Wat zijn de voorwaarden voor een stamrecht vrijstelling

Wat is stamrecht vrijstelling precies?

Als u ontslagen wordt of met pensioen gaat, dan kan het zijn dat u een flink geldbedrag mee krijgt. Dit geldbedrag noemt men een gouden handdruk. Een gouden handdruk kan een dermate hoog bedrag zijn, dat u daarmee in de problemen komt met de belastingdienst. Uw inkomen stijgt immers en daardoor moet u meer belasting betalen.

U kunt hiervoor een soort verzekering afsluiten. U brengt het volledige bedrag van uw gouden handdruk dan onder bij een verzekeraar en zij keren u maandelijks een bedrag uit, uiterlijk totdat u 65 bent. Op deze manier houdt u uw inkomen verspreid over de jaren en zal u dus niet snel te veel belasting hoeven te betalen.

Een dergelijke verzekering noemen wij een stamrecht verzekering. Het bedrag wat u nog NIET ontvangen hebt van de verzekering, maar wat u in de aankomende jaren gaat ontvangen, wordt een stamrecht vrijstelling genoemd.

In dit artikel gaan wij in op de voorwaarden voor het verkrijgen van een stamrechtvrijstelling.

Voorwaarden voor Ontslagvergoeding in vorm van stamrechtvrijstelling

In het geval u een ontslagvergoeding ontvangt, is het mogelijk om het bedrag geheel of gedeeltelijk belastingvrij te ontvangen in de vorm van een stamrecht vrijstelling.

Om hiervoor in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

  1. De stamrecht vrijstelling is ondergebracht bij een verzekeraar die in de wet wordt genoemd.
  2. De vrijstelling mag niet voortvloeien uit een (pre)pensioenregeling of VUT-regeling die afgekocht, vervreemd of onzuiver is.
  3. De periodieke uitkeringen dienen aan de (voormalig) werknemer toe te komen en dienen uiterlijk in te gaan in het jaar waarin degene 65 jaar wordt. Bij eerder overlijden zullen de periodieke uitkeringen toekomen aan een van de volgende personen:
  • (gewezen) echtgenoot
  • degene met wie hij/zij duurzaam een gezamenlijke huishouding voert (of heeft gevoerd) en met wie geen bloed- of aanverwantschap in de rechte lijn bestaat
  • zijn/haar kinderen die de leeftijd van 30 jaar nog niet hebben bereikt

Welke verzekeraars zijn gerechtigd voor een stamrechtvrijstelling?

Als verzekeraar voor deze stamrecht vrijstelling kunnen optreden:

  • een pensioenfonds of -lichaam
  • een verzekeringsmaatschappij
  • een eigen Stamrecht BV van de (voormalig) werknemer
  • u als (voormalig) werkgever

Als uw eigen stamrecht BV als verzekeraar optreedt, dient deze in Nederland te zijn gevestigd. Deze BV dient de stamrechtverplichting tot het binnenlands ondernemingsvermogen te rekenen. Dit betekent dat een Vennootschap in oprichting niet kan optreden als verzekeraar. In dit geval kunt u wel (in overleg met de voormalig werknemer) het bedrag zolang storten op een geblokkeerde derdenrekening, bijvoorbeeld van een notaris of advocaat. Het spreekt voor zich dat het verstandig is om in zo’n geval vooraf met de belastingdienst contact op te nemen.

Periodieke uitkeringen

De aanspraak op periodieke uitkeringen die met de (voormalig) werknemer overeengekomen wordt, moet rechtstreeks op de rekening van de verzekeraar (of de geblokkeerde derdenrekening) worden gestort. Indien er geen periodieke uitkeringen zijn overeengekomen, maar een afkoopsom ineens, is het mogelijk dat ook daarop de stamrecht vrijstelling van toepassing is. Ook in zo’n geval is het verstandig om vooraf met de belastingdienst contact op te nemen.

De uit de aanspraak voortgevloeide periodieke uitkeringen zijn loon. In een aantal gevallen is het mogelijk om het recht op periodieke uitkeringen (stamrecht) aan te merken als een regeling voor vervroegd uittreden. Bij zo’n regeling komt er meestal een eindheffing kijken.

Stamrecht vrijstelling en de overheid

In Den Haag is men druk aan het overleggen of de stamrecht vrijstelling wel mag blijven bestaan. Uw ex werkgever heeft u immers het geld wel in één keer uitgekeerd. Het is voor u echter zonde om erg omhoog te gaan in de belastingschaal, omdat u dan veel belasting betaalt. De overheid is er daarom nog niet over uit of de stamrecht vrijstelling mag blijven bestaan. U bent immers gegarandeerd van het feit dat u het bedrag gaat ontvangen en u heeft zelf de beslissing genomen om de betalingen te spreiden. Natuurlijk zal de overheid hier verdere maatregelen op gaan nemen, maar of deze positief of negatief uitvallen voor u, dat is nog even afwachten.Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden