Wat is de verklaring van erfrecht

Waarom heb ik een verklaring van erfrecht nodig bij overlijden?

Kantonrechtersformule.jpg

Na een overlijden maakt de notaris op verzoek van de erfgenamen een Verklaring van Erfrecht op. Dit document kost u een paar honderd euro. In de praktijk hebt u een Verklaring van Erfrecht nodig om de geldzaken bij een nalatenschap bij de bank snel te kunnen regelen. Vele banken eisen deze verklaring als u zaken wilt doen met de bank. Zo weet de bank precies wat uw bevoegdheden zijn en wat er is toegestaan. Laat de notaris een verklaring van erfrecht VvE opstellen en lees hier meer over de afhandeling van een nalatenschap. Als u enig erfgenaam bent, is vaak geen verklaring van erfrecht nodig, maar een bank kan er altijd om vragen en een eigen afweging maken. Ook in 2022 ontkomt u hieraan helaas meestal niet.

Wat staat in de verklaring van erfrecht?

Wat is een Verklaring van Erfrecht, wat staat erin? De verklaring van erfrecht is een officieel notarieel document dat door de notaris wordt opgesteld en de volgende zaken naar aanleiding van een overlijden weergeeft:

  • De verklaring van erfrecht geeft antwoord op de vraag wie is overleden.
  • De verklaring van erfrecht geeft aan of er wel of niet een testament is opgesteld.
  • De verklaring van erfrecht geeft aan wie de erfgenamen van de overledene zijn.
  • De verklaring van erfrecht geeft aan wie eventueel de uitvoerder van het testament is, de zo genaamde executeur testamentaire of executele.

Allemaal informatie die u ook nodig hebt om de erfenis te kunnen afwikkelen.

Banken en de verklaring van erfrecht

Dan de rol van de banken, wanneer iemand is te komen overlijden. Bij de afwikkeling van een overlijden, worden de rekeningen van de overledene meestal door de bank geblokkeerd om te voorkomen dat andere dingen met de gelden gebeuren dan wettig is toegestaan. Essentieel voor een goede afwikkeling van een erfenis is immers om te weten wie recht heeft op de gelden en wie de erfenis verdere afwikkelt. Om zeker te zijn dat daarbij geen fouten worden gemaakt, eisen de banken vaak een verklaring van erfrecht. De bank neemt daarbij dus het zekere voor het onzekere. Naar overhandiging van de verklaring van erfrecht worden de rekeningen gedeblokkeerd.

Erfgenamen en de rekening van de overledene deblokkeren

Officieel mogen de banken niet zo maar een en/of rekening blokkeren. Voor een enkelvoudige rekening op alleen de naam van de overleden erflater kunnen er wel gronden zijn om de rekening te blokkeren. Maar ook dan is vaak overduidelijk wie de erfgenamen zijn en aan wie het geld toekomt. Het Centraal Testamentenregister, CTR, geeft op verzoek gratis aan of een overledene een testament had en bij welke notaris het testament is afgesloten. Ook bij de gemeente is tegen een geringe vergoeding een afschrift of uittreksel van de overlijdensakte te krijgen. Dat zou voldoende moeten zijn.

Wat is in de praktijk de werkwijze van een bank bij een erfenis

In de praktijk eisen de banken vaak een dure verklaring van erfrecht, maar er zijn ook situaties denkbaar die het mogelijk maken om met minder genoegen te nemen. Denk aan gevallen waarbij de langstlevende conform de wet van erfrecht alles erft en dus ook recht heeft op de gelden van de rekening van de overledene. Maar er zijn veel meer situaties denkbaar die zo klip en klaar zijn dat een blokkering van een rekening bij de bank eenvoudig kan worden opgeheven en een verklaring van erfrecht onnodig maken. Banken hebben inmiddels aangegeven dat zij als de situatie zeer simpel is, bijvoorbeeld doordat u de enige erfgenaam bent, enige soepelheid zullen betrachten en in de toekomst niet altijd een verklaring van erfrecht zullen eisen.

Tip bij verklaring van erfrecht (hoe regel ik de verdeling van de erfenis)

Regel uw erfenis goed bij een notaris en houdt er rekening mee dat uw rekening bij de bank voor langere tijd geblokkeerd kan worden, waardoor de erfgenamen niet van de nagelaten rekening gebruik kunnen maken. Soms kan een en/of rekening uitkomst bieden. Wilt u meer weten over erfbelasting, testament of erfenis, bekijk dan ook: