Wat is demografie

Inleiding

Demografie is een woord, afgeleid uit het Grieks; dèmos; volk en graphoo; beschrijven. Letterlijk betekent het woord demografie volksbeschrijving. Een ander woord voor demografie dat ook wel wordt gebruikt is bevolkingsleer. Demografie is de wetenschap die van de bevolking de kwantitatieve aspecten bekijkt en bestudeert. Een uitvoerder van de demografie heet een demograaf, een demograaf is iemand die onderzoek doet naar de samenstelling van de bevolking naar, bijvoorbeeld, leeftijd, geslacht, sociologie, antropologie, geschiedenis en exacte wetenschappen als statistiek en wiskunde. Demografie bevat eigenlijk het onderzoek van de omvang, de structuur en verspreiding van de bevolking. Ook wordt onderzocht hoe de bevolking door de tijd verandert door geboorten, sterfgevallen, migratie en veroudering. De analyse van de demografen kan betrekking hebben op de hele maatschappij of op groepen van de hele maatschappij. De groepen worden vaak ingedeeld aan de hand van onderwijs, nationaliteit, godsdienst en behoren ook vaak tot een bepaalde etniciteit.

Geschiedenis

Thomas Malthus deed als één van de eerste aan demografie. Thomas Malthus dacht dat de bevolking onderworpen was aan exponentiële groei. Hij vreesde dat er uiteindelijk niet genoeg eten meer was om de enorm groot groeiende bevolking te voeden. Dit zou tot grote hongersnood en armoede leiden, dit werd de Malthusiaanse catastrofe genoemd.

Methodes

De demografie gebruikt grote hoeveelheden gegevens, waaronder de tellingen en de verslagen van bij de geboorten, de huwelijken en de sterfgevallen. De eerste moderne telling werd gedaan in Groot-Brittanië in 1801. In vele landen, vooral de derde wereld, zijn echt goede en betrouwbare demografische gegevens moeilijk tot bijna niet te krijgen. Tijdens de jaren '80 werd de bevolking van Nigeria geschat op ongeveer 110 miljoen, terwijl de telling daarna, in 1991, uitkwam in een ongeveer een bevolking van 89 miljoen.

Concepten

De meest belangrijke concepten in de wereld van de demografen zijn onder andere:

 • Emigratie; de bevolkingsafname door verhuizing naar een ander land of naar een ander gebied.
 • Immigratie; de bevolkingstoename door verhuizing vanuit een ander land of vanuit een ander gebied.
 • Levensverwachting; het aantal jaren dat een gemiddeld mens te leven heeft.
 • Geboortegolf; een periode dat er veel baby's werden geboren in een land.
 • Denataliteit; een periode dat er weinig baby's werden geboren in een land.
 • Het zuigelingensterftecijfer; het jaarlijkse aantal kinderen jonger dan één jaar per duizend levend geborenen.
 • Het bruto sterftecijfer; het jaarlijkse aantal gestorven mensen per 1000 in een bepaald gebied of een bepaald land.
 • De reproductiecoëfficiënt; het gemiddeld aantal geboren kinderen per vrouw.
 • Leeftijdsspecifieke geboortecijfers; het aantal levend geboren kinderen per 1000 vrouwen in een bepaalde leeftijdsgroep.
 • Het bruto geboortecijfer; het jaarlijkse aantal levend geboren kinderen per duizend mensen.
 • Het algemene geboortecijfer; het jaarlijkse leven geboren kinderen per 10 vruchtbare vrouwen.

Soorten

Er zijn verschillende soorten demografie gekomen in de loop van de tijd:

 • Formele demografie; het analyseren van de bevolkingsgegevens en het structureren ervan en daarna op basis daarvan een prognose maken.
 • Historische demografie; het bestuderen en bekijken van de bevolkingsgegevens en de migratiesaldo's uit het verleden.
 • Sociale demografie; het onderzoeken van de oorzaken en verklaringen van een proces en de gevolgen hiervan bepalen voor de maatschappij.