Wat is een gouden handdruk

Gouden handdruk, vertrekpremie, ontslagvergoeding.

Er kan sprake zijn van een gouden handdruk als een werknemer wordt afgestoten van zijn of haar dienstverband. Het is de gangbare term voor een ontslagvergoeding. Wat zijn de kenmerken van de gouden handdruk, waarom is het belangrijk en hoe kan je deze goed regelen?  

Wanneer is er sprake van een Gouden handdruk

De opbouw van de Gouden druk hangt af van diverse criteria:

 • Een vertrekpremie kan afgesproken worden als onderdeel van een beëindigingsovereenkomst
 • de werkgever kan op basis van een sociaal plan verplicht zijn om bij ontslag wegens een reorganisatie een vertrekpremie uit te keren.

Wat is een houden handdruk

Opbouw Gouden handdruk

Bij het bepalen van de hoogte van de vertrekpremie kan aangesloten worden bij de kantonrechtersformule, maar ook kan de hoogte afhankelijk zijn van de inkomensachteruitgang (en eventueel pensioenachteruitgang) na ontslag.

De kantonrechtersformule luidt als volgt: 
A*B*C 
Waarbij: 
A = het aantal gewogen dienstjaren 
B = bruto maandsalaris inclusief e.v.t. toeslagen 
C = de correctiefactor 
 
De correctie factor bestaat uit: 
#Elk dienstjaar tot het 40e levensjaar = 1 
#Elk dienstjaar vanaf het 40e tot het 50e levensjaar = 1,5 
#Elk dienstjaar vanaf het 50e levensjaar = 2 
 
De berekening mbt de correctiefactor is vergelijkbaar met die van belasting schijven: 
18 dienstjaren op je 56e levert op: 
2xBx1 + 10xBx1,5 + 6xBx2 

De hoogte van een gouden handdruk staat niet altijd vast. Het hangt bijvoorbeeld af van het soort werk wat iemand heeft gedaan maar ook van de manier waarop iemand wordt ontslagen. De opbouw bestaat veelal uit:

 • een of enkele bruto-jaarsalarissen (afhankelijk van het aantal dienstjaren) *een aangevuld bedrag dat partijen afspreken om imagoschade te compenseren
 • een aangevuld bedrag dat partijen afspreken om juridische procedures te vermijden.

Factoren die een rol spelen bij de hoogte van een gouden handdruk

Er zijn vele criteria die een rol spelen bij de bepaling van de hoogte/ opbouw van een gouden handdruk:

 • Werknemer: leeftijd, salaris, financiele positie werknemer, pensioenschade
 • Dienstverband: duur, functioneren, financiele positie werkgever
 • Alternatieven: mogelijkheid om elders een vergelijkbare positie te verwerven
 • Sollicitatie-activiteit / outplacementbegeleiding

pensioen

Juridische procedures

Het kan zo zijn dat de verhoudingen dusdanig zijn verstoord, dat normale bemiddeling tussen werkgever en werknemer niet meer mogelijk is. Er is sprake van een arbeidsconflict. Je kan hierbij vooral denken aan:

 • pesterijen
 • onvoldoen functioneren
 • bedrijfseconomische reorganisatie

In dat geval kan uitspraak van de kantonrechter gewenst zijn. Zowel werkgever als werknemer kunnen zo'n verzoek indienen bij de Kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De Kantonrechter kan het verzoek toewijzen als sprake is van "gewichtige redenen, bestaande uit gewijzigde omstandigheden, welke van dien aard zijn dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve direct of na korte tijd behoort te eindigen". Hier komt de uitspraak ook vandaan:

een uitspraak waarbij de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden door de Kantonrechter dat "met het oog op de omstandigheden van het geval billijk voorkomt, een vergoeding is toegekent."

Gouden handdruk goed afhandelen

Wanneer een Gouden Handdruk significante vormen aanneemt, door experts veelal geschat of 50.000 euro kan het verstandig zijn deze belasting technisch goed te regelen en ipv. het te storten in een lijfrente polis, het te verwerken in een Stamrecht BV.  

 • Je kan er goed aan doen een advocaat of financieel adviseur in te schakelen als u onvoldoende bekend ben met de materie. Deze adviseurs leveren in 9 van de 10 gevallen meer op dan dat ze kosten!
 • In de Ambtenarij zijn in het verleden hoge Gouden Handdrukken uitgekeerd. Denk hierbij aan gevallen van 0,5 miljoen euro. In het bedrijfsleven zijn er voorbeelden te noemen die flink in de miljoenen lopen.