Belastingaangifte 2011 Giften, schenkingen en erfbelasting

Inleiding

Of het toeval is of niet maar voor de meeste belastingplichtigen van Nederland is 1 april van elk jaar de datum waarop de aangifte inkomstenbelasting ingediend moet zijn. Diegene waar dat geen haalbare kaart voor is, kan een beroep op de uitstelregeling doen, hiervoor geldt echter ook weer dat dit vóór 1 april moet worden aangevraagd.

Kosten over het hoofd zien of ten onrechte opvoeren kan voor onaangename verrassingen zorgen. In het eerste geval betaal je te veel belasting; in het tweede geval riskeer je een naheffing en eventuele boete. Welke aftrekposten zijn er op het gebied van, giften en erfenissen?

Giftenaftrek

Met een schenking aan een goed doel maak je niet alleen een ander blij, maar ook jezelf. Donaties zijn namelijk fiscaal aftrekbaar van je inkomen in box 1, mits het goede doel door de Belastingdienst officieel is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en je in ruil voor je gift geen tegenprestatie hebt ontvangen.

Alléén giften die hoger zijn dan één procent van je drempelinkomen met een minimum van 60 euro zijn aftrekbaar. De bovengrens ligt op tien procent van je belastbaar inkomen. Bedragen hierboven zijn niet aftrekbaar.

De genoemde drempel geldt niet voor elke donatie afzonderlijk. Je mag alle giften aan goede doelen bij elkaar optellen. Ook niet-gedeclareerde kosten die je als vrijwilliger voor het goede doel hebt gemaakt mag je meetellen als gift.

Overstijgen jouw giften het maximum van tien procent van je belastbaar inkomen ? Dan kun je een schenking via een notariële akte overwegen. Je belooft dan zwart op wit dat je minimaal vijf jaar achtereen een bedrag schenkt en kunt dan het volledige bedrag aftrekken; evenals de rekening van de notaris.

Schenkingen

Je mocht over 2011 aan je (pleeg)kind 5.030 euro belastingvrij schenken. Dit bedrag geldt per kind. Schenkingen van beide ouders worden bij elkaar opgeteld.

Aan kinderen tussen de 18 en 35 jaar mocht je afgelopen jaar éénmalig maximaal 24.144 euro belastingvrij schenken. Dit bedrag kon worden verhoogd tot 50.300euro als jouw kind de schenking besteedt aan de eigen woning of om een buitengewoon dure studie (van minimaal 20.000 euro per jaar) van te bekostigen.

Voor overige schenkingen (dus niet van ouder naar kind) geldt over 2011 een algemene vrijstelling van 2.012 euro per schenker. Ontvang je van dezelfde persoon meer schenkingen, dan moet je de bedragen bij elkaar optellen. Krijg je van verschillende personen iets toegeschoven, dan geldt voor elke schenking de vrijstelling van 2.012 euro.

Erfbelasting

Heb je een erfenis ontvangen, dan heb je recht op een vrijstelling. Voor gehuwden, geregistreerd partners of samenwonende stellen bedraagt deze 603.600 euro, over 2011. Kinderen en kleinkinderen worden voor 19.114 euro vrijgesteld en ouders voor 45.270 euro. Voor overige erfgenamen, zoals vrienden, broers of zussen bedraagt de vrijstelling 2.012 euro.

Over het bedrag daarboven betaal je belasting. Voor partners en kinderen geldt een maximumtarief van 10 procent over de eerste 118.000 euro en 20 procent over het restant. Kleinkinderen en verdere afstammelingen betalen 18 procent over de eerste 118.000 euro en 36 procent over de rest. Bij overige erfgenamen ligt het maximum op respectievelijk 30 en 40 procent.

Informatieve link

Fiscaal Advies

Bron

Z24

Belastingparadijzen

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden