Belastingaangifte 2011 Aftrek Werk en Studie

Inleiding

Bij de aangifte 2011 voor de Belastingdienst zijn er ook aftrekposten voor werk, studie en ondernemen. Kosten over het hoofd zien of ten onrechte opvoeren kan voor onaangename verrassingen zorgen. In het eerste geval betaal je te veel belasting; in het tweede geval riskeer je een naheffing en eventuele boete. Giften, schulden voor bijvoorbeeld de aanschaf van een auto en studiekosten vormen aantrekkelijke aftrekposten. Een overzicht.

Studiekosten

Een cursus piano spelen moet je zelf betalen. Maar voor de betaling van een studie of cursus voor je werk of een toekomstig beroep komt de fiscus je wél graag tegemoet. Het gaat hierbij om lesgeld en de kosten van boeken en studiemateriaal, maar ook om afschrijvingen op je computer of printer, mits je deze apparaten voor je studie nodig hebt.

Gebruik je je pc ook privé, dan mag je dat gedeelte niet opvoeren. Voor computers en randapparatuur gaat de Belastingdienst uit van een levensduur van drie jaar en een restwaarde van 10 procent.Voor de studiekosten (met aftrek van eventuele vergoedingen van bijvoorbeeld je werkgever) geldt een drempel van 500 euro.

Alles erboven is aftrekbaar.Let wel op: niet alle studiekosten zijn aftrekbaar. De rente op studieschulden mag je bijvoorbeeld niet opvoeren. Ook je studeerruimte en de inrichting ervan zijn niet aftrekbaar. Hetzelfde geldt kosten voor (studie)reizen, hotelovernachtingen, diners, versnaperingen, kleding en excursies. Het bedrag dat je maximaal mag aftrekken is in de regel 15.000 euro.

Lijfrente

Een lijfrente om je pensioentekort aan te vullen kan fiscaal voordelig zijn. Maar dat hoeft niet. Hoeveel je mag aftrekken, hangt af van je pensioenopbouw. Je mag alleen een bedrag opvoeren als je een pensioentekort hebt.Je mag de premies voor lijfrenten en de stortingen op een lijfrentespaarrekening alleen over 2011 aftrekken als je deze ook dat jaar hebt betaald.

Vervoer

Wie in loondienst is en met het openbaar vervoer naar zijn werk reist, mag de reiskosten onder voorwaarden aftrekken. De reisafstand moet minimaal tien kilometer zijn en je reist minimaal één dag per week naar je werk (of minimaal 40 dagen per jaar). Ga je met je eigen auto of de fiets naar je werk, dan heb je geen recht op reisaftrek.

Wel mag je baas maximaal 19 eurocent per kilometer onbelast vergoeden.Rijd je in een auto van de zaak, dan moet je baas een bedrag als loon in natura bij je salaris tellen voor het voordeel dat je hebt van het privégebruik van de auto (de bijtelling). Deze bedraagt meestal 25 procent van de cataloguswaarde van de auto.

Werkruimte

Heb je een kantoor aan huis, dan zijn de kosten hiervoor alleen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als de werkruimte een zelfstandig deel van de woning is. Daarmee wordt bedoeld dat de werkruimte moet beschikken over een eigen ingang en eigen voorzieningen, zoals sanitair.

Ook moet je in je kantoor een belangrijk deel van je inkomen verdienen.Om het aftrekbedrag vast te stellen moet je eerst bepalen welk deel van je huis gebruikt wordt als werkruimte. De kosten hiervoor - zoals verlichting, verwarming, inrichting en huur - mag je naar rato als aftrekpost opvoeren.

Is de werkruimte geen zelfstandig deel van de woning, dan mag je voor de inkomstenbelasting nog wel de kosten aftrekken die je zou maken als je het pand van een ander zou huren. Je bureau valt daar bijvoorbeeld onder. Maar schilderwerk aan de kozijnen niet.

Vaste lasten

Andere kosten mag je aftrekken voor zover deze voor zakelijk gebruik zijn. Vakliteratuur valt daar bijvoorbeeld wel onder, maar overige tijdschriften en boeken niet. Zakelijke gesprekskosten zijn volledig aftrekbaar. Een telefoonabonnement niet, tenzij de aansluiting zich in jouw kantoorruimte bevindt.

Energiekosten kun je naar rato van zakelijk gebruik aftrekken. Voor de kosten voor zakenlunches en -diners, studiereizen of een bezoek aan een congres of seminar geldt voor de inkomstenbelasting een drempel van 4.300 euro: alleen de kosten daarboven zijn aftrekbaar. Maar op verzoek is het ook mogelijk om in plaats van deze drempel 73,5 procent van de kosten af te trekken. Geef je minder uit dan 4.300 euro, dan kan dat voordeliger zijn.

Meer weten ?

Fiscaal Advies

Zelf de aftrek berekenen

Bron

Z24

Op zoek naar een belastingparadijs ?

Reacties (2)

Reageer
Jair reageerde 8 jaar geleden
27 Feb 18:37
Met collegiale dank voor deze aanvulling.
MV Fiscalisten reageerde 8 jaar geleden
27 Feb 16:57
Je kunt direct jouw [url='www.studiekostenaftrekken.nl/aftrek-studiekosten-berekenen.shtml']aftrekpost voor studiekosten berekenen[/url], met behulp van ons eenvoudige rekenschema.