Hoe lang duurt het om een nieuwe taal te leren

Een nieuwe of vreemde taal leren

35889.jpegHoe lang duurt het u om Spaans te leren? Hoe lang duurt het om Mandarijn Chinees te leren? Hoe lang duurt het om een taal te leren? Mensen willen vaak weten hoe lang duurt om een vreemde taal te leren. Het is een moeilijke vraag, maar verdient wel een antwoord. Immers, als je ergens naar toe wilt, dan wil je een idee hebben van wanneer je daar aankomt, toch? Voordat we dat antwoord krijgen, moeten we echter twee belangrijke problemen aanpakken: Wat betekent het om een taal te leren. Als we willen weten hoe lang het gaat duren om een vreemde taal te leren, moeten we erachter komen wat onze doelstelling is en hoe we het aanpakken. Om te beginnen weten we dat we een taal willen leren. Maar wat betekent dat nu een andere taal leren?

De meesten zouden zeggen dat een taal is geleerd wanneer we het vlot kennen.

Dus, als we onze voorwaarden uitwisselen, betekent dat dat de echte vraag is: Hoe lang duurt het om vloeiend te worden in een andere taal? Tot nu toe, zo goed, toch? Niet helemaal. Net als het werkwoord om te leren, is de definitie van vlotheid even glad. Sommigen vergelijken gelijkvloeien met perfectie. Sommigen vergelijken het gewoon om functioneel te zijn. Dat is een groot verschil. Zelfs als we vloeiend voelen als gewoonweg ‘een taal goed leren kennen’, kunnen we niet te ver komen, althans niet tot we weten hoe goed we de taal willen leren.

Uitstekende beschikbare bronnen

Gelukkig zijn er een aantal uitstekende bronnen beschikbaar die je kan gebruiken om je te helpen bepalen hoe goed je een taal wilt kennen. Deze middelen geven je een bestemming om je leerreis te plannen en je te helpen bij het opstellen van korte, middellange en lange termijn doelen net zoals mijlpalen. Deze middelen staan bekend als vaardigheidskaders. Er zijn twee belangrijke in gebruik over de hele wereld, de meest populaire is de CEFR-schaal is. De CEFR-schalen bieden verschillende taalvaardigheidsniveaus, die je kan gebruiken om je eigen persoonlijke definitie van vloeiendheid te ondersteunen.

Persoonlijk beschouw ik een taal die op vloeiend niveau wordt geleerd, zodra ik mijn spreek-, luister-, lees- en schrijfvaardigheden heb ontwikkeld op B2-niveau op de CEFR Global Scale:

Kan ik de belangrijkste ideeën van complexe tekst begrijpen over zowel concrete als abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische discussies in zijn / haar vakgebied. Kan ik interageren met een mate van vloeiendheid en spontaniteit die regelmatige interactie met moedertaalsprekers mogelijk maakt zonder enige last voor elke partij. Kan ik duidelijke, gedetailleerde tekst op een breed scala van onderwerpen produceren en een standpunt geven over een actueel probleem dat de voor- en nadelen van verschillende opties geeft. Ik streef naar dit niveau in het bijzonder voor vloeiendheid, omdat het het meest geavanceerde niveau op de schaal is zonder te verhuizen naar professionele of academische vaardigheden.

Hoe snel je leert hangt af van verschillende factoren

Zodra je hebt bepaald hoe je vloeiendheid in een vreemde taal wilt definiëren, moet je zich bewust zijn van de talloze objectieve en subjectieve factoren die van invloed zijn op hoe snel je op het vloeiend niveau aankomt.

Objectieve factoren

De belangrijkste objectieve factor (dat wil zeggen een factor die niet afhankelijk is van jezelf als individu) die invloed heeft op hoe lang het zal duren om vloeiendheid te bereiken, staat bekend als de taalafstand tussen je moedertaal en je doeltaal.

Om dit te begrijpen is het belangrijk om elke taal te zien als een systeem dat bestaat uit meerdere subsystemen. Hoewel elke taal op zijn eigen een unieke taal is, bestaan alle talen in dezelfde basisstructuren. Laten we  als voorbeeld naar het Italiaans kijken. Italiaans is een menselijke taal, wat betekent dat het bestaat uit de subsystemen van de menselijke taal: syntax, lexicon, fonetiek, enz. Door de twee talen te vergelijken, zullen we zien dat hun subsystemen nauw verwant zijn, verre van verwant zijn, of ergens tussenin verwant zijn.

Italiaans naar het Spaans vergelijken

Als we het Italiaans naar het Spaans vergelijken, zullen we zien dat er in alle gebieden veel overeenkomsten bestaan: woordorde (syntax), woordenschat (lexicon), geluidssysteem (fonetiek). We kunnen zeggen dat Italiaans en Spaans dicht aanééngesloten talen zijn. Als we Italiaans met Japans vergelijken, vinden we minder overeenkomsten en een heel groot aantal verschillen. Italiaans heeft een woordvoorwerp, terwijl Japans een woordbestelling heeft. Bovendien heeft Italiaans een grotere inventarisatie van geluiden dan Japans doet, en de vocabulaire's van beide talen zijn bijna helemaal anders. Daarom kunnen we zeggen dat Italiaans en Japans heel ver van elkaar verwijdert zijn. Gebruik je, je moedertaal als referentiepunt dan zal je ondervinden dat elke taal op aarde als een nauwe of verre taal kan worden beschouwd, afhankelijk van de verhoudingen tussen de interne taalstructuren. Het bereiken van vlotheid in een meer verre taal zal onvermijdelijk meer tijd nemen dan in een taal die aansluit aan je native taal.

Subjectieve factoren

Er zijn ook meerdere subjectieve factoren die invloed hebben op hoe lang het zal duren om de taal vloeiend te leren. Deze factoren zijn afhankelijk van je als individu, wat betekent dat je deze factoren kunt manipuleren als nodig om je doeltaal sneller te leren.

De drie subjectieve factoren zijn:

  1. Je vorige taal leerervaring
  2. Je micro- en macroomgevingen
  3. Je tijd dat je kan besteden

Eerdere taal leren ervaring

Bij het leren van talen speelt ervaring een groot deel in hoe snel je een nieuwe taal zal aanleren. Als je nog nooit een taal hebt geleerd, zal je eerste vreemde taal langer duren dan bij elke volgende taal, ongeacht de taalkundige afstand. Zodra je die eerste vreemde taal achter je hebt, krijg je een beter begrip van het algehele taalonderwijs. Elke nieuwe taal die je wil leren zal makkelijker zijn dan de vorige.

Micro- en macro-omgevingen

Waar en hoe je je leven leeft, speelt ook een grote rol in de snelheid van taalverwerving. Op het breedste niveau wordt je leer beïnvloed door je macro-omgeving. Dit is grotendeels een functie van waar je woont: het land, de regio of de staat en de stad of stad waar je, je bevindt. Afhankelijk van je individuele macro-omgeving, heb je het makkelijker of moeilijker voor het vloeiend maken van je vreemde taal. Bijvoorbeeld, als je Spaans in Valencia ‘Spanje’ leert, heb je een macro omgeving die je snelheid van leren zal verhogen. Als je daarentegen Spaans in Peking ‘China’ leert, zal je micro omgeving je snelheid van leren niet verhogen en kan het mogelijk vertragen. Op persoonlijk vlak wordt je leer beïnvloed door je micro-omgeving. Dit is grotendeels een functie van hoe je leeft en wie je omringt. Keuzes die in de micro-omgeving zijn gemaakt, kunnen bijdragen aan of aftrekken van voordelen of nadelen voor het leren door de macro-omgeving. Als je Spaans leert in Valencia, Spanje, maar je leeft, werkt en socialiseert alleen met niet-Spaanse sprekers, dan heb je een micro omgeving die je leertijd zal verminderen. Als je Spaans leert in Beijing, China, maar je leeft, werkt en socialiseert alleen met Spaanse sprekers daar, dan heb je een micro omgeving die je snelheid van leren zal verhogen.

