Ramazan, de vastenmaand

.

Vrijdag is het weer begonnen. Elk jaar horen wij wel dat het Ramadan is en zien wij buren of collega’s die meedoen. Maar we weten er eigenlijk maar weinig van. Dit terwijl het toch een heel bijzondere maand is voor meer dan een miljard mensen, overal ter wereld.

Ramadan?

De Ramadan, in Turkije Ramazan genoemd is de negende maand van de Islamitische maankalender. In het Arabisch heette deze maand al Ramadäma, lang voordat de Islam bestond. Dit is de maand waarin de eerste stukken van de Koran aan de profeet Mohammed werden geopenbaard. Naar zijn voorbeeld vasten moslims een maand lang tussen zonsopkomst en zonsondergang. Het vasten begint bij het verschijnen van de nieuwe maan en eindigt weer bij het verschijnen van de nieuwe maan de maand erna. In totaal duurt het vasten 29 of 30 dagen. De maand Ramadan staat in het teken van vergeving en saamhorigheid. Er wordt minder gevloekt en mensen zijn over het algemeen wat religieuzer dan normaal. Het komt vaak voor dat familieleden of buren uitgenodigd worden om gezamenlijk de avondmaaltijd te nuttigen. De Ramadan wordt afgesloten met het Suikerfeest .

Vasten?

Vasten staat letterlijk voor ‘zich onthouden van’. In geval van de Ramadan het zich, tussen zonsopgang en zonsondergang, onthouden van voedsel. Onder vasten verstaan we ook het niet drinken en het geen seks hebben. Ook roken de meeste moslims niet deze maand en sommigen nemen hun medicijnen niet in. Het poetsen van de tanden en het spoelen van de mond is wel toegestaan zelfs al zou er per ongeluk wat water in de keel terechtkomen. De meningen over wat er precies wel en niet is toegestaan verschillen overigens per stroming.

Wie?

Het vasten is in principe bedoeld voor alle volwassen moslims die lichamelijk en geestelijk gezond zijn. Jongens worden als volwassen beschouwd na de eerste zaadlozing en meisjes na de eerste menstruatie. Wel doen kinderen vaak vanaf een jaar of 10 een paar dagen mee om vast een beetje aan het vasten te wennen. Belangrijk is de basisgedachte van de Ramadan dat niemand een last opgelegd krijgt die hij niet kan dragen. Ofwel: als je het vasten niet vol kunt houden, mag je het verbreken. Je moet de dagen dat je niet gevast hebt dan wel later inhalen. Als je echt niet aan het vasten kunt voldoen mag je ervoor in de plaats een schenking doen aan de armen.

Uitstel?

Als je ziek bent mag je niet vasten. Je moet die dagen dan, tenzij je langdurig ziek bent, wel later inhalen. Vrouwen die menstrueren worden ook beschouwd als ‘ziek’. Als je op reis bent of zware arbeid verricht, bijvoorbeeld bij het binnenhalen van de oogst, mag je er ook voor kiezen om het vasten later in te halen. Zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven hoeven niet te vasten als zij denken dat het slecht is voor henzelf of het kind. Omdat dit meestal lang duurt hoeven zij het vasten ook later niet in te halen. Mensen die in oorlog zijn hoeven ook niet te vasten.

Waarom?

De Ramadan leert moslims zich de baas te zijn over hun begeerten en lusten. Het leert hen geduld en brengt hen bovenal, door gehoorzaamheid, dichter bij God. Het vasten heeft ook een sociale waarde. De Ramadan beperkt zich niet tot één buurt of zelfs één land maar betreft de gehele moslimwereld. Een maand lang voelen de rijken dezelfde knagende honger als hun armere broeders. De moslims worden zo in de gehele wereld op hetzelfde niveau gebracht.Al hoeven de maaltijden niet precies hetzelfde te zijn, de rijken moeten wel eenvoudiger eten dan ze gewend zijn. Het is tijdens de Ramadan gemakkelijk om elkaar als gelijke te zien, wat een belangrijke voorwaarde is voor een betere wereld. Buiten dat alles is het vasten een van de vijf geloofszuilen van de Islam.

Ongezond?

Mits er goed mee omgegaan wordt, is vasten zeker niet ongezond. Het vasten kan rust geven aan het hart en de zenuwen en kan de bloedsomloop stimuleren. In het begin van de Ramadan zul je je vaak moe voelen omdat je lichaam nog moet wennen om op andere tijden de benodigde energie binnen te krijgen. Maar naarmate de maand vordert, zul je je beter gaan voelen doordat er meer regelmaat in je leven komt. Tijdens het vasten verliest je lichaam overtollig vet en vocht en worden er schadelijke stoffen uit het lichaam verwijderd. Het is wel erg belangrijk dat je de tijden dat je wel mag eten, de normale minimaal anderhalve liter water drinkt en een normale hoeveelheid voedsel eet.

Wanneer?

De Ramadan loopt dit jaar (2009) van 22 augustus tot 22 september. De precieze tijden van zonsopgang en zonsondergang verschillen per land en zelfs per stad. In Turkije worden vaak blaadjes uitgedeeld met reclame en de precieze tijden voor die stad erop. Doordat de maankalender niet gelijk loopt met de westerse zonnekalender, valt de Ramadan ieder jaar, net als alle Islamitische feesten, een dag of elf eerder. Zo komen overal ter wereld alle seizoenen aan bod.Wanneer begint de Ramadan de komende jaren?

   • 20 juli 2012
   • 9 juli 2013
   • 28 juni 2014
   • 18 juni 2015
   • 6 juni 2016
   • 27 mei 2017
   • 16 mei 2018
   • 6 mei 2019
   • 24 april 2020

Door het verschil in maanstanden overal ter wereld kan het zijn dat de Ramadan een dag eerder of later begint dan hier vermeldt.

.

Teunise
22/08/09