Wie was Piet Hein

Algemeen

Sprak de hedendaagse premier van Nederland, Jan Peter Balkenende, onlangs over de VOC mentaliteit. Dit als het voorbeeld van een strijdbaar Nederland, was er echter in die tijd ook de WIC. Daar speelde een voor iedereen een bekende Nederlander de hoofdrol, namelijk Piet Hein.

De Zilver vloot

Wat was nu eigenlijk de zilvervloot en waarom was deze zo belangrijk. In de 16e en 17e eeuw was dit een jaarlijks konvooi van twee vloten in het bezit van Spanje. Deze brachten kostbaarheden (vooral zilver) van de Spaanse koloniën naar het moederland Spanje. Deze koloniën lagen in Amerika. De ene vloot droeg de naam “Terra Firma” en vertrok van de kust van Panama met zilver uit Potosi. De andere vloot droeg de naam “St-Jacobsvloot” en vertrok uit Mexico en Honduras.

Piet Hein

Op 25 november 1577 werd in Delfshaven Piet Pieterszoon Hein geboren. Op latere leeftijd zal hij zijn naam zelf als “Heyn” gaan schrijven. Zijn vader was schipper Pieter Coneliszoon Hein en zijn moeder was Neeltgen Claeszdochter. Zijn vader was commandant van een klein oorlogsschip dat konvooidiensten verrichten voor de vissers op haring.

Zijn drie jongere broers, Jacob, Simon en Cornelis worden allen koopman. Helaas zijn er erg weinig gegevens bewaard gebleven uit het vroege leven van Piet Hein. Zelfs datgene wat wel bekend is, verschilt van elkaar. Zo wordt er gezegd dat Piet uit een arm milieu komt, anderen zeggen weer dat zijn vader in “goeden doen” was.

Wel is bekend dat Piet (15 jaar) zwabber wordt op het schip van zijn vader en dat hij op die manier kennis maakt met het zeemansleven en zeemansvak. Enkele jaren later, in 1598, wordt het schip van zijn vader door kapers overmeesterd en uitgeleverd aan de Spaanse autoriteiten. Piet wordt samen met zijn vader gevangen genomen en beiden moesten Piet vijf jaar werken als galeislaaf op de galeien.

De jaren voor de WIC

Na zijn vrijlating wordt Piet schipper op de Kleine Neptunus en raakt hij wederom in gevangenschap, nu in West Indië. Het is dan 1603 en pas in 1607 kwam Piet Heyn terug naar Delfshaven, maar hoe zijn vrijheid tot stand kwam is onbekend.

  • In 1607 treedt hij in dienst bij de VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Hij werd onderkoopman op de Hollandia. Nadat de leiders van de vloot waren vermoord, werd Heyn schipper van de Hollandia. Hij keert in 1611 terug in Delfshaven.
  • Op 23 september 1612 trouwt hij met Anneke Claesdochter de Reus, de weduwe van zijn collega Jan de With die in de Molukken omkwam. Zij was 12 jaar ouder dan Piet. Het is niet bekend of zij samen kinderen hebben gekregen.
  • In 1613 had hij zijn eerste eigen schip, de “Sphaera Mundi”. Inmiddels was het echtpaar Heyn in goede doen en kocht in 1614 aan de Leuvenhaven een eigen woning voor 2.900 guldens.
  • In 1623 komt hij terug uit Venetië na zijn schip daar te hebben achtergelaten. De burgemeester van Rotterdam, Abraham Janszoon de Reus, een neef van zijn vrouw bezorgde hem een baantje aan wal. Hij wordt schepen.