De snelste weg naar vloeiendheid

De snelste weg naar vloeiendheid komt altijd door de aanpassing van jouw macro- en microomgevingen, zodat beide jouw leerdoelstellingen ondersteunen. Het tweede snelste pad is door de ontwikkeling van een geschikte micro-omgeving. Als je kunt leven, werken of anderszins samenwerken met sprekers van je doeltaal, dan zullen deze voordelen altijd de voor- of nadelen van je geografische locatie overschrijden.

Tijd besteden

Tot slot hebben we misschien de meest voor de hand liggende factoren die van invloed zijn op hoe snel je een taal leert: hoeveel tijd besteed je om te leren. De leerling die in meer gerichte leertijden, dag in dag uit, zal zijn doelen altijd sneller bereiken dan een andere persoon die minder uren doet of over een langere tijd dezelfde hoeveelheid uren spendeert.

Een verhaal van twee leerlingen

Om te illustreren hoe deze objectieve en subjectieve factoren samenwerken om te versnellen of vertragen om een taal te leren, laten we eens kijken naar twee theoretische voorbeelden.

Mark en John zijn beide Amerikanen, 35 jaar oud. Mark is Japans aan het leren, een taal die ver van zijn moedertaal staat ‘Engels’. Mark heeft geen eerdere taalervaring, en woont in een gebied van Texas die relatief leeg is van native Japanese speakers. Als zodanig heeft hij ook geen macro of micro omgeving die bevorderlijk is voor het snel leren van Japans. Mark is ook getrouwd en heeft veel niet-taal-gerelateerde verbintenissen in zijn dagelijkse leven. Als Mark elke dag één uur tijd als taak stelt, en dit elke dag zal hij in ongeveer 3-5 jaar een B2-niveau op de CEFR-schaal bereiken.

John leert Portugees

John aan het andere kant, is Portugees aan het leren dat is een goede taal voor zijn moedertaal Engels. John spreekt al twee vreemde talen op een B2-niveau: Koreaans en Spaans. Daarnaast werkt hij als een Spaanse leraar in het taalveld en komt hij dagelijks in contact met taalleerders. Onlangs single geworden heeft John besloten om naar Portugal te gaan (macro omgeving) en heeft plannen om vrienden te maken met de lokale bevolking daar (micro omgeving). Als John elke dag één uur tijd als taak stelt, en dit elke dag bereikt hij in 2-6 maanden een B2-niveau op de CEFR-schaal. Merk op hoe Mark en John dezelfde dag inzetten voor taalonderwijs, maar door alle andere subjectieve en objectieve factoren heeft John de mogelijkheid om meer vloeiend te worden ‘tussen 3% en 16%’ van de totale tijd die Mark besteed aan leren.

Dat is een groot verschil!

Hoewel de voorbeelden van Mark en John hiervoor nogal extreem zijn, is het belangrijk om te begrijpen dat er veel meer nodig is dan alleen geïnvesteerd tijd.

Conclusie

Dus, hoe lang duurt het nu om een taal te leren? De vraag is extreem vaag, omdat het afhankelijk is van termen als leren en vloeiendheid, waarvan de betekenis verandert van persoon tot persoon In jouw geval raad ik je aan om de mogelijkheden te verkleinen door zelf de vloeiendheid te definiëren. Dit wordt het makkelijkst gedaan door je doelstelling op de CEFR-schaal te zetten als je punt van vloeiendheid. Zodra je weet waar je naar streeft, moet je naar de taalafstand tussen jouw native taal en doeltaal kijken om een algemeen idee te krijgen over hoe moeilijk het zal zijn om het vloeiend te maken. Dan kan je eindelijk je individuele situatie bekijken en zien welke subjectieve factoren je in jouw leven kunnen beïnvloeden om jezelf op het leerpad te versnellen. Houd er rekening mee dat de snelheid tot vlotheid altijd verandert. De factoren zullen groeien, veranderen en ontwikkelen volgens je gekozen taal, je leerervaring en je levenssituatie. Er kunnen geen snelkoppelingen zijn voor vloeiendheid, maar nu weet je precies wat er nodig is om daar te komen!