Wanneer heb ik recht op een IVA-uitkering

Wanneer heb ik recht op een IVA-uitkering?

Bij volledige en duurzame arbeidsongeschikt (minimaal 80% arbeidsongeschikt), valt een werknemer tot zijn 65ste jaar onder de IVA.

Hoogte van de IVA-uitkering

IVA staat voor: Inkomensvoorziening Volledige Arbeidsongeschiktheid.

Vanaf 01-01-2006 vervangt de WIA de WAO. WIA staat voor: Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Centraal staat het stimuleren van werkgevers en werknemers om er alles aan te doen om gedeeltelijke arbeidsgeschikten aan het werk te houden met financiële prikkels. Daarnaast het beschermen van de van mensen die echt niet meer kunnen werken. Deze mensen worden dus opgevangen door de IVA.

De IVA-uitkering bedraagt 75% van het laatstverdiende brutoloon. Dit laatstverdiende brutoloon is echter wel gemaximaliseerd op het maximum dagloon. Dit maximumdagloon bedraagt in 2009 € 183,15. Dit komt dus neer op een maximumjaarloon van 261 dagen x € 183,15 = € 47.802.

  • De maximale IVA-uitkering is dan 75% x € 47.802 = € 35.851,59

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de IVA

  • U bent jonger dan 65 jaar
  • U werkt in loondienst of ontvangt een WW-uitkering
  • U bent minimaal voor 80% arbeidsongeschikt
  • U heeft geen uitzicht op herstel
  • Wachttijd van 104 weken

U heeft GEEN recht op een IVA-uitkering indien u gevangen zit of buiten Nederland woont.

Zelfstandig ondernemer en de IVA

De IVA, als onderdeel van de WIA, is een werknemersverzekering en is dus alleen van toepassing voor werknemers. Een zelfstandig ondernemer is GEEN werknemer en is dus niet verzekerd voor de IVA. Ook de directeur grootaandeelhouder (DGA), zonder gezagsverhouding, is NIET verzekerd voor de IVA. Ook vrije beroepsoefenaars hebben geen recht op de IVA.

Ondernemers zullen zelf maatregelen moeten nemen voor eventuele arbeidsongeschiktheid. Zij kunnen hiervoor een arbeidsongeschiktheidsverzekering sluiten in privé.

Tips

  • Zelfstandig ondernemer? Bekijk de mogelijkheden eens van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.