Met pensioen naar een belastingparadijs

Inleiding

Bij het begrip met pensioen naar een belastingparadijs, wordt automatisch de gedachte aan verbonden dat dit slechts is weggelegd voor de rijken op aarde.

Vaak wordt hierbij gedacht aan de Caribics of ons eigen Curacao.

Niets is echter minder waar, gaan we op zoek naar de belastingparadijzen, dan hoeven we niet ver te reizen vanuit Nederland en blijven we zelfs nog in de EU.

Een land dat wat minder in de kijker ligt is Malta, weliswaar staan ze niet op de lijst van belastingparadijzen, maar bij nadere beschouwing blijkt het fiscale klimaat hier toch uiterst aangenaam te zijn.

Belastingsysteem

Malta doet zijn uiterste best om een financieel centrum te worden, en een gunstig fiscaal systeem is hierbij een goede basis, niet alleen voor ondernemingen, maar ook voor particulieren. Men streeft ernaar om juist de zogenaamde inactieven te interesseren, hiermee bedoelen wij de off-shore ondernemingen en de gepensioneerden.Voorwaarde is daarom dat er geen activiteiten op Malta plaatsvinden, de werkzaamheden worden ofwel off-shore verricht, danwel zijn in het verleden verricht. Wat dan overblijft zijn de geldstromen naar en van Malta.

Dit laatste vormt het draai- en angelpunt voor de gepensioneerden (een soort pensionada-regeling). Gepensioneerde Nederlanders die naar Malta emigreren (expats) betalen een vast tarief van 15% belasting over het kapitaal dat zij het land binnen brengen, waarbij een minimumbelastingbedrag geldt van 4.192,50 euro per jaar. Van andere belastingen, zoals vermogensbelasting of vermogenswinstbelasting is men vrijgesteld.

Inkomen dat niet naar Malta wordt overgemaakt, wordt dus niet belast. Er is geen minimum verblijfsduur op Malta voorgeschreven, maar de 183-dagen regeling dient toch als basis te dienen, om achteraf geen problemen te krijgen met de Nederlandse fiscus.

Voorwaarden

Om onder dit regime te vallen dient aan een aantal voorwaarden voldaan te worden:

  • Men is nog geen inwoner van Malta;
  • Men heeft een buitenlands jaarinkomen van minimaal 23.000 euro, dan wel een vermogen van minimaal 349.000 euro;
  • Er wordt jaarlijks een minimumbedrag van 13.950 euro overgemaakt naar Malta en per extra gezinslid 2.300 euro, dit bedrag mag niet naar het buitenland worden doorbetaald;
  • Indien men een appartement koopt dient de aanschafwaarde minimaal 69.000 euro te bedragen, voor een woning is dit 116.000 euro. Indien men huurt dient men minimaal jaarlijks 4.150 euro huur te betalen;
  • Men mag niet werken in Malta.

Belastingverdrag

Malta heeft een uitgebreid aantal belastingverdragen afgesloten, waaronder ook een met Nederland. In dit verdrag is duidelijk omschreven welke inkomensbestanddelen uit vroegere arbeid (zoals AOW en pensioen) belast zullen worden in een van beide landen.

Aantrekkelijk ?

In de inleiding gaf ik aan dat dit ook voor de minder rijken onder ons, een aantrekkelijk alternatief kan zijn. U zult zich ongetwijfeld afvragen hoezo. Welnu op basis van het hierboven beschreven belastingsysteem over de geldstromen naar Malta en het tussen Nederland en Malta afgesloten belastingverdrag, is het mogelijk om het (minimale) belastingbedrag (4.192,50) tot nihil te verlagen. Als uitgangspunt heb ik hierbij de AOW-uitkering voor gehuwden genomen, deze bedraagt op jaarbasis ongeveer 15.000 euro (2011), en daarnaast bezitten velen nog een (klein) privé-pensioen. Als we daarnaast in ogenschouw nemen dat een vliegreis naar Malta niet lang duurt en ook niet duur is en dat men een goed medisch verzorgingssysteem op Malta kent, naast natuurlijk een Mediterraan weerklimaat, dan is deze emigratie zeker de moeite van het overwegen waard.

Verantwoording :

Dit artikel is in 2009 opgesteld aan de hand van de toendertijd geldende wetgeving. Latere wetswijzigingen zijn hierin niet meer opgenomen. Wat betreft het speciale pensionada programma dat medio 2013 van kracht geworden is kan opgemerkt worden dat deze op een speciale doelgroep is gericht (vermogende buitenlanders). Geadviseerd wordt door de Maltese kantoren om te opteren voor de Ordinary Residense (OR) status, de vereisten hiervoor zijn veel soepeler. 

Lees ook :

Belastingparadijzen.startpagina.nl

Verwachting CBS over 2012 : 1% van de Nederlandse bevolking emigreert

Madagascar ook een alternatief

Afbeelding van Njaminjami

Griekenland maakt gebruik van Nederlands belastingsysteem