Wanneer recht op een ANW-uitkering

Wanneer recht op een ANW-uitkering

De ANW is een verplichte volksverzekering en staat voor Algemene Nabestaanden Wet.

De ANW en de hoogte van uw inkomen

De ANW keert uit op het moment dat uw partner komt te overlijden en u aan de één van de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent geboren vóór 01-01-1950
 • U bent minimaal 45% arbeidsongeschikt
 • U heeft een kind jonger dan 18 jaar oud welke tot uw huishouden behoort
 • U bent zwanger

Zodra u aan één van deze voorwaarden voldoet, heeft u recht op een ANW-uitkering. Of u deze ook daadwerkelijk ontvangt is afhankelijk van uw inkomen. Inkomsten in verband met arbeid worden volledig op de ANW-uitkering gekort. Dit is bijvoorbeeld prepensioen of een arbeidsongeschiktheidsregeling. Inkomsten uit arbeid zijn tot op zekere hoogte vrijgesteld. Deze vrijstelling is 50% van het brutominimumloon + één derde deel van het bruto-inkomen boven deze 50%.

Buiten beschouwing blijven:

 • Partnerpensioen
 • Nabestaandenlijfrente
 • Inkomsten uit vermogen
 • Aanwezig vermogen (geen vermogenstoets)
 • Alimentatie
 • Schenkingen

Een voorbeeld ter verduidelijking:

A en B zijn getrouwd en hebben 1 kind van 4 jaar oud. A komt te overlijden. B verdient € 17.000 per jaar. Stel: afgerond bedraagt de ANW-uitkering € 13.850, de Halfwezenuitkering € 3.300 per jaar en het bruto minimumloon € 16.000 per jaar.

Soort: Bedrag Uitleg
Inkomen 17.000
Korting 8.000 -/- (50% van bruto minimumloon)
Totaal 9.000 (Bruto inkomen boven de 50%)
Korting 3.000 -/- (Één derde deel van het bruto-inkomen boven deze 50%)
Totaal 6.000 (Is de totale korting op de ANW-uitkering)

De ANW-uitkering is dan € 13.850 – € 6.000 = € 7.850 Daarnaast ontvangt B een Halfwezenuitkering van € 3.300

De totale ANW-uitkering komt hiermee op € 11.150.

Tips

 • Kijkt u voor een compleet overzicht op de website van de Sociale Verzekeringsbank.
 • Kijkt u ook eens op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.