Waarom vieren wij Pasen

Inleiding

Pasen valt elk jaar op een andere datum. Wanneer het Pasen is, is door middel van een bepaalde berekening te bepalen. Pasen valt namelijk elk jaar op de eerste zondag na de volle maan in de lente. Dit kan dus de ene keer in de maand maart zijn en de andere keer in de maand april. Ten vroegste 22 maart en niet later dan 25 april.

De komende jaren valt Pasen op:

  • 8 en 9 april 2012
  • 31 maart en 1 april 2013
  • 20 en 21 april 2014
  • 5 en 6 april 2015
  • 27 en 28 maart 2016
  • 16 en 17 april 2017
  • 1 en 2 april 2018

Om welke reden wordt Pasen eigenlijk gevierd?

Er is een aantal verklaringen voor het feit waarom wij Pasen vieren, afhankelijk vanuit welk perspectief er naar wordt gekeken.

  • Met Pasen viert men dat de zoon van God, Jezus uit de dood is opgestaan. Op Goede Vrijdag stierf Jezus aan het kruis en drie dagen later is hij opgestaan uit zijn graf. Christenen herdenken met Pasen dan ook de wederopstanding van Jezus.
  • Pasen stamt af van een feestdag ter ere van Eostre, de godin van de dageraad of van de godin Eastre, de godin van het licht en de lente. Bij deze feesten werden ook veel paasvuren aangestoken. Dit feest was bedoeld om de winter te verjagen en de lente te verwelkomen.
  • Pasen zou zijn ontstaan uit een feestdag ter ere van Astoreth, de godin van de sensuele liefde of vruchtbaarheid. Ook dit feest was bedoeld om de lente in te luiden en de winter te verjagen.

Uit dit alles blijkt dat met Pasen de herrijzenis van Jezus dan wel de herrijzenis van de lente, ofwel de zon wordt gevierd. Vroeger werd er door Christenen 40 dagen lang voor Pasen gevast. Dit begon dan op Aswoensdag en eindigde op de dag voor Pasen, paaszaterdag.

Als je ver terug in de geschiedenis gaat doen er een aantal verschillende verhalen de ronde. De eerste is het verhaal over de godin van de liefde en de vruchtbaarheid. Deze godin heeft een lievelingsdier en dat is de haas. Zij wordt ook afgebeeld met deze symbolen.

Een ander verhaal is dat er een vogel was die haar eieren zo ontzettend goed verstopte dat de godin van de dageraad de eieren niet kon vinden en het duurde haar ook te lang. Daarom veranderde zij de vogel in een haas.

Nog een andere verklaring is dat de haas in zo'n snel tempo kleintjes krijgt dat het een symbool werd voor lente, nieuw leven en vruchtbaarheid.

In de lente worden de dagen weer langer en komt de natuur weer tot bloei. Vogels leggen eieren. Het ei is het begin van een nieuw leven en het eten van eieren behoort daarom bij veel lentefeesten.

Tegenwoordig worden er met Pasen door ouders nog steeds veel eieren verstopt in de tuin of in huis, zodat de kinderen de eieren kunnen zoeken.