Nederlands trots: de offshore industrie

Vacatures in de offshore industrie

Voor diegenen die opzoek zijn naar een uitdagende baan die over de landgrenzen heen gaat is er de offshore industrie.

De offshore industrie is voor Nederland erg belangrijk, het is de trots van Nederland, dat daarin erg bedreven is vanaf De Gouden Eeuw.

Offshore is voor Nederland dan ook een erg belangrijk export product.

De Nederlandse offshore is erg gewild bij buitenlandse landen die oplossingen zoeken in de bestrijding van hoogwater, achterland bescherming, havenuitbreiding etc.

De Nederlandse offshore staat er ook bekend om de landwinning projecten, deze zijn erg actueel en wereldwijd erg goed bekend.

Daarnaast is er natuurlijk nog het vervoer over zee, de overslag heeft een zeer belangrijke functie. Via Rotterdam alleen wordt jaarlijks meer dan 420 mlljoen ton aan spullen overgeslagen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze industrietak vaak de motor van de Nederlandse economie wordt genoemd!

Welke producten kan je vinden in de offshore

Offshore is een naam voor alles, zoals de naam al zegt, wat vanaf de kust gebeurd.

Nu lijkt het soms mooier dan het is, veel voorwerk wordt gewoon op de kust gedaan, daarnaast gaat het vaak om grote projecten en dus veel geld en is er niet altijd werk. Dat geld zal in de tussentijd dus gewoon belegd moeten worden.

De uitvoering daarentegen vind veelal plaats buiten tegen de kust aan of op zee, hieronder een overzichtje wat je kan verwachten van de projecten:

  • gas- en olieboringen

  • pijpleidingen leggen

  • kabels trekken

  • dijken bouwen

  • baggerwerkzaamheden

  • overslag

  • landwinning, landbehoud/dijken versterken

Afhankelijk van olie en gasprijs, die in laagconjunctuur erg laag is, zal men zich meer richten op de landwinningsprojecten en het baggeren van de havens.

Tips: