheid, maar ook nu nog is het Colosseum, waar vroeger de beruchte gladiatorengevechten werden gehouden, het symbool en de grote trots van Rome.

Het bouwwerk

Het Colosseum was een immens amfitheater, waarvan de indrukwekkende ruïnes vandaag de dag nog steeds te bezichtigen zijn. Het amfitheater werd gebouwd tussen 72 v. Chr. en 80 n. Chr. door Joodse gevangenen, in opdracht van Vespasianus en later in opdracht van zijn zoon Titus. Het gebouw is ellipsvormig, met een lengte van 187 meter, een breedte van 155 meter en een hoogte van ongeveer 50 meter. Technisch gezien biedt het ruimte voor ongeveer 80.000 toeschouwers. Aan de buitenkant zijn 3 rijen bogen te zien, versierd met Dorische, Ionische en Corinthische zuilen. De 4e rij was gedecoreerd met Corinthische pilasters en is maar voor de helft bewaard gebleven. Onder de houten vloer van het Colosseum bevonden zich vroeger de verblijven van de gladiatoren, kooien voor de wilde dieren en kleedruimtes. Vandaag de dag zijn deze verblijven heel goed te zien, omdat de vloer van het gebouw gedeeltelijk weg is. Tijdens de schouwspelen was de houten vloer met zand bedekt, omdat het zand het vergoten bloed goed opnam. Het amfitheater had 4 poorten als hoofdingangen, waarvan alleen nog de erepoort voor de keizer bewaard is gebleven.

Afbeelding 1: Het huidige Colosseum

Afbeelding 2: De binnenkant van het Colosseum

Gladiatorengevechten

Het theater werd vooral gebruikt voor de alom bekende gladiatorengevechten. De gladiatoren werden getraind om in het Colosseum te vechten, zowel tegen elkaar als tegen wilde dieren. De gevechten leidden vaak tot de dood van zowel de gladiatoren als van de wilde dieren. Naast deze traditionele schouwspelen, werden er ook vaak zeeslagen opgevoerd, waarbij de arena gevuld werd met water. De traditionele gladiatorengevechten werden verboden aan het begin van de 5e eeuw, toen er een monnik de arena betrad en tussen 2 gladiatoren in probeerde te komen om de spelen te stoppen. De monnik werd gestenigd door het publiek, die deze vorm van vermaak niet wilde opgeven. Toch werden de gevechten na dit incident verboden door de toenmalige keizer. Wel mocht er nog gejaagd worden op wilde dieren in de arena. De laatste voorstelling van deze jacht was in 523.

In het midden van het podium bevond zich de zetel van de keizer. De rest van het podium was gereserveerd voor senatoren en figuren uit de hofhouding. Daarna waren er op de tribunes plaatsen voor ridders, vrije burgers, handelaren en militairen. Vervolgens was er plaast voor ehuwden, jongeren en hun leermeesters, families met slaven en de rest van het gewone volk. Vrouwen zaten helemaal bovenin om te verkomen dat zij te veel bloed zouden zien. Tot de 6e eeuw werd het Colosseum gebruikt voor de bloederige schouwspelen. Na die tijd is het theater veelvuldig verwaarloosd. Het is door de eeuwen heen onder andere gebruikt als kerkhof, fort en groeve voor bouwmaterialen. Ook zijn er een aantal aardbevingen en een blikseminslag geweest, die geleid hebben tot verval van het bouwwerk. Tijdens de Renaissance heeft paus Benedictus XIV (1740 – 1758) voor het eerst opdracht gegeven voor de restauratie van het gebouw. Ook nu nog worden er vele restauratie- en verstevigingswerkzaamheden aan het Colosseum verricht.