Taalfouten zeggen niets

Taalfouten

Fout

Het maken van fouten in taal is niet zo moeilijk. Je kunt namelijk in één zin al drie fouten maken, namelijk taal-, spel- en grammaticale fouten. Een grammaticale fout is bijvoorbeeld de “t” vergeten achter de persoonsvorm van het werkwoord. In plaats van ‘Jij hebt’ schrijven ‘Jij heb’. Overigens een logische fout omdat in veel Nederlandse dialecten de “t” achter het werkwoord hebben bij het spreken weggelaten wordt. Maar zo zijn er nog wel meer fouten te vinden.

⤩ Index

Fouten in taal

Nu zijn er wel een paar bekende veel gemaakte fouten. Zo hebben veel mensen de neiging, zelfs broodschrijvers als journalisten, om de “t” te vergeten bij werkwoorden die bij het vervoegen eindigen op een “d”. Bijvoorbeeld “Jij word” schrijven in plaats van “Jij wordt”. Of wat
Hiëroglieven
sommige lezers nog erger vinden een “t” achter het werkwoord schrijven als het onderwerp “jij of je” is en achter het werkwoord staat. Bijvoorbeeld “hebt jij even tijd” schrijven in plaats van “heb je even tijd”.

Een andere veel gemaakte grammaticale fout is het vervoegen van werkwoorden met voorvoegsels als “be-”, “ver-” en “ge-” alsof het het voltooide deel is van het gezegde. Dus iets schrijven in de vorm van:

”Hij bekend schuld.” waar zou moeten staan “Hij bekent schuld.”

Of:

”Zijn paspoort verloopd binnenkort.” waar zou moeten staan “Zijn paspoort verloopt binnenkort.”

Of:

”Door het gebruik van veel verschillende woorden in een zin verliesd men het overzicht op de persoonsvorm van het werkwoord.” Dit moet natuurlijk zijn: “Door het gebruik van veel verschillende woorden in een zin verliest men het overzicht op de persoonsvorm van het werkwoord.”

Zo zijn er nog heel veel andere fouten te maken in taal. Spelfouten zijn ook altijd weer leuke fouten, maar dat is eigenlijk niet nodig, want er is tegenwoordig zoiets als het groene boekje online. Je kunt je spelling als je jezelf niet vertrouwt, altijd controleren en verbeteren, zeker bij online teksten.

Tot slot heb je dan nog taalfouten, dan heb je het bijvoorbeeld over toevoegen van overbodige woorden in zinnen. Bijvoorbeeld om een zin een officieel karakter te geven. Of een verkeerde voegwoord werkwoord combinatie gebruiken. Bijvoorbeeld schrijven:

”Ik zat in de fiets.” inplaats van “Ik zat op de fiets.”
⤩ Index

Fouten zeggen niets

Helaas zeggen fouten niets over de inhoudelijke kwaliteit van een tekst. Taalkwaliteit en inhoudelijke kwaliteit zijn namelijk twee volkomen gescheiden aspecten. Zo kan een dialectspreker een inhoudelijk betere expert zijn dan een spreker die vlekkeloos Algemeen Beschaafd Nederlands spreekt.

Helaas hebben wij geleerd dat inhoudelijke kwaliteit in twijfel getrokken moet worden zodra taalkwaliteit laag is. Dus iemand die niet in vlekkeloos Nederlands zijn verhaal doet, wordt minder vertrouwd dan iemand die een veel slechter verhaal houdt in vlekkeloos Nederlands.

Communicatie instrument
Maar taal en inhoud zijn twee volkomen gescheiden gebieden in ons brein. Voor de meeste mensen is taal namelijk een instrument waar ze dagelijks gebruik van maken. Maar het is slechts een instrument. Anders gezegd voor de meeste mensen is taal niet het doel van hun dagelijkse bezigheden, maar het middel om hun dagelijkse bezigheden te kunnen uitvoeren. Dat wil niet zeggen dat je niet moet proberen om vlekkeloos Nederlands te spreken of schrijven. Het punt is tenslotte ook zo, dat naarmate je taal foutlozer is het begrijpelijker wordt voor anderen en er minder kans op verwarring ontstaat. Maar beweren dat iemands inhoudelijke verhaal niet klopt, omdat zijn taal slordig en onverzorgd is, is zoiets als beweren dat een mens die geen Nederlands spreekt nooit een goede bakker kan worden. Hoewel er nog best wel wat mensen zijn die dat standpunt aanhangen:
Als ik de ander niet kan begrijpen, hoe kan ik dan de kwaliteit van de ander vertrouwen.

Met als gevolg dat ze de arts in het buitenlandse ziekenhuis toch minder vertrouwen dan een zelfde arts in een Nederlands ziekenhuis. Terwijl het heel goed mogelijk is dat die buitenlandse arts de Nederlandse arts heeft opgeleid of dat ze beide van dezelfde expert les hebben gehad.

Maar ja, waar moet je dan nog je vertrouwen in anderen op baseren, als je de kwaliteit van hun taal niet kunt gebruiken om hun inhoudelijke kwaliteit te bepalen. Maar misschien zouden we het ook eens om kunnen draaien met de vraag:

Waarom spreekt of schrijft die ander zulk perfect Nederlands? Heeft hij soms een tekort aan inhoudelijke expertise te verbergen en richt hij zich daarom op zijn Nederlands.

Of:

”Zou het kunnen dat schrijvers en sprekers die zich richten op de kwaliteit van hun Nederlands en daar ook op hameren, iets te verbergen hebben over hun inhoudelijke kwaliteit.

Niet voor niets is het een bekend gegeven dat juist oplichters en charlatans zich zoveel mogelijk omhullen met eigenschappen en kenmerken die inhoudelijk niets zeggen, maar vooral uiterlijk vertoon zijn.

Dus uiteindelijk zeggen taalfouten niets over de inhoudelijke kwaliteit van een verhaal, hoe graag we dat eigenlijk wel zouden willen. De enige reden om geen taalfouten te maken is voorkomen dat je verhaal onduidelijk wordt voor de ontvanger van je boodschap. Maar dat betekent niet dat je inhoudelijke verhaal niet klopt, want taal en inhoud zijn twee volkomen onafhankelijke aspecten van een verhaal.

⤩ Index

Extra

Afbeeldingen

Fout door dave

Hiëroglieven door alvimann

Communicatie instrument door mantasmagorical

Index van koppen

⚒ Taalfouten
⚔ Fouten in taal
⤭ Fouten zeggen niets
☓ Extra
☣ Afbeeldingen
✖ Index van koppen