Wat is de nullijn

De nullijn

Laatst kreeg ik een brief van mijn werkgever, waarin ik voor het komende jaar moest tekenen voor een nieuwe benoeming in verband met een kleinere aanstelling. Tot mijn grote schrik zag ik dat mijn jaarlijkse periodiek niet omhoog was gegaan, wat wel gebruikelijk is in mijn cao. Het is wel zo dat er per 1 augustus 2011 een nieuwe cao voortgezet onderwijs is aangenomen (principe-akkoord) en ik herinnerde mij nog wel de term nullijn die genoemd was. Dat was voor mij de rede om eens na te zoeken wat nu precies die nullijn inhoudt.

Wat is de nullijn nu precies?

Betekent de nullijn geen verhoging van een jaarlijks periodiek of betekent het geen procentuele toename van het loon in een nieuwe cao? De online encyclopedie geeft als uitleg van de nullijn; economische toestand waarin werknemers geen reële inkomensverbetering ontvangen, algemene regeling die vaste uitgaven op hetzelfde peil houdt. Hier kan ik nog steeds niet uit opmaken wat die nullijn nu precies inhoudt voor periodieken.

Op de site van de Algemene Onderwijsbond over het huidige principe-akkoord staat iets anders; , Nul is min vier’, zegt AOb-voorzitter Walter Dresscher. ‘Onderwijspersoneel kan prima rekenen. Twee jaar lang nul procent salarisstijgingen en twee procent inflatie per jaar betekent in die periode ongeveer vier procent minder koopkracht. Als dit kabinet wil zorgen dat er voldoende goed onderwijspersoneel voor de klas staat, moet het de nullijn loslaten.’

Uit dit antwoord denk ik op te kunnen maken dat het gaat om geen procentuele toename van het loon in de nieuwe cao, maar helemaal zeker weet ik het nog steeds niet.

Wat betekent het als men de lonen gaat bevriezen?

Dat betekent dat je helemaal geen verhoging van het loon krijgt, ook niet procentueel. Als je 2500 euro per maand verdiende zal dat voorlopig zo blijven. Bij bevriezing dus geen procentuele verhoging en geen jaarlijkse periodieke verhoging van het loon.

Waarschijnlijk betekent de nullijn dan dat er geen procentuele toename van het loon in de cao wordt vastgelegd, maar dat werknemers nog steeds wel jaarlijks een periodiek kunnen stijgen totdat je het einde van je loonschaal hebt bereikt.

Waarom wordt de nullijn toegepast?

De belangrijkste rede is natuurlijk bezuinigen, maar of dat nu wel zo verstandig is voor het leraarsvak is maar zeer de vraag.

Iedereen die dit artikel een beetje aandachtig heeft gelezen, heeft waarschijnlijk wel opgemerkt dat ik als docent werkzaam ben in het voortgezet onderwijs. Nu is het helemaal niet zo dat ik iets te klagen heb en de nullijn in het nieuwe principe-akkoord is natuurlijk wel vervelend, maar ondanks dat blijft het loon wel stijgen door de jaarlijkse periodieke verhoging. Wel wordt het leraarsvak onaantrekkelijker gemaakt en kiezen minder afgestudeerden of studenten ervoor om docent te worden. Dit is zorgelijk als je de aankomende vergrijzing in de samenleving en dus ook in het onderwijs in je achterhoofd hebt zitten. Hier denkt het kabinet jammergenoeg niet of nauwelijks aan, met grote gevolgen over een aantal jaar.

Al met al hoop ik dat mijn personeelsadministratie gewoon een foutje heeft gemaakt en dat ik toch mijn jaarlijkse periodiek toegewezen krijg.