Wat is een stamrecht bv

Inleiding

Wanneer er sprake is van ontslag, kan er sprake zijn van een gouden handdruk (koopsom). Over deze gouden handdruk zal belasting betaald moeten worden. Dit kan op een slimme manier gedaan worden zoals bij via een stamrecht BV. Wat is een stamrecht BV, wat zijn de kenmerken, voordelen?

Stappen

Wat is een Stamrecht BV

Kortweg gezegd is een stamrecht B.V. een besloten vennootschap die door de ontslagen werknemer wordt opgericht. De ex-werkgever stort hierbij de gouden handdruk niet op de bankrekening van de ex-werknemer, maar op de bankrekening van een BV. Deze BV moet gezien worden als tussentijdse buffer. De ex-werknemer sluit met de B.V. een stamrecht overeenkomst af zodat via een verplichte periodieke betaling , deze buffer afgeroomd kan worden door de ex-werknemer.

Wat zijn de voordelen van een Stamrecht BV

Er zijn diverse voordelen te benoemen voor een Stamrecht BV:

  • Het grootste voordeel van een stamrecht BV is het belastingvoordeel. Omdat bij de transactie van de gouden handdruk, het kapitaal niet direct naar de werknemer gaat, is er veelal geen 52% belasting verschuldigd. Omdat de uitkeringen kunnen worden gefaseerd, kan hieruit belasting voordeel behaald worden.
  • Een ander voordeel kan zijn het kapitaal verstrekking wordt uitgesteld naar een 65-jarige leeftijd; dit kan dan gezien worden als een extra pensioen naast bijvoorbeeld AOW, werknemerspensioenen of lijfrente. Het uitstel hangt uiteraard af van de financiele positie van de werknemer(/partner) op dat moment.
  • Nog een ander voordeel van een eigen B.V. is dat de ex-werknemer onder voorwaarden over de afkoopsom kan beschikken.

Alternatieven

Naast het storten in een Stamrecht BV, kan de Gouden Handdruk ook gestort worden in een lijfrente polis. Met behulp van deze polis, kan diegene uitkeringen verkrijgen (vanaf een zelf gekozen moment) die doorgaan tot de langstlevende bij partnershap. Het nadeel is dus dat dan de verzekeringsmaatschappij de beschikkingsmacht heeft over het kapitaal, itt tot de exwerknemer.

pensioen

Criteria

Een Stamrecht BV is niet altijd voordelig. Er gelden uiteraard criteria die hierop invloed hebben zoals

  • Kosten eenmalig: Oprichten (KvK, notaris etc.)
  • Kosten continu Administratie (die elk jaar terugkomt)
  • Leeftijd
  • Inkomen
  • Partnerschap

etc.

Vanaf een koopsom van circa € 50.000 is een eigen BV voordeliger is dan een lijfrente polis.

Tips

  • Een stamrecht kan worden bedongen bij het eindigen van de onderneming.
  • Het berekenen over hoe een stamrecht het beste kan worden ingevuld kan lastig zijn. De kosten van het verkrijgen van deskundig advies zal veelal gecompenseerd worden door hogere opbrengsten.

Handige links