Waarom is een ontslagvergoeding geen vetpot

Ontslagvergoeding netto

Ford Genk ter ziele. Duizenden werknemers die maar om een ding bezorgd zijn. Hoe moet het financieel verder de komende jaren. Omdat het om een collectief ontslag gaat, krijgen ze een ontslagpremie. In Nederland ook wel toepasselijk oprotpremie genoemd. Op zijn Vlaams: een hoepel-maar-op premie en zie maar hoe je het verder redt met je portemonnee.

Ontslagen met riante ontslagvergoeding?

Deze informatie voor NEDERLAND

Hopelijk is dit de eerste keer dat je dit moet meemaken. Voor sommige collega’s is het misschien al de twee keer. Ze hebben in de mijnen gewerkt of zijn indertijd van Philips Hasselt naar Ford Genk overgestapt. Voor hen is de gang van zaken de komende maanden oud nieuws. Deze groep weet intussen al dat een oprotpremie geen jackpot is waar veel geld in zit.

Enkele populaire woorden de komende tijd:

Collectief ontslag

De geleerde heren vragen een collectief ontslag aan als het niet goed gaat met het bedrijf. In het geval van Ford gaat het zo slecht dat ze de boel gewoon sluiten. Collectief wil dan zeggen: zowel de arbeiders als de bedienden vliegen er samen en in één keer uit.

Voordelen van collectief ontslag: zijn er die?

Werknemers die collectief ontslagen worden, zijn wel beter af dan iemand die individueel ontslag krijgt. De afgedwongen, onderhandelde voorwaarden (door de vakbonden o.a.) zijn gewoonlijk beter. Samen sta je sterk is de onderliggende gedachtegang hierbij.

Voor de portemonnee betekent dit dat de ex-werknemers niet alleen een de normale, wettelijke opzeggingsvergoeding krijgen maar bovenop ook nog een extra bedrag.

De normale opzegvergoeding omvat het loon, vakantiegeld, eindejaarspremie en de extra legale voordelen.

Bijzondere vergoeding

Gelukkig staat in de wet dat de werkgever bij collectief ontslag een bijzondere vergoeding moet betalen aan de werknemers. Noem het maar een zakdoek voor de aankomende miserie.

2. De extra vergoeding wordt ook wel sluitingsvergoeding genoemd. Het bedrag van deze collectieve ontslagvergoeding is afhankelijk 2 dingen: de leeftijd van de werknemer en zijn anciënniteit. De berekeningswijze is nogal ingewikkeld. In de praktijk kan het bedrag schommelen tussen 250 en 500 euro per maand. De vergoeding wordt maximaal vier maanden betaald.

De sluitingsvergoeding is samengesteld uit een basisbedrag (volgens de anciënniteit) en eventueel een toeslag (volgens de leeftijd). De basisvergoeding bedraagt 150,79 euro per jaar anciënniteit in de onderneming met een maximum van 3.015,80 euro. Een toeslag van eveneens 150,79 euro wordt toegekend per levensjaar boven 45 jaar, met een maximum van 2.865,01 euro.

Wat is een sociaal plan?

Hier moeten de vakbonden aan de bak. Alleen zij kunnen betere voorwaarden onderhandelen. Dat kan gaan om betere ontslagmodaliteiten en een specifieke regeling voor werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen).

En omdat de definitieve sluiting pas in 2014 effectief wordt, en de plant in Genk dus nog meer dan één jaar draaiende moet worden gehouden, met begrijpelijk niet erg gemotiveerd personeel, is een motivatiepremie voor de werknemers nog een mogelijk punt van onderhandeling voor de vakbonden.

Ook kunnen ze bij hun onderhandelingen nog meenemen een extra premie voor die mensen die voor 2014 vrijwillig vertrekken omdat ze ander werk hebben gevonden. Ook niet onbelangrijk!

Tewerkstellingscel

Ford is verplicht om een tewerkstellingscel op te richten. In een tewerkstellingscel worden ontslagen werknemers begeleid en krijgen zij maximale kansen om opnieuw een baan te vinden. Mooie theorie maar als je 45+ is het zo al moeilijk om nog werk te vinden. Ten eerste er is geen werk, ten tweede ben je te oud, dus te duur. Ondanks dit weinig rooskleurige perspectief: toch altijd inschrijven. Je wordt begeleid door deskundigen ter zake, krijgt een outplacementaanbod en je blijft in orde met de werkloosheidstoestanden. Er zit ook nog een euro-randje aan: alle ontslagen werknemers hebben recht op een inschakelingvergoeding.

Inschakelingvergoeding: vraag ernaar!

Om recht te hebben op deze vergoeding zijn er 2 voorwaarden:

1)     ingeschreven in de tewerkstellingscel;

2)     ten minste 1 jaar ononderbroken werkzaam zijn bij (in dit geval) Ford;

Hoe lang krijg je deze vergoeding? Dit hangt af van het aantal dienstjaren dat je hebt op de dag dat het collectieve ontslag wordt aangekondigd. Bij 45 dienstjaren of meer: 6 maanden. Minder dan 45 dienstjaren: 3 maanden.

Uitzendkracht en contract bepaalde duur

Voor deze werknemers zijn er mogelijk verhoogde werkloosheidsuitkeringen. De eerste voorwaarde: je moet 1 jaar ononderbroken gewerkt hebben (bij Ford). Twee: inschrijven in de tewerkstellingscel. Je hebt geen recht op de inschakelingvergoeding. Wel krijg je een verhoogde werkloosheidsuitkering als de 2 genoemde voorwaarden in orde zijn. Naargelang je leeftijd (+45 jaar of jonger) gedurende 6 (+45 j) of 3 maanden.

Hoeveel ontslagpremie

In het geval van Ford zal er nog zwaar onderhandeld worden. Op dit ogenblik wordt er een bedrag van 77.000 euro geroepen als ontslagvergoeding. Ten opzichte van de Renault-deal is dit te weinig. Werk voor de vakbonden. Wordt vervolgd.

Bedragen kunnen we in dit artikel niet noemen want het bedrag dat je te horen krijgt, is afhankelijk van het aantal dienstjaren en het maandloon.

Bruto/netto

Elke opzeggingsvergoeding, of het nu een Gouden Handdruk of een ‘daar-staat-de-deur’-premie is, wordt gezien als beroepsinkomen. Dat betekent: belasting betalen. Bruto gaat er om te beginnen de sociale zekerheidsbijdrage/bedrijfsvoorheffing (13,07% in 2012) af. Dit gaat er aan de bron af (bij de uitbetaling dus) en krijg je in elk geval niet in handen.

Het deel dat dan nog overblijft, wordt afzonderlijk belast. Met andere woorden: de vertrekpremie wordt niet opgeteld bij het loon van dat jaar. Besef wel dat de uiteindelijke afrekening op je belastingbrief van het volgend jaar(!) komt. Concreet betekent dit: als de Ford mensen hun ontslagpremie in 2013 ontvangen, betalen ze de belasting hierover met hun belastingbrief van 2014. Hou daar rekening mee. Er zijn ‘slachtoffers’ geweest bij de Renault-afhandeling die het jaar daarop het geld helemaal opgesoupeerd hadden. Die waren zeer onaangenaam verrast!

De aanslagvoet voor de berekening is dezelfde gemiddelde aanslagvoet (zie belastingbrief links bovenaan staat het percentage) van het voorgaande jaar dat je ‘gewoon’ hebt gewerkt bij Ford. Onder voorbehoud nemen we dus aan dat dan de gemiddelde aanslagvoet van 2012 genomen wordt? Vraag hiernaar bij diegene die je belastingbrief invult.

Afhankelijk van wat je verdient, zit de gemiddelde aanslagvoet rond 33% (toch maar controleren voor jouw specifieke situatie). Het kan meer zijn. Ik elk geval kun je de som maken: ongeveer 33% + 13,07% (zie hier boven) dan zit je rond 46% tot de helft.

Om je een idee te geven: in ons Belgenland zit je al in de hoogste belastingschijf vanaf een jaarinkomen van 32.000 euro.

Tip: hou er dus rekening mee dat je maar de helft écht krijgt. Zet één derde (1/3) op een spaarboekje (of zoiets) voor die dikke belastingbrief die er nadien aankomt!

Heb je een advocaat nodig?

In de regel niet. De hele afhandeling gebeurt ‘collectief’. Als je vragen hebt, ga dan op de eerste plaats naar de afdeling Personeelszaken. Twijfel je aan de berekening dan is er ook nog de vakbond die een en ander voor je kan uitzoeken. Daar heb je immers al die jaren bijdrage voor betaald. En ook zij zijn heel goed op de hoogte van de wet.

Een advocaat kost geld. Wat je eventueel kan doen is nagaan of je recht hebt op een Pro-deo advocaat.

En soms zijn er mensen die een verzekering ‘rechtsbijstand’ hebben…

Conclusie

Collectief ontslag is geen hiep-hiep-hoera. Uitzondering zijn wellicht die mensen die vlak voor hun pensioen staan. Uiteindelijk heeft iedereen toch graag werk. Dan hebben we een doel in ons leven. En, ook niet onbelangrijk, regelmaat.

Naast de financiële gevolgen zijn de sociale gevolgen zeker zo belangrijk. Denk aan verveling, eenzaamheid, kinderen dingen moeten ontzeggen, rekeningen die niet betaald kunnen worden, ruzie, echtscheiding, alcohol, depressies, beide ouders die geen werk meer hebben en andere miserie.

En onze gedachten gaan ook uit naar de mensen die werken bij de toeleveranciers en geen al of niet riante opzegpremie krijgen. Die zijn nog meer de pineut! En dat kan allemaal en alleen maar in België. Een tip? Geef die mensen allemaal een auto kado. De afgewerkte auto’s raken blijkbaar toch niet verkocht en dan zijn ze er in Duitsland ook meteen van verlost!

Is het in Nederland beter geregeld?

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden