Wanneer gaat erfenis naar de consignatiekas - geen erfgenamen

Wanneer gaat een erfenis naar de consignatiekas in 2022 en 2023?

Geldinkoop.jpg

Als de notaris bij de afhandeling en afwikkeling van een nalatenschap tot de conclusie komt dat er geen erfgenamen meer in leven zijn of dat geen enkele erfgenaam de erfenis wil accepteren, gaat de erfenis naar de consignatiekas van het Ministerie van Financiën. En dat gebeurt regelmatig. Er zit al 30 miljoen euro in kas. Maar als er straks toch nog een erfgenaam blijkt te zijn, is dan de erfenis weg of niet? Hoe zit dat met deze vergeten erfenissen en hoe lang kunt u nog een beroep doen op een vergeten erfenis? Alles over een erfenis zonder erfgenamen. Het tegoed loopt verder jaarlijks op met een gemiddelde spaarrente. Misschien ligt er nog geld voor u.

Erfenis en testament: geen wettelijke verdeling als er een testament is

Je zou denken dat als er een erfenis te verdelen is, ook snel duidelijk is wie daarop recht heeft. Zeker als de laatste wil van de overledene is vastgelegd in een testament. En als er geen testament is, is de wet ook duidelijk met de wettelijke verdeling: eerst de langstlevende echtgenoot of echtgenote, daarna de kinderen en zo verder. Maar toch lukt het de notaris of een andere uitvoerder van een testament niet altijd om de erfgenamen op te sporen. En dat terwijl er toch zo veel bronnen van herkomst zijn. Denk aan de gemeentelijke administraties en vooral ook internet. Bovendien zijn er meerdere specialisten die bij de opsporing kunnen helpen. Maar ja, als niemand reageert of iedereen met de noorderzon is vertrokken, wat doe je dan?

Als er geen wettelijke erfgenamen zijn, wat dan?

De notaris heeft de wettelijke plicht om op zoek te gaan naar de erfgenamen. Maar er staat nergens hoeveel inspanning de notaris daarvoor moet plegen. Bovendien kan de erfenis heel klein zijn of zelfs alleen uit schulden bestaan. Dan wordt al snel besloten het te laten bij een advertentie en een beetje opsporing. De kosten zullen de opbrengst van de erfenis anders ver overtreffen en dat is niet de bedoeling.

De consignatiekas van het Ministerie van Financiën

Na de vervulling van zijn onderzoeksplicht kan de notaris besluiten de opsporing verder stil te leggen. De erfenis minus de gemaakte kosten worden dan overgemaakt naar de consignatiekas van het Ministerie van Financiën. En dan gaat het niet altijd om grote bedragen, maar ook dat gebeurt. Er zit inmiddels zeker 30 miljoen euro in kas. Daar blijft het geld gedurende 20 jaar. Als er in de tussentijd geen succesvolle claim wordt ingediend door een rechtmatige erfgenaam, vervalt de erfenis vervolgens aan de Staat.

Ik ben een rechtmatige erfgenaam, online zoeken in het register

Als u denkt dat u een rechtmatige erfgenaam bent en niet wilt dat het geld aan de Staat toevalt, moet u tijdig bij het Ministerie van Financiën een gemotiveerde claim indienen. Is de claim terecht, dan krijgt u het geld uitgekeerd inclusief de opgebouwde rente. U kunt ook zelf online zoeken in het register van de consignatiekas. U kunt bijvoorbeeld op naam zoeken.

Gelukzoekers bij een erfenis

In de praktijk zijn er ook gelukzoekers die proberen een greep uit de consignatiekas te doen, maar dat heeft in de praktijk weinig kans van slagen, omdat uit de openbare registers al snel blijkt of u wel of niet een rechtmatige erfgenaam bent.

Faillissement en schuldsanering, ook consignatiekas

In de consignatiekas van het Ministerie van Financiën zit meer dan het geld uit erfenissen. Ook geld uit failliete boedels, schuldsaneringen en geld in verband met onteigeningen vindt u terug in de consignatiekas. Meent u ook hier recht te hebben op geld, dan kunt u wederom een gemotiveerde claim bij het Ministerie van Financiën neerleggen. Dit geldt voor particulieren, bedrijven en instanties als gemeenten en bijvoorbeeld het UWV. Er zijn ook instanties en personen die na een aanschrijving vergeten om te reageren en zo het geld rechtmatig laten toevloeien naar de Staat. Wel zonde eigenlijk.

Links

Reacties (10)

Reageer
Wiki4you reageerde 8 jaar geleden
26 Aug 17:47
Beste Annon,
Als de bewindvoerder niet via een testament of door de erfgenamen is aangewezen als executeur, kan deze geen extra kosten indienen voor het bewind omdat het bewind is beëindigd door het overlijden van cliënt. Achterstallige rekeningen van voor het overlijden kunnen wel worden ingediend.
De bewindvoerder is ook geen erfgenaam.
Als er echt helemaal geen erfgenaam meer is, gaat de erfenis naar de Staat.
Met vriendelijke groeten,
Wiki4you
Annon reageerde 8 jaar geleden
26 Aug 12:37
een cliënt staat onder beschermingsbewind en komt te overlijden. Er is een positief banksaldo en geen schulden. De nabestaande hebben de erfenis afgeslagen.
Waar moet het geld naar toe? Is er een deel voor de bewindvoerder?
Wiki4you reageerde 10 jaar geleden
01 Feb 16:42
Beste Willem Bat,
De rente gaat in op het moment van consignatie en bedraagt het gemiddelde van de rentepercentages voor direct opvraagbare spaarrekeningen bij de grote banken.
Met vriendelijke groeten,
Wiki4you
Willem Bat reageerde 10 jaar geleden
28 Jan 21:50
Kan het zijn dat een nalatenschapburo in de kas kijkt en erfgenamen gaat contacteren om voor hun proberen een claim te verwezelijken? Bedrijf rekend hiervoor een vast percentage maar vergeet aan te geven dat het erfbedrag met rente uitgekeerd gaat worden en na 10 jaar is dit behoorlijk wat.Weet iemand het rente percentage?
Wiki4you reageerde 10 jaar geleden
20 Nov 17:00
Beste Patrick,
Ja, maar de afhandeling kan wel een tijd duren.
Met vriendelijke groeten,
Wiki4you
Patrick reageerde 10 jaar geleden
19 Nov 13:10
Hoe gaat het dan als ik schuldeiser ben van iemand die overleden is en geen erfgenamen heeft? Kan ik dan de rekening indienen bij de consignatiekas?
Wiki4you reageerde 10 jaar geleden
10 Sep 10:04
Beste Stuivenberg,
Onder de naam Stuivenberg zie ik in de consignatiekas alleen staan: Stuivenberg Administratie en Belasting (Nijmegen). Voor een erfenis kunt u ook langs een notaris die in het register met testamenten kan zoeken.
Met vriendelijke groeten,
Wiki4you
Stuivenberg reageerde 10 jaar geleden
09 Sep 21:54
ik zoek naar de erfenis van mijn familie STuivenberg
Wiki4you reageerde 11 jaar geleden
08 Dec 15:44
Beste Wendy Anne Appleby,
Het Ministerie van Financiën houdt een lijst bij van alle gelden die zich in de consignatiekas bevinden.

Online kunt u kijken naar: tinyurl.com/bn377dt
Wendy Anne Appleby reageerde 11 jaar geleden
06 Dec 19:59
Is er in Nederland een lijst van overledenen wiens erfenis naar de staat is gegaan maar de 10 jaar nog niet gepasseerd is?
In Engeland wordt zo'n lijst online gepubliceerd, is dat in Nederland ook zo, en zo ja, waar vind ik die lijst dan?