Wanneer heb ik recht op een Wajong uitkering

Wat is de Wajong uitkering

De Wajong uitkering is een uitkering die bedoeld is voor jonggehandicapten. Er zijn veel jongeren die door een ongeval of een andere oorzaak de pech hebben om op jonge leeftijd gehandicapt te raken. Voor deze jongeren is er de Wajong uitkering, waardoor u alsnog aanspraak maakt op een inkomen. Dit inkomen zal ongeveer gelijk zijn aan het minimumloon.

Wie komen er in aanraking voor een Wajong uitkering

Er zijn wat voorwaarden verbonden aan het in aanmerking komen voor een wajong uitkering. We zullen deze voorwaarden voor u op een rijtje zetten:

  • Het is verplicht om in Nederland te wonen om in aanmerking te komen voor een wajong uitkering
  • De reden dat u arbeidsongeschikt bent of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent moet zijn wegens een langdurige ziekte of een handicap. Daarnaast moet u meer dan 52 weken mee te kampen hebben.
  • Uw leeftijd mag niet ouder dan 65 zijn
  • U moet zelf niet in staat zijn om een volledig inkomen te verdienen
  • De arbeidsongeschiktheid dient al aanwezig te zijn geweest voor uw 17e levensjaar

Wat is de hoogte van de Wajong uitkering

De hoogte van de wajong uitkering hangt af van een paar factoren. Ten eerste wordt er gekeken naar het feit of u helemaal niet meer in staat bent om te werken. Mocht het zo zijn dat u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent dan kunt u dus nog wel gedeeltelijk werken. In dit geval wordt de wajong uitkering gebaseert op het verschil tussen wat u eigenlijk zou kunnen werken en wat u werkelijk werkt.

Mocht u volledig arbeidsongeschikt zijn dan heeft u volgens de wet recht op 75% van het minimumloon als hoogte van uw wajong uitkering.  U moet minimaal 25% arbeidsongeschikt zijn om in aanmerking te komen voor een wajong uitkering en in dit geval zou u recht hebben op 21% van het minimumloon. Tussen deze waarden ligt de hoogte van de wajong uitkering dus, afhankelijk van uw mate van arbeidsongeschiktheid. De precieze waarden staan in onderstaande tabel.

Hoogte Wajong uitkering
Arbeidsongeschiktheids percentage Hoogte in percentage van het minimumloon
<25% 0
25-35% 21
35-45% 28
45-55% 35
55-65% 42
65-80% 51
>80% 75

Wat is de jonggehandicapten korting

Mensen die in aanmerking komen voor een wajong uitkering die betalen minder belasting. Dit staat ook wel bekend als de jonggehandicapten korting. Mocht u gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn en dus nog gedeeltelijk werken dan kunt u met uw werkgever overleggen of hij de jonggehandicapten korting wil toepassen. U moet hem dan een bewijs laten zien dat u recht heeft op een wajong uitkering en hij moet de loonheffingskorting toepassen voor u.

Mocht uw werkgever hier niet mee akkoord gaan dan is dan zijn goed recht want het is niet verplicht. Gelukkig is er geen man overboord want in dit geval kunt u gewoon zelf de jonggehandicapten korting terug vragen aan de belastingdienst. Dit gebeurt gewoon via uw belastingaangifte.

U kunt ook uw jonggehandicapten korting terugvragen met terugwerkende kracht en wel over een periode van 5 jaar. U zou dus in 2009 nog uw korting kunnen terugvragen over 2004.