Welke lijfrente uitkering

Vrijgekomen lijfrente, lijfrenteverzekering en koopsompolis met het hoogste rendement in 2020 en 2021

Geld_euro_biljet_300.jpg

Een vrijkomende lijfrente, wat nu? Laat u de vrijgekomen lijfrente direct uitkeren bij expiratie in 2020 of 2021 en laat u het vrijgekomen bedrag ineens op uw rekening storten of stelt u dat uit door de lage rente? Wat voor u bij expiratie van een lijfrenteverzekering het beste is, is sterk afhankelijk van het jaar waarin u de koopsompolis hebt afgesloten en of u het geld nu ook nodig hebt. Misschien is het zelfs verstandiger om uw lijfrente uit te stellen of op te knippen in delen. Brand New Day heeft op dit punt goede adviezen en kan u verder helpen. Bekijk hoe u het hoogste rendement op uw lijfrente krijgt.

Vrijkomende lijfrente en inkomstenbelasting betalen, de expiratie van de lijfrentepolis in 2020 of 2021

Nogal wat mensen hebben een koopsompolis of lijfrenteverzekering afgesloten om voor later een aanvullend pensioen of een extra financiële buffer te hebben. De belastingdienst is helaas vaak de eerste die aanklopt bij een vrijgekomen of expirerende lijfrente om inkomstenbelasting te innen. Als u destijds bij het afsluiten van de lijfrente of koopsompolis de stortingen van premies hebt afgetrokken van de belasting en hiervan dus een fiscaal voordeel hebt genoten, zult u ook bij de expiratie en de uitkering van de lijfrente inkomstenbelasting moeten betalen. Anders niet, maar dan zult u wel aan de belastingdienst moeten aantonen dat u indertijd de lijfrente niet van de inkomstenbelasting hebt afgetrokken.

Koopsompolis voor 1992 als oud-regime lijfrentepolis

Eerst de koopsompolissen van voor 1992. Een koopsompolis afgesloten voor 1992 noemen we een polis volgens het oude regime. Voor deze jaren geldt, dat u de koopsom in één keer kunt laten uitkeren. Maar dat hoeft niet, want u mag ook kiezen voor een jaarlijkse lijfrente uitkering. Een jaarlijkse lijfrente uitkering is wel aan bepaalde voorwaarden gebonden: als u bijvoorbeeld 60 jaar bent en kiest voor een jaarlijkse uitkering, moet de uitkering minimaal 13 maanden bedragen. Dit heeft te maken met sterfte kansen en dus de statische duur van de lijfrente uitkering. Iets, waarover uw verzekeraar u uitgebreid verder kan inlichten.

Oud-regime lijfrentepolis

Een oud-regime lijfrentepolis kunt u ook schenken een kind of kleinkind, dat daarover waarschijnlijk minder inkomstenbelasting betaalt dan u had moeten doen. Als er inkomstenbelasting wordt betaald, is bovendien geen schenkbelasting meer verschuldigd. En de extra vrijheid hier is dan weer dat u niet alles hoeft te schenken, maar ook ervoor kunt kiezen om een deel te schenken.

Koopsompolis na 1992

Met de Brede Herwaardering werden de mogelijkheden van een koopsompolis sterk beperkt met als toppunt tot nog toe, dat per 1 januari 2006 met een koopsompolis geen overbruggingslijfrente kan worden gekocht: een lijfrente uitkering ter overbrugging van de periode dat u eerder wilt stoppen met werken. Interessanter zijn daarom de polissen in de periode 1992 tot 2006.

Welke lijfrente uitkering heb ik en wat betekent dat voor de vrijgekomen lijfrente

Voor de polissen tussen 1992 en 2006 zijn er vier mogelijkheden van vrijgevallen lijfrente:

1. Overbruggingslijfrente

U kunt er allereerst voor kiezen, om een overbruggingslijfrente te kopen. Dat is een lijfrente, om de periode tussen het stoppen met werken en uw werkelijke pensioendatum te overbruggen. Maximaal mag deze jaarlijkse uitkering 63.288 euro bedragen. Met ingang van 2006 is er voor de nieuwe polissen wat betreft de mogelijkheden van overbruggingslijfrente veel veranderd: de lijfrente als overbruggingsuitkering mag niet als u daarmee eerder wilt ophouden met werken. Uitbetaling is alleen nog toegestaan na uw 65e levensjaar. Loopt uw polis van voor 2006 met het betalen van premies nog door na 2006, dan zal er een knip worden gemaakt, met een deel dat kan worden gebruikt als overbruggingslijfrente en een overig deel.

2. Tijdelijke lijfrente uitkering

U kunt ook een lijfrente kopen die na uw pensioen ingaat en een beperkt aantal jaren duurt. Voorwaarde bij deze variant is, dat de uitkering minimaal vijf jaren duurt en ingaat tussen uw 65e en 70e levensjaar. De uitkering mag maximaal 20.097 euro per jaar bedragen.

3. Levenslange lijfrente uitkering

U kunt tot slot kiezen voor een levenslange lijfrente uitkering. Enige voorwaarde hierbij is dat de uitkering uiterlijk in moet gaan als u 70 jaar oud bent.

4. Nabestaandenlijfrente

De nabestaandenlijfrente is net zoals het nabestaandenpensioen om de achterblijvende partner van een lijfrente te kunnen voorzien, wanneer u zelf komt te overlijden. Het kapitaal dat vrij komt wordt door de langstlevende omgezet in een lijfrente.

Een direct ingaande lijfrente

De ING biedt de mogelijkheid van een direct ingaande lijfrente. Bijvoorbeeld als een lijfrentepolis vrijkomt, u een gouden handdruk krijgt of bij een stakingswinst. Deze direct ingaande lijfrente geeft u een uitkering zolang u leeft of tijdelijk voor een paar jaar. Net wat u wilt en wat via fiscale regels mogelijk is. Prettig is dat de ING voor u een overstapservice heeft, wanneer u een polis die elders loopt, bij de ING wilt onderbrengen.

Knippen van de lijfrente kan ook

Een lage rente leidt tot een relatief lage lijfrente. Als u het totaal opgebouwde kapitaal dan in 1 keer laat omzetten in een lijfrente zal de lijfrente voor de hele periode jaarlijks laag zijn. Dan kan het verstandiger zijn om de lijfrente op te knippen. U vraagt bijvoorbeeld een lijfrente aan voor 5 jaar en laat het restant aan kapitaal nog aangroeien met de geldende rente. Dat restant laat u op een later moment omzetten in een lijfrente. Als dan inmiddels de rente hoger is zal ook de uitkering hoger zijn, omdat:

  • Het kapitaal verder is gegroeid in 5 jaar tijd.
  • De rente waartegen u lijfrente krijgt eveneens hoger is.

Afkopen of afkoop van een lijfrenteverzekering heeft direct gevolgen voor de inkomstenbelasting

Bij het afkopen van een lijfrenteverzekering krijgt u direct geld in handen, maar het is altijd de vraag hoeveel dat zal zijn. De hoogte van het bedrag dat u ontvangt op uw rekening is niet alleen afhankelijk van de dagwaarde van uw lijfrenteverzekering, maar ook van de belastingdienst.

Tips bij vrijvallende en vrijgekomen lijfrente

Niet elke bank of verzekeraar keert evenveel lijfrente uit bij eenzelfde bedrag aan koopsom. Dat komt door de onderlinge verschillen in rente en in rekening te brengen kosten voor administratie en beheer. Vraag daarom altijd bij het uitkeren van een lijfrente voldoende verschillende offertes aan en bekijk bij wie u het voordeligste uit bent. Kijk niet alleen naar de uitgekeerde lijfrente per offerte, maar natuurlijk ook naar de kosten die in rekening worden gebracht. U wilt immers het hoogste rendement met uw lijfrente en daarvoor kunt u bij vele verzekeraar en banken terecht. Hoeveel lijfrente u krijgt uitgekeerd, hangt onder meer af van uw leeftijd, geslacht, uw opgebouwde kapitaal en de lengte van de periode dat u een lijfrente uitkering wilt hebben.

Conclusies voor een optimaal rendement op mijn lijfrentepolis en lijfrenteverzekering in 2020 en 2021

Hoe u het hoogste rendement uit uw lijfrentepolis haalt is afhankelijk van de polis, uw persoonlijke situatie, de lage rente en de bank of verzekeraar. Wie op zoek is naar de beste resultaten wint informatie in bij bank of verzekeraar. Ook online is veel voordeel te behalen. Wellicht kan Brand New Day of een bank u verder helpen.

Meer info op de WIKI4YOU homepage

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden