Belastingaangifte voor ondernemers

Inleiding

Degene die als zelfstandig ondernemer aan de slag wil gaan, krijgt van de belastingdienst een vragenformulier toegezonden. In dit formulier worden een aantal lastige vragen gesteld. Het probleem hiervan is dat je een helderziende zou moeten zijn, om deze vragen te kunnen beantwoorden. Om een indruk hiervan te krijgen wordt bijvoorbeeld gevraagd hoeveel omzet je denkt te realiseren op jaarbasis, hoeveel uren dat je met je onderneming bezig zult zijn of hoeveel opdrachtgevers je hebt

Startersproblemen

Deze vragen vormen voor een starter duidelijk een probleem. Gelukkig komt er van onverwachte kant af en toe hulp. Zo heeft de regering een einde gemaakt aan de vraag inzake het urencriterium, door dit met ingang van 1 januari 2012 te vervangen door een omzetcriterium. Ook de rechter heeft recentelijk een duit in het zakje gedaan, door het ondernemerschap goed te keuren van een ondernemer met één opdrachtgever. Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met de specifieke omstandigheden van deze casus.

Toch ondernemerschap ondanks afhankelijkheid van één opdrachtgever

Onlangs heeft de rechtbank in Breda geoordeeld dat een grote afhankelijkheid van één opdrachtgever geen beletsel voor het ondernemerschap is.

Een ondernemer krijgt diverse fiscale faciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, de investeringsaftrek, de willekeurige afschrijving en de vorming van een oudedagsreserve. Als een rechter moet beoordelen of iemand ondernemer is, kijkt hij naar de duurzaamheid en de omvang van de verrichte werkzaamheden, de beschikbare tijd, de winstverwachting, het debiteuren- en ondernemersrisico, de omvang van de bruto-inkomsten, de omvang van de investeringen, het aantal opdrachtgevers en de bekendheid naar buiten.

Op 9 december 2011 zag de rechtbank te Breda een grote afhankelijkheid van één opdrachtgever niet als beletsel voor het ondernemerschap.

Het betrof hier een beginnend ondernemer in de ruwbouw. De aard van het werk van de betreffende ondernemer kan betekenen dat hij vooral langdurige opdrachten krijgt, aldus de rechtbank. Verder vond de rechtbank het logisch dat een beginnend ondernemer bij aanvang van zijn werkzaamheden kiest voor zekerheid en daarom de voorkeur geeft aan één langdurige opdracht. Het gold hier het jaar 2008; bij de uitspraak speelde overigens wel mee dat de ondernemer in 2009 al meer opdrachtgevers had gehad.

Aangifte voor ondernemers

Als zelfstandig ondernemer dien je uiteraard ook aangifte te doen. Deze aangifte is uitgebreider dan die voor de werknemer. Ook deze aangifte kan door de ondernemer zelf worden ingevuld, maar de praktijk wijst uit dat dit meestal door anderen wordt gedaan (boekouder accountant of belastingadviseur). Makkelijker is het er in de loop van de jaren echter niet op geworden. Om een voorbeeld hiervan te geven is hieronder de berekening van de fiscale winst van een zelfstandig ondernemer weergegeven.

MKB-winstvrijstelling 2010 (voorbeeld)

De MKB-winstvrijstelling is een aftrekpost op uw winst. De vrijstelling is 12% van de winst na aftrek van de ondernemersaftrek.

Voorbeeld fiscale winstberekening

Winst volgens uw boekhouding   € 63.234
Bij: niet-aftrekbare deel van de beperkt aftrekbare kosten € ....280+
Bij: privégebruik van de bedrijfswoning € .1.920+
Bij: privégebruik van gas, water en elektra € .2.400+
Bij: privégebruik van een auto van uw onderneming € .6.000+
Bij: privégebruik andere goederen uit uw onderneming €.... 400+
Af: kleinschaligheidsinvesteringsaftrek €. .6.234–
Af: willekeurige afschrijving € 18.000–
Subtotaal   € 13.234–
Winst vóór de toevoeging aan de oudedagsreserve   € 50.000
Af: toevoeging aan de oudedagsreserve 12% van € 50.000 €. .6.000–
Winst vóór de ondernemersaftrek   € 44.000
Ondernemersaftrek:
Af: zelfstandigenaftrek € .7.222 –
Af: startersaftrek € .2.110 –
Af: meewerkaftrek 1,25% van € 44.000 €....550 –
Subtotaal   € .9.882 –
Winst voor de MKB-winstvrijstelling   € 34.118
MKB-winstvrijstelling van 12% € .4.095 –
Belastbare fiscale winst uit onderneming   € 30.023

De belastbare winst wordt op het aangifteformulier ingevuld.

Oudedagsreserve

De ondernemer die aan het urencriterium voldoet en die bij de aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 65 jaar nog niet heeft bereikt, kan bij het bepalen van de in een kalenderjaar genoten winst over dat jaar toevoegen aan de oudedagsreserve.

Dit betekent dat hij elk jaar een bepaald bedrag als aftrekpost ten laste van de winst mag brengen. De toevoeging aan de oudedagsreserve over een kalenderjaar bedraagt 12% van de winst, maar niet meer dan € 9.542 (2011: € 11.882).

Deze toevoeging wordt verminderd met de ten laste van de winst gekomen pensioenpremies. De toevoeging bedraagt ten hoogste het bedrag waarmee het ondernemingsvermogen bij het einde van het kalenderjaar de oudedagsreserve bij het begin van het kalenderjaar te boven gaat.

Tip: Op zoek naar een belastingparadijs ?

 

Meer weten ?

Fiscaal advies

Bezwaar maken

Volgen op Google+

Bron

Plein+

Belastingdienst

F&A Signalen

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden