Wat is erfrecht

Inleiding

In het erfrecht is er geregeld wat er met het vermogen van een persoon gebeurt wanneer deze persoon overlijdt. Het vermogen na overlijden wordt het nalatenschap genoemd. De overleden peroon wordt de erflater genoemd en degene die erft is de erfgenaam. Het vermogen kan op twee verschillende manieren overgaan naar de erfgenaam. Eerste manier is wettelijk, via het Burgerlijk Wet Boek. Tweede manier is op grond van een testament.   

Nalatenschap

Op het moment dat een persoon overlijdt, erven zijn erfgenamen de nalatenschap. De nalatenschap heeft betrekking op de bezittingen en schulden van de overledene. De burgerlijke staat speelt een belangrijke rol bij de nalatenschap. Indien de erflater in gemeenschap van goederen was getrouwd, dan behoort de helft van het gemeenschappelijk vermogen tot de nalatenschap. De andere helft is op grond van het vermogenrecht toebedeeld aan de ex-echtgenoot.   

Wettelijk erfrecht

Indien er geen testament aanwezig is, bepaalt het wettelijk erfrecht wie voor welk deel erfgenaam is. Het erfdeel is het gedeelte waarop een erfgenaam deel heeft. In de wet wordt onderscheid gemaakt van vier groepen erfgenamen.   

Groep 1: Partner, kinderen en kleinkinderen   

Groep 2: Ouders, broers en zussen   

Groep 3: Grootouders   

Groep 4: Overgrootouders   

Uit het overzicht kan opgemaakt worden dat de nalatenschap verdeeld wordt onder de personen die behoren tot de groep in de hoogste rang. Als iemand bij overlijden helemaal geen verwanten heeft, ook niet in groep 4, dan komt zijn nalatenschap ten goede aan de overheid.