Wat is een pensioengat

Pensioengat en pensioenbreuk 2021, bouw aan extra pensioen naast de AOW

Wat_is_een_pensioengat-IntroPlaatje.jpg

Het ontstaan van een pensioengat is een goede reden om er in 2021 wat aan te doen. Repareer uw pensioen snel met een aanvullend pensioen en doe dit op een fiscaal slimme wijze. Doe dat nog voor het einde van het jaar, want dan profiteert u bij uw belastingaangifte direct van uw aftrek.  De hoogte van de pensioenen staan in ons land ter discussie. Al snel komt u straks geld tekort en is er sprake van een pensioengat. De slechte dekkingsgraden van pensioenfondsen beloven bovendien weinig goeds voor ons pensioen. U doet u er dus goed aan om bij te sparen. In eigen beheer en niet tegen hoge kosten. Meer pensioen en een beter resultaat voor uw geld. Een aantal vragen over uw pensioen worden hier beantwoord.

Uw pensioen bestaat u meerdere onderdelen

U kunt online in het pensioenregister mijnpensioenoverzicht nagaan hoe het gesteld is met uw pensioen. Het pensioen bestaat uit drie delen:

 1. De AOW uitkering.
 2. Het opgebouwde pensioen bij een werkgever.
 3. Ander eigen vermogen. Denk u aan de overwaarde van uw huis, spaargeld of lijfrente.

Pensioennorm was tot voor kort 70%

In ons land wordt er van uit gegaan dat het pensioen ten minste 70% van het inkomen bedraagt. Liefst van het laatst verdiende inkomen, maar steeds vaker van het gemiddeld verdiende loon tijdens de actieve loopbaan. Wanneer u niet aan 70% van het laatstverdiende loon komt, spreken we officieel over een pensioengat of pensioentekort. Tegelijkertijd zal duidelijk zijn dat wat u tekort komt een relatief begrip is. De ene persoon kan met veel minder geld rondkomen dan de ander. Daarom zal niet iedereen een pensioentekort op de zelfde manier voelen.

AOW als basispensioen

Alleen de AOW als uitkering is geen vetpot. De AOW is een basispensioen, een ouderdomspensioen, niet meer dan dat. Maar ook het opgebouwde pensioen bij een werkgever slinkt, naarmate de krediet crisis zich voortzet. Het bevriezen van de pensioenen raakt de pensioengerechtigden direct. Ook wie nu nog premie betaalt en zo een pensioen opbouwt, heeft straks minder te besteden. Ook de opbouw van uw pensioen is dan namelijk gedeeltelijk bevroren.

Inkomsten en uitgaven

Daarom doet u er goed aan om voor u zelf na te gaan hoeveel geld u later denkt nodig te hebben Zet de inkomsten en uitgaven goed op een rij. Doe dit zelf of laat u zich adviseren door een onafhankelijke adviseur. Dan zal duidelijk worden of u er verstandig aan doet om extra maatregelen te treffen om uw inkomen en pensioen te verhogen.

Wat is een pensioengat en hoe kan een pensioengat ontstaan?

Een pensioengat kan ontstaan:

 1. Als u regelmatig verandert van baan. Dit leidt tot een pensioenbreuk en pensioengat.
 2. Als u minder dan 40 jaar werkt (dit wordt elk jaar meer door de latere AOW).
 3. Door eerder te stoppen met werken.
 4. Door een tijdje in het buitenland te wonen, waardoor de opbouw van de AOW stokt.
 5. Door een tijdelijke werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of onbetaald verlof.
 6. Door een echtscheiding.
 7. Doordat u werkt als zelfstandig ondernemer.
 8. Door ontvangen secundaire arbeidsvoorwaarden, waarover u geen pensioen heeft opgebouwd.
 9. Door te laat te beginnen met de pensioenopbouw.
 10. Doordat uw pensioen gebaseerd is op het gemiddelde inkomen en u in de beginjaren een relatief laag inkomen had. In dat geval is het gemiddelde ook lager.

Een vergeten pensioen vinden

Mensen vergeten hun pensioen ook regelmatig. Bijvoorbeeld wanneer u vele jaren geleden gewerkt hebt en weet niet of het bedrijf nog bestaat en of u daar pensioen hebt opgebouwd. In dat geval zijn er een paar oplossingen:

 1. Kijk op de website van De Nederlandse Bank, DNB,voor een overzicht met alle gegevens van pensioenuitvoerders en levensverzekeringmaatschappijen. Dus ook de opvolgers van niet meer bestaande pensioenfondsen.
 2. Neem contact op met de Helpdesk Vergeten Pensioenen van de Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen in Den Haag.
 3. Het gezamenlijke Pensioenregister is online en geeft inzicht in alle opgebouwde pensioenen en AOW. Dit heet mijnpensioenoverzicht. De Sociale Verzekeringsbank levert de AOW gegevens aan en de pensioenfondsen en verzekeraars de overige noodzakelijke pensioen-gegevens. Dit overzicht laat u al de door u opgebouwde pensioenen inclusief de opgebouwde AOW zien en niet alleen die van uw huidige of uw laatste werkgever.

Tips voor een aanvullend pensioen in 2021

Enkele tips hoe u het beste inzicht krijgt in uw pensioen en wat u vervolgens het beste kunt doen om uw pensioen verder aan te vullen zijn:

 1. Laat u zich goed adviseren door een goede pensioenadviseur.
 2. Zet tijdig uw pensioen behoefte op een rij.
 3. Zorg dat u ook eigen spaargeld opbouwt.
 4. Zorg voor een evenwichtige extra pensioenopbouw. Dat wil zeggen: kies niet alleen voor een pensioen polis, waarbij het opgebouwde vermogen onzeker is. Dit kan een hoog rendement opleveren als het met de beurs goed gaat, maar kan straks ook erg tegen vallen. Kies daarom ook voor polissen met een gegarandeerd eind vermogen. Dan weet u ten minste waar u aan toe bent.
 5. Begin op tijd aan een goed pensioen te bouwen: hoe eerder u begint, hoe goedkoper het is. Dicht zo uw pensioengat.

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden