Alles wat je moet weten over een 13e maand

Inleiding

Wanneer je een baan hebt, krijg je iedere maand je salaris. De hoogte van je salaris is afhankelijk van verschillende factoren. Iedereen heeft een uurloon. Heb je een makkelijk baantje dan zal je uurloon lager zijn dan die van iemand met een hoge functie op kantoor. Ook is je salaris afhankelijk van het aantal uur je werkt. Des te meer uur je werkt, hoe hoger je salaris zal zijn. Iedereen met een vast contract krijgt één keer jaar zijn vakantiegeld. Dit wordt over het algemeen in mei of juni uitgekeerd. In de meeste bedrijfssectoren is het vakantiegeld acht procent van het bruto jaarsalaris. Bij sommige banen en bedrijven krijg je ook een 13e maand. Wat moet je weten over een 13e maand?

Wat is een 13e maand?

Een jaar bestaat uit twaalf maanden. Je krijgt dus twaalf keer per jaar je salaris. Wanneer je een 13e maand krijgt, dan krijg je de laatste maand dubbel loon. Je krijgt in december het gewone salaris plus een extra maand salaris. Dit extra maand salaris is bruto. Helaas blijft door belastinginhoudingen ongeveer de helft over, maar het is toch een leuk extraatje.

Er zijn ook bedrijven die per vier weken uitbetalen. Je hebt dan geen maandsalaris, maar iedere vier weken salaris. Krijg je iedere vier weken salaris dan gebeurt dit dertien keer per jaar. Sommige bedrijven geven dan bij de dertiende periode een dubbel loon. Niet iedere bedrijfstak krijgt een volledige 13e maand. Er zijn ook cao's waarin in is geregeld dat je een deel van een maandsalaris in december krijgt. Dit kan een vast bedrag zijn of een percentage van je loon.

Krijgt iedereen een 13e maand?

Niet iedereen krijgt een 13e maand. Een 13e maand is namelijk niet wettelijk geregeld. Het vakantiegeld is wel wettelijk geregeld. Werkgevers zijn niet verplicht om hun personeel een 13e maand te geven. Je krijgt alleen een 13e maand als dit in het CAO voor jouw bedrijfstak staat. Een andere manier om een 13e maand te krijgen als je dit met je werkgever overeen bent gekomen. Wanneer in je arbeidsovereenkomst staat dat je recht hebt op een 13e maand, dan zal je in december een extra maandsalaris krijgen.

Vaak krijgt het personeel met een hoge functie een 13e maand. Personeel met een hogere functie hebben aardig wat verantwoording als het om hun bedrijf gaat en daar worden ze voor beloond. Een andere bedrijfsgroep die een 13e maand krijgt zijn de ambtenaren. Je zit qua salaris en regelingen nou eenmaal goed als je voor de overheid werkt.

Krijg je ook een 13e maand als je ergens anders gaat werken

Het is afhankelijk van je CAO of contract of je een 13e maand krijgt als je ergens anders gaat werken. In veel CAO's staat dat je alleen je 13e maand krijgt als je er aan het eind van het jaar nog werkt. Ook staat er meestal in dat je er een aantal maanden moet werken. Stel je begint bij een bedrijf per één december, dan krijg je niet aan het eind van de maand je gewone salaris plus een 13e maand. Je hebt daar alleen recht op als je dat met je werkgever hebt laten vastleggen in je arbeidsovereenkomst.

Wanneer er niks in je CAO overstaat dat je er aan het eind van het jaar nog moet werken om je 13e maand te krijgen, dan heb je recht op een deel van de dertiende maand. Stel je werkt zes maanden en je stopt dan met werken of je gaat ergens anders werken, dan heb je recht op de helft van de 13e maand.

Conclusie

Een dertiende maand is een heel leuk extraatje! Het is jammer, maar niet iedereen krijgt ee 13e maand. Het hangt van je CAO of contract af of je een 13e maand krijgt. Meestal krijg je een 13e maand als je een hoge functie hebt. Een andere groep die een 13e maand krijgt zijn ambtenaren. Als je twijfelt of je recht op een 13e maand en de hoogte ervam, dan kan je het beste je CAO en je contract na kijken.

Bezoek ook: Zorgverzekering 2014